Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Förseningarna i Olkiluoto värda 450 miljoner euro

Från 2018
Uppdaterad 12.03.2018 20:30.
Kärnkraftverket i Olkiluoto, reaktor 3.
Bild: Yle/Peter Petrelius

Industrins kraft, Areva och Siemens har kommit överens om ersättningarna för kärnkraftverket i Olkiluoto: Industrins kraft verkar vinna 300 miljoner euro på avtalet.

Den tredje reaktorn i Olkiluoto väntas nu stå färdig tio år senare än planerat; i maj 2019.

Om det lyckas får Industrins kraft 450 miljoner euro i förseningsersättningar av byggarna, men betalar 150 miljoner euro som belöning till de företag som slutför bygget.

Ursprungligen var det meningen att det franska bolaget Areva tillsammans med bland andra Siemens redan 2009 skulle leverera kraftverket funktionsdugligt och färdigt enligt principen ”nycklarna i handen”.

Svår väg för Areva

Problemen sedan byggstarten 2005 har varit många.

Bland annat har det varit problem med betongplattans konsistens, brister i svetsarbeten, små sprickor i rör i kärnkraftsverkets primärkrets, brister i anställningsförhållanden och problem med automationssystemet.

Vägen har varit svår för Areva som inte visade sig vara uppgiften mäktig. Franska staten fick via Électricité de France (EDF) finansiera Areva för att bolaget över huvud taget skulle hållas på fötter.

Under den senaste tiden har både Industrins Kraft och Areva krävt varandra på miljardbelopp och processat mot varandra i en skiljemannadomstol i Internationella handelskammaren.

Förseningarna kostar Areva hundratals miljoner

Det är den processen som nu slutar med att parterna frivilligt har kommit överens om hur de ska ersätta varandra för förseningarna.

Areva tar den klart största smällen. Först måste bolaget ersätta Industrins kraft med 450 miljoner euro som utbetalas i två rater: 328 miljoner redan i mars om alla villkor visar sig stämma och avtalet kan träda i kraft.

Senast när kraftverket står färdigt före utgången av maj 2019 måste Areva betala ytterligare 122 miljoner euro.

Å andra sidan förbinder sig Industrins kraft att betala byggarna 150 miljoner euro om kraftverket står klart senast i maj 2019.

Blir kraftverket ytterligare försenat måste byggarna betala högst 400 miljoner euro i tilläggsersättningar beroende på hur lång förseningen blir.

Tidslinje
Bild: yle/ Miro Johansson

Diskussion om artikeln