Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisa stad anställer tillfälligt tidigare Posintra-personal efter att ha prickats för upphandling

Från 2018
Utvecklingsdirektör Sten Frondén.
Bildtext Utvecklingsdirektör Sten Frondén
Bild: Yle / Hanna Othman

Lovisa stad ska bli arbetsgivare för personal från Posintra. Arrangemanget är tillfälligt, under våren ska staden upphandla tjänsterna.

Lovisa stad prickades av Konkurrens- och konsumentverket (KKV) för att inte ha följt reglerna gällande direktupphandlingar när staden år 2017 köpte intressebevaknings- och kommunikationstjänster av utvecklingsbolaget Posintra.

- Det känns lite makabert att staden ska upphandla de här tjänsterna från det bolag som staden har grundat tillsammans med grannkommunerna för att leverera just den här typens tjänster, säger Lovisa stads utvecklingsdirektör Sten Frondén.

Frondén ser Posintra som en bra kandidat i konkurrensutsättningen, och hoppas på ett nytt avtal om tjänsterna i början av juli.

Eftersom det också finns privata delägare i Posintra måste staden konkurrensutsätta utvecklings- och företagsrådgivningstjänsterna.

Personal från Posintra får Lovisa stad som arbetsgivare

Den tillfälliga lösning staden tar till före konkurrensutsättningen är klar är att bli arbetsgivare för den personal som tidigare skött jobbet på Posintra.

- Staden anställer på deltid en del av den personal som vi behöver för att erbjuda företagsrådgivningstjänster och utvecklingstjänster ur Posintras personal. Vi gör det under en övergångstid så att vi hinner konkurrensutsätta tjänsterna, säger Stefan Frondén.

Upphandlingen kommer att gälla de egentliga utvecklings- och företagsrådgivningstjänsterna.

Projekt som förvaltas av Posintra kan inte konkurrensutsättas och där fattar staden separata beslut om finansieringen. Kommunfinansieringsandelen i projekten för 2018 är 30285 euro.

Diskussion om artikeln