Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Politiker i Lovisa vill komma överens – diskuterar fullmäktigeavtal

Från 2018
Lovisa stadshus
Bild: Robin Halttunen

Fullmäktigegrupperna har börjat diskutera ett eventuellt fullmäktigeavtal.

Syftet är att ”komma överens om målsättningar för verksamheten och om principer som alla grupper kan omfatta”.

Diskussionerna mellan fullmäktigegrupperna fortsätter under våren.

Majoriteten av fullmäktigeledamöterna i Lovisa är SFP:are som åtminstone i teorin borde vara överens. Varför behövs ett fullmäktigeavtal?

– Samarbete ger oftast de bästa resultaten, oberoende av hurdan verksamhet det handlar om. Ett fullmäktigeavtal är ett hjälpmedel, säger fullmäktiges ordförande Otto Andersson (SFP).

Lättare för tjänstemännen

Enligt Otto Andersson ska det eventuella avtalet utgå från stadens strategi.

– Det skulle vara ett sätt att konkretisera de rätt allmänna målsättningarna som finns i strategin. Jag tror också att det skulle underlätta tjänstemännens jobb om de hade ett papper där det tydligt sägs vad politikerna vill prioritera.

Andersson poängterar ändå att man inte ska se på avtalet som ett regeringsprogram. Bara för att något inte står inskrivet i avtalet betyder det inte att man inte kan förverkliga det.

Otto Andersson.
Bildtext Otto Andersson.
Bild: Yle / Hanna Othman

Avtalet är inte juridiskt bindande, utan mer moraliskt och politiskt bindande.

– Förstås kan man alltid gå ur ett sådant här avtal. Man ska inte dramatisera det för mycket; det handlar mer om en gemensam viljeyttring som alla kan ha nytta av, säger Otto Andersson.

Fullmäktigeavtal har blivit allt mer vanliga på sistone, speciellt i större städer.

Programmet är inte längre tillgängligt
Östnyland på 20 minuter: 14.3.2018: Lång skolväg för asylsökande Sibbopojkar och Mirella Pendolin-Katz om rollen som Lovis - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)