Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Polisen övervakar utlänningars uppehållstillstånd extra noggrant den här veckan – men etnisk profilering är olagligt

Från 2018
Polisbil på utryckning
Bild: Yle/ Carmela Walder

I år arrangerar polisen tre "temaveckor" där utlänningars förutsättningar för att vistas i landet granskas effektivare än vanligt. Den första inleddes på måndag.

Polisstyrelsens polisinspektör Mia Poutanen säger att temaveckan är nationell och att alla inrättningar deltar. Det enda nya med övervakningsveckan är att den inte längre är hemlig.

- Vi har nu i ett års tid lagt med utlänningsövervakningen då vi informerar, helt bara för synlighetens skull och för att minska på mystiken kring frågan, säger Poutanen.

Övervakningsveckorna har tidigare fokuserat på restauranger, köpcenter och andra offentliga rum, i enlighet med analyser eller tips som man fått in.

Den här veckan övervakas uppehållstillstånd med mera genom trafiken, eftersom den här veckan också är trafikens övervakningstemavecka för polisen.

- På det här viset kan vi övervaka uppehållstillstånd som en del av trafikövervakningen. Om vi till exempel vet att det på ett visst område rör sig utlänningar kan vi koncentrera trafikövervakningen dit och på samma gång reda ut identiteter, säger Mia Poutanen.

Utseende får inte avgöra

Varje år fastnar cirka 3 000 människor som är olagligt i landet i polisens nät. Så har det varit i många år, och siffran har inte ökat trots att illegal invandring har blivit vanligare.

De flesta är asylsökande som då de kommit in i landet och lämnat in sin ansökan saknat dokumentation. Den andra, stora gruppen är de som gjort sig skyldiga till det som heter utlänningsförseelse.

Utlänningsförseelse avser personer som saknar resedokument, visum, uppehållstillstånd eller som inte alls registrerat sig i Finland. En del arbetar också utan lov.

Att hitta de som gör sig skyldiga till utlänningsförseelse och andra, relaterade brott är ett känsligt ämne. Såväl de som felaktigt råkar ut för granskningar och en stor del av samhället förhåller sig kritiskt till vad som ofta uppfattas som etnisk profilering, en praxis som är förbjuden i Finland och större delen av västvärlden.

- Vi har ett särskilt utlänningsövervakningsdirektiv, som uppmanar poliser till ett sådant beteende att ingen känner sig annorlunda behandlad än vem som helst annan. Våra direktiv är tydliga och lagen likaså, etnisk profilering är förbjudet, säger Mia Poutanen.

Invandrarpoliser på önskelistan

Ett av sätten som den upplevda etniska profileringen kunde försvinna helt och hållet är lite förvånande. Polisstyrelsen har nämligen önskat att eventuella övertramp anmäls som klagomål, så att det kan utredas ordentligt.

Ett annat sätt är att få fler poliser med invandrarbakgrund på någon nivå ut på fältet. I Finland är så gott som alla poliser så kallade stamfinländare, vita finländare, medan andelen av befolkningen med invandrarbakgrund blir allt större.

- Vi hoppas att vi kommer att kunna rekrytera också finländare med etnisk bakgrund, det vill säga andra än stamfinländare, till poliskåren. Det är ett fenomen man nog kan hoppas på, så skulle polisen också se ut som folket, säger polisinspektör Poutanen.

Det finns redan ett antal poliser med andra etniska rötter än finländska, men de har ofta andra uppgifter och rör sig inte på fältet.

Erfarenheterna från övriga Europa och världen visar ändå att poliser med etnisk bakgrund hjälper kommunikationen på fältet och ökar förtroendet för poliskåren.

Diskussion om artikeln