Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Trafikverket är redo att stänga järnvägsövergången i Ekenäs centrum - också tre andra korsningar i Västnyland kan åtgärdas

Från 2018
En långtradare står rakt över en järnvägsövergång. En rälsbuss har stött samman med fordonet.
Bildtext I september 2016 krockade en specialtransport och en rälsbuss i Ekenäs centrum. Efter det har det varit nära ögat för nya liknande olyckor eftersom specialtransporter använder sig av korsningen då en av broarna över riksvägen i Ekenäs är för låg.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Trafikverket har gjort upp ett fyraårigt program för att förbättra säkerheten vid plankorsningar. Fem korsningar på Hangö-Hyvingebanan finns med på listan.

En av korsningarna ligger i Nurmijärvi nära Hyvinge. De fyra övriga korsningarna ligger i Lojo och i Ekenäs.

Två korsningar i Ekenäs

I Ekenäs centrum planerar Trafikverket att plankorsningen mellan Pehr Sommars gata och Järnvägsgatan ska stängas och istället ska trafiken dirigeras andra vägar.

En rälsbuss har krockat med en specialtransport.
Bildtext En olycka i korsningen.
Bild: Yle/Tove Virta

Det skulle kosta 420 000 euro enligt väldigt preliminära planer.

Arbetena kunde ske år 2019.

En karta.
Bildtext Kartan visar var korsningen finns i Ekenäs centrum.
Bild: Google

En olycka har registrerats i korsningen sedan år 2000. En rälsbuss och en specialtransport krockade år 2016. Tre tågpassagerare skadades lindrigt.

Men det har varit nära ögat flera gånger. Bland annat i mars i fjol då en specialtransport fastnade på övergången. Rälsbussen hann stanna i sista sekund.

Korsningen har både ljus och bommar.

Enligt Trafikverkets planer i Ekenäs ska övergången i Västerby vid Strandvägen förbättras. Det beräknas kosta 600 000 euro.

En karta.
Bildtext Övergången i Västerby som enligt planerna ska åtgärdas.
Bild: Google

Arbetena ska genomföras år 2019.

Sedan år 2000 har det inträffat två olyckor i korsningen.

Korsningen har inga varningsanordningar.

Två korsningar i Lojo

I Lojo planerar Trafikverket stänga övergången i Gustavsberg nära gränsen till Raseborg. Det kunde ske år 2020 och skulle kosta 800 000 euro.

En karta.
Bildtext Gustavsberg ligger alldeles intill gränsen till Raseborg.
Bild: Google

En olycka har registrerats vid korsningen sedan år 2000. En 14-årig pojke dog år 2016 i en krock mellan ett godståg och en personbil.

Den har inga varningsanordningar.

I Gunnarla nära Lojo centrum ska övergången redan i år bli tryggare för cirka 400 000 euro.

En karta.
Bildtext Området kring Gunnarla och Tynnismalmen byggs ut och det kommer en ny trafikkorsning. I samma veva ska också plankorsningen i Gunnarla förbättras.
Bild: Google

Inga olyckor har registrerats i korsningen sedan år 2000. Korsningen saknar varningsanordningar.

Detaljer oklara

Trafikverket planerar förbättra totalt 65 plankorsningar i Finland till ett värde av 28 miljoner euro.

Trafikverket har publicerat en karttjänst på nätet där man kan gå och titta närmare på de 65 objekt som nu omfattas av planerna.

I ett pressmeddelande från Trafikverket säger överinspektör Jarmo Koistinen att säkerhetsutredningen av plankorsningarna och åtgärdsplaneringen kräver sin tid.

- För närvarande visar vår karttjänst en preliminär uppskattning av åtgärderna. Allteftersom planeringen framskrider, preciseras också dessa uppgifter i karttjänsten.

En oövervakad järnvägsövergång.
Bildtext Många detaljer är ännu öppna såsom finansieringen och vad man exakt gör vid de olika korsningarna.
Bild: YLE / Pia Santonen

Också Mikko Heiskanen, områdeschef för byggande vid Trafikverket, säger att många detaljer ännu är öppna. Det rör allt från planering till finansiering.

När det gäller större åtgärder som att stänga korsningar helt och hållet kommer allmänheten att höras under den mera detaljerade planeringen.

- Vi har nu försökt hitta kostnadseffektiva lösningar där vi med en så liten summa pengar som möjligt kan göra största möjliga nytta, säger Heiskanen till Yle Västnyland.

Grundligare utredning inom Raseborgs område

Projektchef Anna Miettinen vid Trafikverket jobbar som bäst tillsammans med Raseborgs stad med en mer omfattande plan om järnvägskorsningarna inom Raseborgs stads område.

Också två korsningar i Lojo omfattas av planen eftersom de ligger nära korsningar inom Raseborgs gränser.

En av de här överfarterna i Lojo är just korsningen i Gustavsberg som nu lyfts fram på Trafikverkets nationella lista.

Utredningen omfattar 17 korsningar i Raseborgsområdet och hela 12 av dem saknar varningsanordningar.

Raaseporin onnettomuus tasoristeys ilmakuva 3
Bildtext Plankorsningen i Skogby har fått mycket uppmärksamhet på grund av en allvarlig olycka i höstas där tre beväringar dog i en krock med rälsbussen. Men det finns många andra farliga korsningar på Hangö-Hyvingebanan.
Bild: Jaani Lampinen / YLE

Miettinen säger att förutom de två korsningar som nu lyfts fram i den nationella planen kan ytterligare plankorsningar i området bli aktuella för förbättringar.

I vår är det meningen att det ska ordnas diskussioner för allmänheten om olika korsningar och vad man kunde göra föra att förbättra dem.

Diskussion om artikeln