Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nära ögat vid reningsverk i Lojo centrum - stora mängder olja rann ut i avloppet

Från 2018
Ett vintrigt landskap.
Bildtext Reningsverket ligger på udden Pitkäniemi vid Lojo sjö.
Bild: Petra Thilman / Yle

Det fanns en risk för att den biologiska reningen vid Pitkäniemi reningsverk i Lojo centrum hade slagits ur spel på måndagen (12.3). Orsaken var stora mängder olja som rann ut i avloppet.

Det var på eftermiddagen personalen vid reningsverket märkte att det fanns stora mängder olja i den första bassängen vid reningsverket.

Det är i den bassängen större partiklar och skräp sorteras ur vattnet.

I följande bassäng blåser man luft i vattnet och försöker putsa bort sand.

- Det var tur att personalen märkte oljan och stängde av luftinblåsningen, säger driftschef Liisa Anttila vid vatten- och avloppsverket i Lojo.

Risk för döda bakterier

Då vattnet i bassängen inte blandades om rann oljan upp till ytan och räddningsverket kunde samla in det mesta med hjälp av torv. Och bara en liten del kom in i systemet.

- Annars hade oljan blandats in i vattnet och det hade varit omöjligt att få bort den. Följden hade varit att den biologiska reningen hade dött, säger Anttila.

Vattnet som renas passerar sex olika bassänger innan det släpps ut i sjön.

Som det var nu påverkades reningen bara lite, säger hon.

- Vi märkte att både våra fosfor- och kväveutsläpp steg, men vi höll oss fortfarande innanför gränserna.

- Bakterierna som bryter ner näringsämnena i vattnet mådde lite dåligt, men repade sig sedan.

Blågröna alger vid en strandkant.
Bildtext Målet med reningen är att få bort näringsämnen som bland annat orsakar algblomningar.
Bild: Yle/Gitte Laurell

Om den biologiska reningen hade slagits ut skulle reningsverket ha blivit tvunget att ta till kemikalisk rening.

- Det tar bort en del fosfor, men biter inte på kväve, säger Anttila.

Att få igång den biologiska reningen igen skulle ha varit en lång process. Man hade blivit tvungen att hämta slam från någon annan anläggning och starta upp den biologiska processen på nytt.

Oklart varifrån oljan kommer

Det rör sig om cirka 1 500 liter olja som kom ut i avloppet.

Varifrån oljan kommer vet man inte, men man har tagit prover på oljan.

Också polisen utreder frågan.

Vatten rinner ut i en avloppsbrunn
Bildtext Det är oklart hur oljan hamnade i avloppet.
Bild: Yle/ Christopher Marins

Miljömyndigheterna i Lojo har kontaktat de stora industrierna i området för att kontrollera att ingen av dem har haft någon driftstörning som skulle ha lett till att oljan kom ut i avloppet.

- Jag hoppas verkligen det är ett misstag. Det handlar om verkligt stora mängder om någon har hällt det med flit i avloppet, säger Anttila.

Hon konstaterar ändå att det är rätt svårt att reda ut varifrån oljan kommer och det är inte säkert att frågan någonsin reds ut.

Diskussion om artikeln