Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Planerna på att stänga plankorsning i Ekenäs oroar företagare och irriterar ortsbor

Från 2018
Uppdaterad 16.03.2018 12:20.
Plankorsning i Ekenäs.
Bildtext Trafikverket kan tänka sig att stänga den här plankorsningen mellan Pehr Sommars gata och Järnvägsgatan.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Om järnvägsövergången i centrum av Ekenäs stängs påverkas både varuleveranserna och kundströmmen, befarar järnhandlare som efterlyser andra trafiklösningar.

Trafikverket ser över farliga plankorsningar och kan tänka sig att stänga den som förbinder Pehr Sommars gata med Järnvägsgatan.

Här krockade en specialtransport med en rälsbuss för två år sedan.

Olika viljor om vägarna

Johan Törnqvist, vd för Ekenäs Trävaruhus, ser det som oroväckande att flera olika parter ska komma överens när det gäller trafiklösningarna invid Pehr Sommars gata i centrum av Ekenäs.

Han befarar att Trafikverket fattar sitt beslut angående plankorsningen, att närings- trafik- och miljöcentralen bestämmer om anslutningen vid riksväg 25 och att staden Raseborg dessutom har sin egen syn på saken.

man i brädlager.
Bildtext Johan Törnqvist vill se en helhetslösning för trafiken.
Bild: Monica Slotte / Yle

- Om tre parter gör på sitt vis så blir det ju ingen helhetslösning. Vi blir nog helt bakom allt här, om förbindelsen till stan stängs.

Törnqvist drar sig till minnes att utredningen av järnvägsövergången har fortgått i flera år, likaså funderingarna kring korsningen nere vid riksvägen.

Och fortfarande har man ingen helhetsplan för området.

- Det man nu är på väg att göra är det mest skrämmande. Det är bara en bit och man har inte alls funderat på hur den tunga trafiken ska dirigeras, säger Johan Törnqvist.

Borde bevaras som den är

Johan Törnqvist tycker att man ska hålla kvar järnvägsövergången som den är i dag.

- Det är absolut den billigaste lösningen. Sedan har jag förstått att det kan bli vissa problem om man elektrifierar järnvägen ner mot Hangö, att det då inte kan finnas en övergång. Men det är ju inte aktuellt för tillfället.

långtradare i plankorsning.
Bild: Monica Slotte / Yle

Eftersom övergången är övervakad och försedd med bommar så ser han ingen större fara med den. Körhastigheterna är också låga.

Olyckan som inträffade hade att göra med en felbedömning, menar han.

Allmänt taget ser Törnqvist den här järnvägsövergången som en av de säkraste mellan Karis och Hangö.

Många tunga transporter

I området finns bland annat två järnhandlar, en industri för metallnät, en ramfabrik och stadens materialgård.

Till metallfabrikören Tammet körs det nästan 8 000 ton varor årligen, främst stål.

Trävaruhuset får virke och annat byggnadsmaterial med flera långtradare varje dag.

man lossar långtradare.
Bildtext Många säckar att lossa.
Bild: Monica Slotte / Yle

Det är fullskaliga transporter med släpvagn eller lastbilar som kommer med varor och material in till centrum av Ekenäs.

Om leveranserna kommer från Salohållet är det lätt att svänga in till höger från riksvägen till Metallduksgatan.

Kommer man från Helsingfors får man inte svänga upp till vänster här. Då måste man istället köra in vid det tidigare avtaget i Dragsvik, förbi brandstationen och över järnvägsövergången.

Inga klara alternativ

Vilka vägar man i framtiden har tänkt att trafiken ska ta, kan Johan Törnqvist inte sia om.

Han antar att man då förväntas köra via Formanshagen eller bron och rondellen och ner till riksvägen igen för att kunna svänga in till området.

- Det är nog någon som inte har funderat till slut, om man bara stänger den här järnvägsövergången, säger Johan Törnqvist.

Han påpekar också att rondellen uppe vid bron är trång och utmanande för stora transporter.

Rondellen i Ekenäs
Bild: YLE/Malin Lindholm

Törnqvist tror inte att det just nu finns resurser att göra något åt underfarterna vid riksvägen där man annars kunde gröpa ur vägen för att höga transporter ska rymmas igenom.

Gör området mindre attraktivt

Johan Törnqvist är övertygad om att planerna på att stänga järnvägsövergången också inverkar menligt på områdets attraktionskraft.

En stor hyresgäst i samma fastighet håller på att flytta ut och nya spekulanter drar möjligen öronen åt sig om det inte finns fungerande trafiklösningar i området.

- Planerna på att stänga övergången är en osäkerhetsfaktor som också för parterna längre från varandra i diskussionen.

Obefogat att stänga

Butikschef Per Madsén vid K-Rauta håller också för att järnvägsövergången ska bevaras.

Han tror att kunderna kanske väljer att söka sig annanstans om det blir krångligare att ta sig till järnhandeln.

man i butik.
Bildtext Butikschef Per Madsén tror att en stängning påverkar kundströmmen.
Bild: Monica Slotte / Yle

- Det kan bli en tröskel för människor att komma hit eftersom det blir en omväg. Man kanske tänker att man hellre kör vidare till nästa butik.

- Stängningen kan få stora konsekvenser, egentligen. Inte bara för oss utan för alla som finns på den här gatan.

Också Madsén befarar att transporterna kommer att drabbas och att det blir betydligt besvärligare att ta sig fram. Han hoppas att man istället skulle se över riksvägens anslutning.

- Man kunde bredda vägen, lägga till en fil för dem som svänger och öppna infarten igen. Så att man kan svänga in då man kommer från Karishållet.

"Helt idioti"

Ekenäsborna Uffe och Chrisse Lindgren ser heller ingen poäng med Trafikverkets planer att stänga järnvägsövergången i centrum.

en man och en kvinna.
Bildtext Chrisse och Uffe Lindgren vill ha kvar övergången.
Bild: Monica Slotte / Yle

- Det är helt idiotiskt att tvingas köra runt halva stan om man kan göra det enkelt. Håll den kvar!

- Det finns ju bommar där. Att det skulle vara en säkerhetsrisk är överdrivet.

Christel Lundström håller också för att övergången ska finnas kvar.

- Den har funnits där så länge jag har levt och det har aldrig varit några större problem där.

Lundström tar gärna den här vägen då hon kör hem till Österby, det är behändigare så.

Vilda västern vid övergången

Ekenäsborna Susanna och Tomas Forsblom kör över järnvägen här några gånger i veckan.

en man och en kvinna.
Bildtext Tomas och Susanna Forsblom kan välja en annan rutt.
Bild: Monica Slotte / Yle

- Det är nog litet vilda västern här. Folk vet inte alltid att de som kör över spåret har förkörsrätt. Det är många som missar det, speciellt på Järnvägsgatans sida.

- Det är många som tror att högerregeln gäller överallt. Det är nog litet besvärligt.

Paret Forsblom har inte så mycket emot en eventuell stängning av övergången.

- Vi kan välja en annan rutt. Och den tunga trafiken hör inte hemma här. Säkerheten borde gå före bekvämligheten.

Radio Vega Västnyland

4:42

Radio Vega Västnyland

1:31

Radio Vega Västnyland

2:47

Diskussion om artikeln