Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fiskgjusebo och klibbalskärr höll på att stjälpa planen för Ingå inre skärgård - miljömyndigheterna och kommunen kom överens

Från 2018
Orslandet i Ingå skärgård.
Bildtext Orslandet i Ingå skärgård hör till de områden som berörs av planen.
Bild: Yle/Minna Almark

Det tog Ingå nästan tio år att uppdatera delgeneralplanen för den inre skärgården. Krav från NTM-centralen kunde ha rivit upp hela planen.

- Vi fick bryta arm med närings-, trafik- och miljöcentralen, men kom till en kompromiss, säger Peter Siggberg (SFP).

Siggberg är ordförande för byggnads- och miljönämnden i Ingå och lättad över att hela planen nu inte behöver godkännas på nytt.

Siggberg berättar att det krävts flera besök och möten med NTM-centralen innan man har hittat lösningar som alla är nöjda med.

Det handlar om ett fiskgjusebo och ett klibbalskärr som NTM-centralen upplevde att man inte tillräckligt väl tog i beaktande i planen.

Därför lämnade NTM-centralen in en begäran om omprövning. Centralen krävde alltså att beslutet skulle ändras.

Fiskgjusebo

På Brännholmen finns ett konstgjort fiskgjusebo. Två byggnadsplatser för fritidsboende hade placerats på ön.

NTM-centralen ville stryka de här byggnadsplatserna på grund av boet.

Ingå konstaterade att ingen fågel har häckat i boet sedan år 2009 och ville tillåta byggnadsplatserna.

Fiskgjuse som flyger med en fångad fisk i klorna
Bildtext Fiskgjuse.
Bild: Yle, Risto Salovaara

Kompromissen blev att man ändrade på byggnadsplatserna och flyttade dem så att det runt boet finns tillräckligt med skyddsområde och att skogen där inte får röras.

Också markägaren kunde acceptera lösningen.

Klibbalskärr

Den andra begäran om omprövning gällde Degerölandet och Finnstackens klibbalskärr.

Klibbalshängen.
Bildtext Klibbal.
Bild: Mostphotos \ Vadzim Kandratsenkau

NTM-centralen krävde att planen ändras så att gränserna för kärret motsvarar de gränser som anges i naturutredningen för området.

Också här kunde centralen och Ingå komma överens.

Lång process

Det var i november i fjol fullmäktige sist och slutligen godkände planen.

Nu har nio besvär lämnats in mot planen och dessutom har alltså NTM-centralen lämnat in en omprövningsbegäran.

- NTM-centralen kunde ha omkullkastat hela planen. De nio besvären är inte lika farliga. Där kan man bara behandla just de delar besvären berör. De berör inte hela planen, säger Siggberg.

Kompromisserna har alltså fått grönt ljus av NTM-centralen och nu går ändringarna i planen vidare från byggnads- och miljönämnden till kommunstyrelse och fullmäktige.

Ingå samhällstekniska nämnds ordförande Peter Siggberg (SFP).
Bildtext Peter Siggberg.
Bild: yle/Petra Thilman

Så småningom kommer också de nio besvären till förvaltningsdomstolen upp till behandling i kommunen i någon form.

Hur de besvären påverkar själva planen är ännu oklart eftersom det beror på vad domstolen fattar för beslut.

Bakgrund

Arbetet med att uppdatera planen för den inre skärgården inleddes år 2008.

Planen omfattar området mellan Ingå fastland och den yttre skärgården längs med hela kommunen. Den innehåller både fastlandsstränder och skärgård.

Orsaker till att man ville uppdatera planen var bland annat att få enhetliga planer till alla delar i kommunen, alltså så att planerna för inre och yttre skärgården samt fastlandet är enhetliga.

Dessutom behövde man uppdatera informationen om till exempel naturen, fornminnen och landskapet.

Planen ska ligga som grund för att bevilja byggnadslov.