Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

En del präster som viger eller välsignar samkönade par straffas: "Mitt samvete tillåter inget annat"

Från 2018
Uppdaterad 14.03.2018 07:26.
Två män ingår äktenskap
Bildtext Att viga eller välsigna samkönade par till äktenskap innebär en risk för prästen i fråga. Hen kan bli anmäld till domkapitlet eller så kan domkapitlet självt ta upp ärendet och utfärda en straffåtgärd.
Bild: Mostphotos / lev dolgachov

En fjärdedel av de präster som vigt eller välsignat samkönade par har fått något form av straff från domkapitlet. Det här trots att den könsneutrala äktenskapslagen varit i kraft i ett drygt år.

Men kyrkan har sina egna lagar då det kommer till att välsigna eller viga samkönade till äktenskap.

Ungefär en fjärdedel av de präster som under detta dryga år välsignat eller vigt samkönade, har fått någon form av straff av domkapitlet.

Det handlar om drygt femtio förrättningar sammanlagt, där en del präster upprepade gånger vigt eller välsignat samkönade par.

Drygt tio har fått straff, varning eller en reprimand om "allvarligt klander".

Enligt både kyrkomötet och biskopsmötet heter det att man varken får viga eller välsigna ett samkönat äktenskap.

Men detta har inte förts in i vare sig kyrkolagen eller kyrkoordningen, vilket en del tolkar som att man både får välsigna och viga samkönade par.

Prejudikat på väg?

Den präst i Uleåborgs stift som har fått en skriftlig varning för att ha vigt ett samkönat par har fört ärendet vidare till förvaltningsdomstolen.

- Det är en spännande situation. Om förvaltningsdomstolen konstaterar att prästen har rätt att viga och att det kanske till och med är hens skyldighet att göra det, då blir det ett prejudikat.

Det konstaterar Ulf Särs som är pensionerad kyrklig informatör och ordförande för Gemenskapsrörelsen som är en solidaritetsrörelse för sexuella- och könsminoriteter i kyrkan.

Lagböcker och domarklubba.
Bildtext Om förvaltningsdomstolen besluter att präster har rätt att viga och välsigna samkönade par, blir det ett prejudikat som leder till att präster inte kan straffas för det i fortsättningen.
Bild: CC

Det skulle i så fall innebära att kyrkan kan fortsätta motsätta sig välsignelse eller vigsel av samkönade par, men att man inte kan vidta några åtgärder mot präster som gör det.

Om förvaltningsdomstolen anser att det är prästernas rätt och skyldighet att även viga samkönade par kommer det förmodligen att bli praxis inom en snar framtid.

Eftersom kyrkan valt att motsätta sig välsignelse och vigsel av samkönade par, utsätter sig biskoparna och domkapitlen för risken att domstolarna börjar bestämma kyrkans linje ifall förvaltningsdomstolens beslut faller till den åtalade prästens fördel.

Kräver mod och civilkurage

Eftersom kyrkan inte anser att samkönade par bör välsignas eller vigas i kyrkan, krävs det mod av de präster som vågar göra det.

De begår civil olydnad.

- Om en präst efter att först ha fått en varning viger ett samkönat par så kan det hända att hen blir avstängd från tjänsten för en begränsad tid eller i värsta fall helt och hållet, säger Särs.

Gemenskapsrörelsen där Särs är ordförande, erbjuder juridisk, moralisk och teologisk hjälp åt de präster som blivit anmälda till domkapitlet.

- Vi vet att några av de jurister som vi har haft kontakt med har anlitats, säger Särs.

Enligt de förfrågningar som gjorts har cirka hälften av alla präster sagt att de är beredda att välsigna och viga samkönade om kyrkan skulle godkänna det.

Ungefär hundra präster har meddelat att de är beredda att välsigna eller viga samkönade redan i dag trots risk för bestraffning.

"En samvetsfråga"

Karl af Hällström som är kyrkoherde i Lovisa är en av de som sagt sig vara beredda att viga eller välsigna samkönade även om det går emot kyrkans linje.

Beslutet fattades inte lättvindigt, men:

- Mitt samvete tillåter mig inte att göra något annat, säger han.

af Hällström påpekar att det inte är någon enkel sak för honom. Men han anser att kyrkans hållning ställer de samkönade paren i en annan situation än andra församlingsmedlemmar och att det därför bryter mot äktenskapslagen.

Men det finns andra som tolkar det på annat sätt, påminner han.

Kyrkoherde Karl af Hällström: Vad skulle Jesus säga om invandringen?
Bildtext Karl af Hällström är kyrkoherde i Lovisa. Han är en av de dryga hundra präster som meddelat att han är beredd att viga eller välsigna samkönade par vid behov.
Bild: Heidi Finnilä

Smärtsam konflikt

Vad gäller Borgå stift finns det egentligen inga repressalier för att välsigna ett samkönat par. Att viga är en annan sak.

- Om jag viger ett par går jag emot biskopens instruktioner och då riskerar jag en varning.

af Hällström konstaterar att om man bryter mot de instruktioner som förmannen ger så utsätter man sig för en viss risk för disciplinära åtgärder, som på vilken arbetsplats som helst.

Prästen kan anmälas till domkapitlet eller så kan domkapitlet själv ta itu med saken.

af Hällström säger att det inneburit en konflikt för honom att ha fattat detta beslut.

- Jag vill vara lojal mot kyrkan och mot den som gett mig mitt prästämbete och som också är min arbetsgivare. Men samtidigt måste jag också vara lojal mot kyrkans medlemmar.

Diskutera gärna frågan i kommentarsfältet, men kom ihåg att hålla saklig ton.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln