Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Staten vill hjälpa chefer att fatta bra beslut – satsar på dataanalys och artificiell intelligens

Från 2018
Dataanalys
Bild: Mostphotos

Flera statliga arbetsplatser utvecklar aktivt nya sätt att automatiskt samla in och kombinera data. Man har hittills försökt ta reda på till exempel vad statliga arbetstagares sjukfrånvaro beror på och hur effektivt folk jobbar - men det är bara början.

Dataanalys och artificiell intelligens är populärt också inom staten, och ska börja användas på många håll inom de kommande åren.

Tanken är bland annat att hjälpa chefer att fatta bra beslut.

– Det ingen idé att låta folk analysera data manuellt. Det är inte effektivt och inte alltid ens lika bra. Man måste istället dra nytta av de möjligheter som modern och automatisk dataanalys kan ge, säger Heikki Asikainen till Svenska Yle.

Han jobbar med sådan här utveckling vid den statliga administrativa enheten Palkeet.

Det pågår pilotprojekt på flera statliga arbetsplatser. Tanken är att pröva nya dataanalyser i relativt snabb takt och sedan sprida goda erfarenheter.

Till exempel vid den statliga it-instansen Valtori har man börjat använda dataanalys för att ta reda på varför arbetstagare sjukskriver sig.

Särskilt de som var nöjda med den närmaste chefen sjukskrev sig inte så mycket.

Valtoris förvaltningsdirektör Kimmo Suopajärvi berättar att man redan har fått nya insikter.

– Vi lade märke till att särskilt de som var nöjda med den närmaste chefen inte sjukskrev sig så mycket. Sambandet gällde särskilt för äldre arbetstagare, påpekar han.

Men de som jobbade mycket övertid var inte sjuka mer än andra. Lönen eller titeln hade inte heller någon betydelse i det här sammanhanget.

Suopajärvi säger också att det handlar om att vara en ansvarsfull arbetsgivare. Dataanalysen kan leda till beslut som får folk att må bättre på jobbet.

– Förstås kan en arbetsgivare inte förebygga alla sjukskrivningar, men åtminstone en del, tillägger han.

Man kan förutspå produktiviteten

Lantmäteriverket följer å sin sida med produktiviteten på den egna arbetsplatsen med hjälp av en kontinuerligt uppdaterad dataanalys.

Den innehåller bland annat uppgifter om hur mycket som produceras och på vilken tid.

– Avsikten är att säkerställa att Lantmäteriverkets produktivitet ökar. Analysen ska också kunna förutspå produktiviteten ett år framåt, berättar Arto Mikkola, ledande sakkunnig på verket.

Med automatisk analys kan man bland annat reagera snabbare till exempel om produktiviteten sjunker.

Statliga instanser utvecklar dessutom automatiserad dataanalys inom sina egna kärnområden. Till exempel Migrationsverket och Skatteförvaltningen är långt framme med det.

Automatiska beslut?

En stor anledning till att staten överlag satsar på olika slags automatiska dataanalyser är alltså att man vill göra verksamheterna mer effektiva.

– Det handlar om att utveckla dataanalys eller lösningar som drar nytta av artificiell intelligens så att statliga arbetsplatser till och med kan automatisera beslut i framtiden. Eller så att man åtminstone kan ta fram maskinella rekommendationer på vad chefer borde besluta, påpekar Heikki Asikainen på Palkeet.