Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Från euforisk berusning till karg bakfylla - Vad händer i din hjärna när du dricker?

Från 2018
Uppdaterad 13.06.2018 10:06.
Bardisk med kunder.
Bild: Mostphotos

Fylla är en självförvållad känsla. En känsla som börjar med att allt känns roligt och att allt är möjligt, men om man fortsätter att dricka inte alls är roligt längre utan mest bara kaotiskt. Det känns ju som att man blir bättre på att tala främmande språk efter några glas men stämmer det?

Berusning verkar enkelt. Du dricker alkohol och ju mera du dricker desto mer berusad blir du. På fyllan följer bakfyllan.

Alkohol påverkar oss på många olika sätt och man känner inte till alla fylle- eller bakfyllemekanismerna.

Peter Eriksson docentforskare vid avdelning för folkhälsovetenskap på Helsingfors Universitet, vad händer när jag dricker den första portionen alkohol?

- När drycken har kommit till tunntarmen tas alkoholen upp av blodet. Nästan all alkohol som därmed kommer ut i blodet passerar också levern. Det är det organet som renar kroppen på ämnen som inte hör hemma hos oss, så som alkohol.

Levern får jobba på högvarv när man dricker. Levern mäktar inte alltid med att ta hand om all alkohol på en gång. Blodomloppet sköter om att alkoholen distribueras i hela kroppen.

När alkoholen når hjärnan påverkas alla dess delar. Alkoholen stör nervsignalerna och cellerna vilket skapar känslan av berusning.

leende kvinna med rödvinsglas
Bild: Mostphotos © Darren Baker

- Du börjar känna av alkoholens effekter snabbt, i bland redan efter den första portionen, lite beroende på utgångsläget. Om du till exempel lider av vätskebrist, känns alkoholen av snabbare, säger Eriksson.

Kroppen råkar i stresstillstånd

Alkoholen når alltså hjärnan via blodomloppet. Den tränger sig in i nervcellernas hinnor och börjar störa deras verksamhet.

Nervimpulsernas bana blir störd och långsam. Nervcellerna antar utmaningen genom att aktivera sin verksamhet. Vår kropp börja närma sig ett stresstillstånd.

När man dricker alkohol frigörs dopamin. Dopamin är en signalsubstans som bland annat påverkar nervositet.

Mera dopamin i knoppen kan verka så att vissa hämningar släpper. Samtidigt som den verkar rogivande och muskelavslappnande.
Man känner sig alltså avslappnad och mindre stressad.

Alkohol frigör också endorfiner, ett ämne som ger känslor av eufori, lugn och lycka. Skrattet bubblar under ytan och allt känns möjligt och inga hinder finns i världen.

Vad beror då allt det här på? Enligt Peter Eriksson beror det inte så mycket på alkoholen per se utan det är alkoholens ämnesomsättningsprodukt acetaldehyden som här har en stor roll i processen.

- Alla forskare godtar inte acetaldehydhypotesen, utan tror att det är alkoholen per se som är huvudfaktor. Min teori är att alkoholen per se inte just har betydelse för berusningseuforin och utvecklingen av alkholberoende.

Acetaldehydens giftiga effekter

Acetaldehyd är ett kemiskt reaktivt ämne med betydande toxiska effekter bland annat i samband med fylla och bakfylla.

Efter att ha druckit några glas börjar vi alltså vara lite glatt småfulla.

Alkoholens avslappnande effekt beror på att nervcellernas verksamhet blir störd och delar av hjärnans funktion är nedsatt. I det här skedet kan man se hur olika effekt alkoholen har på olika människor.

Alla blir fulla om de dricker tillräckligt men den mängd som någon blir berusad av, känns just inte alls hos någon annan.

En man dricker öl.
Bild: EPA/ANDY RAIN

Alkoholtolerans är kroppens sätt att anpassa sig till alkoholen. Alkoholens berusande effekt minskar till följd av upprepad alkoholförtäring.

Toleransen varierar från person till person

Kroppen anpassar sig till alkohol mycket snabbt, redan vid ett enda berusningstillfälle syns en viss tillvänjning.

Toleransen blir inte bestående utan försvinner småningom då drickandet upphör eller minskas. Kroppen använder sig av flera metoder för att tränga undan alkoholens effekt.

Den mest kända är ämnesomsättningstoleransen, alltså att kroppen försöker upphäva alkoholverkningarna genom effektivare förbränning. Toleransen i ämnesomsättning förändras långsamt, under lång tid och efter stor alkoholförbrukning.

Den neurologiska toleransen är också mycket signifikant. Toleransen ökar i hjärnan och nervsystemet. Nervsystemet anstränger sig att fungera normalt trots alkoholen och anpassar sig därför småningom till den alkohol som finns i kroppen.

Alkoholens berusningseffekt sjunker. För att den neurologiska toleransen ska utvecklas behövs inte fortsatt stor alkoholkonsumtion. Enstaka återkommande tillfällen är nog.

Vad annat än hur mycket vi dricker påverkar graden av berusning?

- Männinskor uppvisar stor toleransvariation. Den som dricker första gången kan bli riktigt berusad. Men toleransnivån stiger snabbt och också baksmällans effekt minskar. Människor har också medfödda toleransskillnader.

- En del kan inte inte ens dricka en portion alkohol utan att bli berusad och de här personerna brukar vanligen inte fortsätta dricka. De börjar också ofta att må dåligt av alkohol, säger Peter Eriksson.

P-piller och testosteron boven bakom kvinnors fylleslag?

Alkohol är vattenlösligt och kvinnokroppen innehåller mindre vätska som alkoholen kan spädas ut i. Kvinnor har cirka 15 procent mera fett än män. Kvinnors kroppsvikt är också i medeltal ca 15 procent lägre än hos männen. Därför blir kvinnornas berusningsnivå cirka 30 procent högre än männens om de dricker samma mängd.

