Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisa stad vill köpa Övre smedjan i Strömfors bruk: "Om hammaren ska bevaras och vara öppen för publik så är det vi som får sköta det"

Från 2018
Uppdaterad 16.03.2018 08:57.
Bild på strömforska smedje huset.
Bildtext Senatfastigheter säljer Övre smedjan i Strömfors bruk
Bild: yle/Daniela Ilvonen

Övre smedjan i Strömfors bruk är till salu. Lovisa stad vill köpa fastigheten. Museiintendent Ulrika Rosendahl menar att vattenhammaren inte bara är kulturhistoriskt värdefull utan också en viktig turistattraktion.

- Där finns Finlands enda fungerande vattenhammare och det är därför vi vill ha den. Vi har redan länge haft demonstrationer på somrarna då smederna använder den riktiga vattenhammaren, säger Rosendahl.

Strömfors bruk i Lovisa - smedjan
Bildtext Vattenhammaren är unik i sitt slag.
Bild: Yle/Sune Bergström

Vattenhammaren eller stånghammaren togs i bruk i Strömfors bruk redan på 1600-talet. Hammaren i Övre smedjan användes i industriellt bruk så sent som in på 1950-talet. Idag är den ett unikum.

- Vi är litet oroliga eftersom vattenhammaren faktiskt intresserar besökare. Den närmaste vattenhammaren vi känner till i Norden finns i Norge. Och besökarna delar alltid med sig av sina smideshistorier, säger smeden Tiia-Riitta Lahti.

Hon arbetar i Övre smedjan och gör demonstrationer inför publik tillsammans med kollegan Paul Partanen.

Det är inte bara smederna som oroar sig över smedjans och vattenhammarens framtid. Oron delas också av brukets företagareförening.

Smeden Tiia-Riitta Lahti i Strömfors bruk
Bildtext Smeden Tiia-Riitta Lahti i Knippssmedjan.
Bild: yle/Daniela Iivonen

Historiskt har vattenhammare använts både för råframställning av järn och för vidare förädling i så kallad knippssmedjor, då främst spikar och beslag. Vid demonstrationerna görs i huvudsak ekspik.

Hammaren fungerar med vattenkraft, med hjälp av ett cirkulerande vattenhjul. Vattnet leds in under byggnaden som får hjulet att snurra och som driver stånghammaren.

När vattnet strömmar in samlar hjulet upp det i en behållare. Vattnet fungerar som energikälla. När hammaren används lösgör man sedan så mycket vatten som behövs.

- Det är hål i behållaren och vatten har runnit under städet och gjort ett hål i marken. Städet och stocken är sneda och några träkonstrukltioner har börjar falla sönder, berättar Tiia-Riitta Lahti.

Vattenhammaren måste restaureras

Vattenhammaren var senast i användning ifjol somras, men är nu tagen ur bruk.

- Sakta men säkert märkte vi att det försvann jord från golvet. Vi undrade förstås varför, men vid sommaren sista demonstration rasade sedan golvet vid behållarens hörn och lämnade ett hål efter sig, säger Lahti.

Hammaren behöver restaureras och Lovisa stad vill därför äga smedjan så att byggnaden inte sedan kan säljas till någon annan efter restaureringen.

- Det är fråga om en träkonstruktion i vatten. Det är inget som man bygger och som är färdigt för resten av dess existens. Den kräver kontinuerligt underhåll, menar Rosendahl.

Vattenhjulet i Övre smedjan i Strömfors bruk.
Bildtext Vattenhjulet driver stånghammaren.
Bild: yle/Daniela Iivonen

- Eftersom Museiverket avvecklar mycket av sin publikverksamhet avstår de gärna från den här typen av platser. Och Senatfastigheter har inte museiverksamhet. Om vi vill att den här ska bevaras och vara öppen för publik så är det vi som får sköta det helt enkelt.

Det är Senatfastigheter som äger byggnaden. Affärsverkets styrelse möts den 23 mars för att fatta beslut om köpet. Ett beslut både Rosendahl och Lahti väntar på med spänning.

- Vi vill få ett beslut så snabbt som möjligt. Sommaren närmar sig mycket snabbt och tanken är ju nog att vi skall kunna hålla demonstrationer här då. Så vi behöver ett beslut på om den kan restaureras eller inte, menar Tiia-Riitta Lahti.

Museiintendent Ulrica Rosendahl vid ett porträtt av Virginia af Forselles
Bildtext Ulrica Rosendahl vid porträtt av Virginia af Forselles
Bild: yle/Daniela Iivonen

I tekniske direktören Ulf Blombergs beredning till stadsstyrelsen nämns att smederna Lahti och Partanen beräknat restaureringen till omkring 20 000 euro.

Staden uppskattar summan till omkring 55 000 euro.

- Vi måste gräva upp de konstruktioner som är under mark, alltså de här vattenrännorna under byggnaden och se vad som egentligen behöver göras. Det kan komma överraskningar och det vill vi gardera oss för när vi har satt summan på 55 000 euro, säger Rosendahl.

Smederna är oroade men optimistiska

Smeden Tiia Lahti är litet oroad men optimistisk, både till köpet och till museets roll. Hon tror också att de får stanna kvar som hyresgäster.

Om staden tar över fastigheten önskar smederna en klar arbets- och ansvarsfördelning över vem som gör vad. Lahti är aktiv i den lokala företagarföreningen och vill fortsätta utveckla Övre smedjans verksamhet.

Hon skulle bland annat vilja visa videofilmer om smedernas arbete i bruket förr i tiden samt justera i smedjan så att besökarna bättre kunde se hur hela processen går till.

Bild tagen innifrån smedjan i Strömfors
Bildtext Tiia-Riittas och Pauls smedja.
Bild: yle/Daniela Ilvonen

Enligt Rosendahl är sannolikheten för att Lovisa stad får köpa fastigheten stor.

- Det ser bra ut. Jag har inte själv suttit med i förhandlingarna, men jag har fått positiva signaler. Den tjugotredje vet vi mera.

Bild tagen innifrån smedjan i Strömfors
Bildtext Tiia-Riita Lahti smider i bruket året om.
Bild: yle/Daniela Ilvonen

Köpesumman är en euro. Det är en symbolisk summa som Blomberg och Rosendahl motiverar med att byggnaden är skyddad och att verksamhetsmöjligheterna begränsade.

- Jag tror att Senatfastigheter nog drar en lättnadens suck om någon annan tar över ansvaret. Det här är ett område som är planlagt för att användas musealt och de har inte det intresset.

I beredningen nämns också att utgifterna för renoveringar och underhåll är högre än de uppskattade intäkterna.

Bild tagen innifrån smedjan i Strömfors
Bild: yle/Daniela Ilvonen

Hur kan staden få tillbaka sin satsning på knippsmedjan förutom genom hyresintäkter?

- Det är nog indirekta intäkter i så fall. Genom en aktiv verksamhet där och ett aktivt museum som är med och lockar besökare och turister till området får de lokala hantverkarna en business som går runt. Vi får liv och rörelse och skattepengar till kommunen. Det är ju inte fråga om att vi direkt tjänar på den här affären utan det handlar om det kulturhistoriska värdet som vi vill värna om och möjliggöra livet för våra företagare i Strömfors.

16.3.2018 kl. 11.03 Artikeln har uppdateras med kommentarer av smeden Tiia-Riitta Lahti.

Diskussion om artikeln