Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regeringspartierna: Inte realistiskt att avlägsna gåvo- och arvsskatten i ett enda slag

Från 2018
Uppdaterad 10.10.2018 15:27.
500-eurossedlar med ett mynt med skattebyråns logo på.
Bild: Yle Uutisgrafiikka

Ett medborgarinitiativ där man kräver ett slut på arvs- och gåvoskatten har spräckt gränsen för de 50 000 underteckningar som behövs för att riksdagen ska ta upp frågan till behandling.

Regeringspartierna har ändå inte bråttom med att avlägsna skatten just nu. Också socialdemokraterna stöder arvs- och gåvoskatten.

Den nuvarande regeringen har lättat på arvs- och gåvoskatteprocenterna medan den förra regeringen skärpte dem.

"En viss betydelse för det skuldsatta Finland"

Enligt medborgarinitiativet är skatten ett problem för samhället.

Antti Kaikkonen, ordförande för Centerns riksdagsgrupp, tycker inte att det är realistiskt att arvsskatten plötsligt avlägsnas.

Han bedömer att skatteintäkterna har en viss betydelse för det skuldsatta Finland. Regeringen räknar med att i årets budget få in 720 miljoner euro i arvs- och gåvoskatt.

Enligt Kaikkonen är det ändå möjligt att Centern i riksdagsvalet kommer att ha som mål att lätta på skatten.

Kaiakkonen säger sig ha lätt att förstå att många upplever att arvs- och gåvoskatten är orättvis.

"Inte lämpligt i nuvarande ekonomiska läge - men nog långsamt, stegvis "

Också Kalle Jokinen, ordförande för Samlingspartiets riksdagsgrupp, håller med om att det i den nuvarande ekonomiska situationen inte är realistiskt att avstå från arvs- och gåvoskatten helt och hållet.

- Samlingspartiets linje är att man stegvis under en lång tidsperiod gör sig av med skatten.

Enligt Jokinen finns det missförhållanden i arvsskatten som måste lindras.

- Familjeföretag har låtit förstå att det är svårt också för helt välfungerande företag att få någon att fortsätta med verksamheten på grund av arvsskatten.

Samtidigt erkänner Jokinen ändå att arvsskatten för företag inte är så stor.

"En ärvd stuga kan påföras skatt på försäljningsvinsten"

Jokinen anser att till exempel en ärvd stuga hellre skulle kunna beskattas i det skede då den säljs.

Då skulle försäljningsvinsten beskattas i försäljningsögonblicket, och inte så att en person som ärver en stuga - och vill behålla den - måste ta ett lån för att kunna betala arvsskatten.

Ekonomer ser nytta med arvsskatt

Enligt ekonomer hör inte arvsskatten till de skadligaste skatterna. Därför finns det ingen större iver bland de ekonomiska forskarna att avlägsna den.

- Arvsskatten är en relativt bra skatt och det är inte befogat att helt och hållet avlägsna den, säger Olli Kärkkäinen, ekonom på Nordea.

- Vi får rätt mycket skatteintäkter via arvsskatten, och att ersätta den med andra skatter skulle vara skadligare.

Det här håller Kalle Jokinen (Saml) med om.

- Regeringen vill satsa på lättnader i beskattningen av arbete och pensioner, och den satsningen ska fortsätta.

Enligt Kärkkäinen är det problemen med generationsskifte som ofta lyfts fram då man talar om olägenheterna med arvsskatt.

Han påpekar ändå att det redan nu har införts en hel del lättnader som berör just den här typen av situationer.

- Det är ändå värt att diskutera just den frågan eftersom den kräver planering av knepiga processer för företag

Socialdemokraterna: Om arvsskatten tas bort gagnas de redan framgångsrika

Timo Harakka från oppositionspartiet SDP är av samma åsikt som ekonomerna.

- Arvs- och gåvoskatten är ur marknadsekonomisk synvinkel den bästa skatten.

Enligt honom skulle ett avlägsnande av skatten gagna enbart de kretsar som är mest framgångsrika i samhället.

Enligt Harakka är det SFP det enda parti som stöder ett avlägsnande av arvs- och gåvoskatten.

Det är Christian Pundars i Vasa som står bakom medborgarinitiativet. Han har ställt upp i valet till stadsfullmäktige på SFP:s listor.

(STT)

Artikel uppdaterad klockan 8.22 19.3.2018: 50 000 namnteckningar har nåtts.

Diskussion om artikeln