Kvinnors berusning påverkas också, enligt Eriksson, av om kvinnan använder p-piller. Alkoholbruk höjer nämligen halten av det manliga könshormonet testosteron särskilt hos de kvinnor som använder p-piller.

- Den här upptäckten vi gjorde på 1990-talet förklarar en del av kvinnors berusning. P-piller minskar halten av könshormon så att kvinnan inte ska bli gravid. Men halten av stresshormonet kortisol stiger av p-pillren och om kvinnan då dricker alkohol så stiger nivåerna av testosteron märkbart och det har sedan olika följder.

Testosteronet är ett så kallat krafthormon som gör att du känner dig stark. Det skapar inte i sig sexuella eller aggressiva känslor men det förstärker dem.

Eriksson tror att kombinationen av alkohol och p-piller ligger bakom en del av situationerna där det går överstyr för berusade kvinnor.

Trots att följderna kan vara otrevliga kan känslotillståndet ändå vara beroendeframkallande.

Då bruket av p-piller i bland dessutom sänker kvinnors sexuella lust och de förhöjda nivåerna av testosteron höjer dem, kan den euforiska tillstånden när man känner sig sexig och stark under den stigande berusningen vara lockande.

Dansande publik på disko
Bild: Yle kuvapalvelu

Enligt Eriksson löper kvinnor som använder p-piller därmed större risk att bli alkoholiserade.

- Den starka känslan av att må bra som testosteronet ger upphov till är förknippade med hur beroende och missbruk uppstår.

Enligt forskning dricker kvinnor som använder p-piller mera i dryckessituationer också om man tar i beaktande att de kvinnor som använder p-piller ofta är unga kvinnor som är i ett livsskede när man festar mera.

Det här betyder ändå inte att alla kvinnor som äter p-piller skulle bli alkoholiserade. Här spelar arvsanlag och många andra faktorer också en stor roll.

Berusningens effekter varierar stort

Berusningen varierar från individ till individ men också det berusade beteendet är olika. Där en persons beteende inte förändras just alls på fyllan kan någon annans förändras totalt. Vissa kan nästan bli som en annan person.

- Vid en berusningsnivå av 0,5-1 promille blir en del människor aggressiva, sexuellt utagerande och helt annorlunda än de vanligtvis är. En del dricker ännu mer och kan sedan inte kontrollera sitt beteende.

När den trevliga känslan av stigande berusning förbyts och börjar gå över i bakfylla, är då alkoholens förlamande effekt vinner.

Då förbyts den avslappnande känslan och blir till stelhet i både kropp och sinne. Talet blir sluddrande och synsinnet verkar heller inte fungera som förut.

- Medvetandenivån börjar smalna och blir instinktiv och primitiv, beskriver Eriksson.

- Psykomotoriken försämras och om man dricker mer stiger promillehalten till 1,5-3, varpå man ofta slocknar eller somnar.

Alkoholism
Bild: Yle/Katja Mättö

Om en människa har druckit för mycket kan man få alkoholförgiftning och till och med dö då alkoholen bedövar de nerver som reglerar andningen och hjärtfunktionen.

Ju kraftigare fylla desto värre bakfylla

Hungern kan komma plötsligt när du kommer full hem, trots att energimängden du fått i dig genom alkoholen är stor.
När levern förbränner alkohol hinner den inte producera socker för kroppens behov och blodsockret är nu lågt.

Den nattliga utflykten till grillkiosken på vägen hem minns du nödvändigtvis inte följande morgon: om du är tillräckligt full så tappar du minnet.

Nervsystemet har försökt upprätthålla ett normaltillstånd under alkoholbombningen. I den stigande fyllan känner du av att du är full men det samma gäller inte när alkoholens effekter börjar avta.

Det här bevisar att nervsystemet har lyckats. Produktionen av stresshormonet kortisol är på topp och testosteronet som lägst.

Kroppen hanterar alkoholen som ett gift och arbetar hårt för att göra sig av med den.

Man som ligger i sängen och sträcker sig efter en öl.
Bildtext Om man har druckit mycket blir man bakfull dagen efter.
Bild: Yle/Tiina Jutila

Då kan man känna sig trött, ha svårt att koncentrera sig, ha ångest, hjärtklappning, diarré och muskelvärk. Att man mår dåligt dagen efter alkoholintag beror på det som händer i kroppen när alkoholen bryts ner.
- Huvudvärk och och kräkningar är en del av återhämtningen. Ju längre du har druckit desto plågsammare är återhämtningen.

Om du druckit länge förändras bakfyllan till ett abstinenssymptom och återhämtningen är lång och du kan behöva medicinsk vård under tiden.

Bättre språkkunskaper med alkohol?

Har du någon gång upplevt att du pratar ett främmande språk bättre efter några glas alkoholhaltig dryck? Enligt en holländsk undersökning kan ett litet intag av alkohol ha positiva effekter hos personer som nyligen lärt sig ett främmande språk.

Yle Tiede lät testa det holländska provresultatet. De bad en grupp finskspråkiga människor tala svenska både före och efter att de avnjutit ett glas vin. Vilket utfall fick testet? Se det i videon nedan!"

Förbättrar alkohol dina språkkunskaper? - Spela upp på Arenan

Artikeln baserar sig på programserien Oudot tunteet av Ilona Ikonen och artikeln Mitä kehossa tapahtuu, kun juo alkoholia? är sammanställd av Raili Löyttyniemi.
För artikeln har vi dessutom intervjuat alkoholforskare, Peter Eriksson.

Diskussion om artikeln