Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Den negativa räntans tid är snart förbi, men hur högt kan den stiga? ”Låntagarna kan nog sova lugnt – åtminstone en liten tid”

Från 2018
Uppdaterad 13.03.2018 10:51.
En temabild av ett miniatyrhus vars tak är gjort av femtioeuros sedlar. Över huset ligger en glaskupa.
Bildtext Experter förutspår att i början på 2019 kommer 12 månaders euribor att ligga på ungefär noll procent.
Bild: All Over Press

Räntorna har varit rekordlåga i flera år, som en följd av Europeiska centralbankens stimulanspaket. Nu ser experter ett trendbrott och räntehöjningar är att vänta.

Den amerikanska centralbanken, Fed, har successivt höjt styrräntan det senaste året.

Den senaste höjningen inträffade i mitten av december och höjdes med 0,25 procentenheter och landar därmed på mellan 1,25 och 1,5 procent.

- Det som sker i USA brukar ske i övriga länder med en tidsfördröjning. Det betyder att vi kan vänta oss räntehöjningar inom ett år, säger lektorn i nationalekonomi Staffan Ringbom vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

staffan ringbom
Bildtext Staffan Ringbom är lektor i Nationalekonomi vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.
Bild: Yle/Anki Westergård

Räntorna fortfarande negativa

För ganska exakt två år sedan inträffade ett historiskt läge på räntemarknaden när alla euriborräntor var negativa

Räntorna är fortfarande negativa och den vanligaste referensräntan i finländska bostadslån, 12 månaders euribor, är 0,19 procent på minus.

Peter Finne, VD vid Kvevlax Sparbank säger att man redan i flera års tid pratat om att räntorna kommer att stiga. Ändå är den vanligaste referensräntan lägre än den någonsin har varit.

- Men nu ser vi ett trendbrott. I början av år 2019 kommer 12 månaders euribor att ligga på ungefär noll procent.

Peter Finne.
Bildtext Peter Finne, VD vid Kvevlax Sparbank förväntar sig räntehöjningar inom det närmaste året.
Bild: Yle/Filippa Sundlin

Centralbankerna vill hålla räntan låg

Det är alltså inte frågan om några större förändringar, varken på kort eller längre sikt. Ledorden för räntemarknaden just nu är långsamt och försiktigt.

Staffan Ringbom menar att det är en medveten plan från centralbankernas sida.

- Centralbankerna är synnerligen försiktiga med att höja räntan. Ifall folk inte klarar av att betala sina lån och blir en börda för bankerna så är vi snabbt inne i en ny depression. Det är ett mardrömsläge för alla, säger Ringbom.

När bankerna beviljar lån stresstestas låntagarens ekonomi för att klara en eventuell räntenivå på sex procent. Enligt Staffan Ringbom beror det här på bankernas centrala funktion i samhället.

- Om bankerna rullar smärtfritt, fungerar det som olja i samhällskugghjulet, vilket betyder att vi måste se till att det finns tillräckligt stor marginal så att inget katastrofalt inträffar i banksystemet.

Kraftig räntehöjning drabbar låntagare

Även om en ränta på sex procent ter sig osannolik inom det närmaste decenniet, bad vi Peter Finne räkna ut hur ett bostadslån på 250 000 euro påverkas av en räntehöjning på sex procent.

- Med dagens räntenivå betalar du cirka 1000 euro per månad i ränta och amortering. Om räntan stiger till sex procent skulle månadsraten höjas till cirka 1700 euro, säger Finne.

Det skulle innebära att många låntagare får svårt att betala månadsraterna eller att återbetalningstiden skulle förlängas markant. Framför allt om räntehöjningen sker snabbt.

- Några drastiska höjningar kommer vi inte att se, så låntagarna kan nog fortsättningsvis sova lugnt. Åtminstone en liten tid framöver, säger Ringbom.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln