Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Åsikterna klart delade i riksdagen: Terho vill slopa obligatorisk tjänstemannasvenska - Nylander vill återinföra obligatorisk svenska i studentskrivningarna

Från 2018
Uppdaterad 16.03.2018 17:46.
Ungdomsriksdagen 15.4.2016.
Bild: Yle / Thomas von Boguslawski

En del riksdagsledamöter är otroligt oroliga över att finländarnas svenskkunskaper rasar och vill ha den obligatoriska studentsvenskan tillbaka. Blå framtids Sampo Terho är inne på en helt annan linje.

Yles kartläggning visar att över hälften av förra vårens studenter valde bort svenska i studentskrivningarna. För tio år sedan var det under en tredjedel som bort svenskan.

Samma trend syns också på svenskt håll. För tio år sedan var det sju procent av studenterna som inte skrev finska i studentexamen, nu är andelen fjorton procent.

Vid universiteten har allt flera studerande problem med att klara det obligatoriska provet i svenska.

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho
Bildtext Sampo Terho vill slopa den obligatoriska tjänstemannasvenskan.
Bild: Kimmo Brandt

Europa- och kulturminister Sampo Terho (Blå framtid) ser det här som ett tecken på att tvångssvenskans tidevarv en gång för alla är förbi. Han vill slopa den obligatoriska tjänstemannasvenskan.

- Det här visar slutgiltigt att den obligatoriska svenskans tidevarv är förbi. Alla de studerande som gör det obligatoriska tjänstemannaprovet i svenska har deltagit i den obligatoriska svenskundervisningen och kan trots det inte svenska, säger Terho.

Att slopa kravet på svenskkunskaper vid universiteten skulle enligt Terho inte påverka Finlands status som tvåspråkigt land för tvåpråkigheten är inskriven i Finlands grundlag.

Han vill att de som är intresserade av att studera svenska ska satsa på det fullt ut, medan de andra inte ska vara tvungna att utföra ett obligatoriskt prov i svenska

SFP:s Nylander är upprörd över läget

Svenska folkpartiets riksdagsledamot Mikaela Nylander är inne på en helt annan linje än Sampo Terho. Hon skulle helst se att det andra inhemska språket skulle bli obligatorisk i studentskrivningarna igen.

- Det är det man borde göra. Jag vet inte om det finns politisk vilja för det, men det är det enda rätta, säger Nylander.

Mikaela Nylander
Bildtext SFP:s Mikaela Nylander vill återinföra den obligatoriska svenskundervisningen.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Nylander ser dagens situation som katastrofal. Hon understryker att det inte endast är intresset för att studera svenska som har dalat, utan intresset för språkstudier i allmänhet.

- När man slopade det andra inhemska i studentskrivningarna så sade man att det leder till intresset för andra språk ökar, men så har det inte gått. Därför borde man revidera det här nu.

Nylander sitter i kulturutskottet i riksdagen. Det behandlar just frågor som berör utbildning.

Sari Multala (Saml) anser att det är svårt att backa

I kulturutskottet sitter också Sari Multala (Saml). Multala ger Nylander flankstöd och anser att det bästa skulle vara att göra svenskan blir obligatorisk igen i studentskrivningarna.

Hon anser dock att det blir otroligt svårt att få igenom ett beslut att återinföra en obligatorisk svenskundervisning.

Med facit på hand borde beslutet om att slopa den obligatoriska svenskan aldrig ha fattats, säger Multala.

sari multala
Bildtext Samlingspartiets Sari Multala anser att det är viktigt att bevara ett tvåspråkigt Finland.
Bild: Yle/Parad Media

Undervisningsministern vill ha språkundervisning för de yngsta

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) anser också att det är upprörande att finländarnas språkkunskaper inte räcker till.

- Det är klart att läget är alarmerande och vi har brister i språkkunskaperna, säger Laasonen.

Hennes botemedel för att förbättra situationen är att tidigarelägga språkundervisningen i skolorna. Det gäller inte bara svenskan utan alla språk.

Hon talar för språkundervisning redan i daghemmen och på ettan.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen
Bildtext Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen vill införa språkundervisning redan på dagis.
Bild: Yle

Grahn-Laasonen ser det som viktigt att garantera en god tjänstemannasvenska också i framtiden, men hon tror inte på modellen att göra svenskan obligatorisk i studentskrivningarna igen.

Socialdemokraten Tuula Haatainen var undervisningsminister då den obligatoriska studentsvenskan slopades. Hon är inte redo att kommentera det allt svagare intresset för svenska.

Diskussion om artikeln