Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Vart försvinner slammet? – Avfallsbolaget utreder stort skitsvinn i sydvästra Finland

Från 2018
Uppdaterad 14.03.2018 18:12.
Bajs och toalettpapper som dumpats i naturen har färgat en bäck brun
Bildtext I januari uppdagades ett fall av slamdumpning i en bäck i Salo.
Bild: Yle/Kalle Mäkelä

Avfallsbolaget LSJH är oroat över att så mycket slam inte verkar hanteras på rätt sätt. Nyligen uppdagades dumpning av toalettslamm i en bäck i Salo.

Uppskattningen är att mindre än hälften av slammet från fastigheter som inte är anslutna till kommunalt avlopp hanteras korrekt.

En utredning tyder på att det finns ett stort antal slambrunnar som inte töms regelbundet så att slammet hamnar på reningsverk.

Orenat slam som hamnar i naturen innebär en märkbar belastning för vattendragen, påminner LSJH.

Slamdumpning – boven i dramat?

Hanteringsanläggningarna mottar årligen ca 62 000 kubik slam från brunnar och slutna tankar i Egentliga Finland.

Det är väldigt lite då uppskattningen är att fastigheterna står för cirka 185 000 kubik slam per år.

Det kan innebära att över 120 000 kubik slam hamnar utanför de officiella anläggningarna.

I januari uppdagades ett fall av slamdumpning i Suomusjärvi. Någon hade tömt 4-5 kubik slam i en bäck som leder till sjön Enäjärvi.

Det är alarmerande eftersom orenat slam som hamnar i naturen bidrar till en betydande näringsbelastning för vattendragen och för Skärgårdshavet.

Enligt en utredning gjord av LCA Consulting Ab för LSJH finns det kring 55 000 fastigheter som inte är anslutna till kommunalt avlopp. I cirka 43 000 av dem uppstår slam från slambrunnar och slutna tankar.

Kimitoön sköter sig

Alla slambrunnar ska tömmas minst en gång om året ifall fastigheten har vattentoalett. En fritidsbostad med endast gråvattenavlopp behöver tömmas vartannat år och slutna tankar vid behov.

I sextom av kommunerna inom LSJH:s verksamhetsområde ansvarar fastigheterna för tömningen av brunnarna.

Kimitoön är ett undantag, där ansvarar LSJH:s entreprenörer för tömningarna sedan år 2013.

Effekterna har varit märkbara i och med att mängden slam som mottas på Kimitoöns reningsverk nästan fördubblats.

Diskussion om artikeln