Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

De regionala språkförsöken blir av trots svagt intresse - färre än 500 elever berörs

Från 2018
Uppdaterad 19.03.2018 15:24.
Ordböcker.
Bild: Yle/Hedda Jakobsson

Fem kommuner har beviljats tillstånd att delta i de regionala språkförsöken i grundskolan. Försöket syftar till att ge elever i årskurs 6 möjlighet att byta ut undervisningen i svenska mot ett annat valfritt språk.

Sammanlagt var det sex kommuner som ansökte om möjlighet att delta i språkförsöket. Av dessa beviljades Jämsä, Pieksamäki, Rovaniemi, Nyslott och Ylöjärvi tillstånd att delta i försöket, medan en kommun drog tillbaka sin ansökan.

Störst är intresset för språkförsöket i Nyslott där fyra skolor beviljades tillstånd att medverka.

De övriga fyra kommunerna ansökte om tillstånd för en av sina skolor.

Inga svenskspråkiga utbildningsanordnare ansökte om att medverka.

Färre än 500 elever påverkas

Syftet med det regionala språkförsöket har varit att ge upp till 2 200 elever möjlighet att välja bort undervisningen i det andra inhemska språket i grundskolan.

Till följd av det svaga intresset från kommunernas sida så påverkas ändå på sin höjd 452 elever av försöket.

Hur många elever som verkligen kommer att delta klarnar senare.

Det är frivilligt för eleverna i de berörda skolorna att delta i försöket.

En del av regeringsprogrammet

År 2014 röstade riksdagen om ett medborgarinitiativ som syftade till att göra svenskundervisningen i grundskolan frivillig.

Riksdagen ställde sig inte bakom initiativet. Däremot godkändes en
en kläm om att utreda möjligheterna till regionala språkförsök.

Juha Sipiläs (C) regering skrev in språkförsöket som en del av sitt regeringsprogram år 2015.

Av regeringspartierna är det framför allt Sannfinländarna, och numera Blå framtid, som drivit frågan.

Sampo Terho ser beslutet som en seger trots svagt intresse

Kulturminister Sampo Terho (Blå framtid) är den som har drivit hårdast på frågan inom regeringen.

- Det är bra att vi äntligen gör ett slags framsteg i frågan om fritt språkval. Nu får vi första gången på flera decennier ens någotslags steg framåt, som kan förverkligas på riktigt, säger Terho till Svenska Yle.

Bara fem kommuner har beslutat att gå med. Hur ser du på det?

- Det finns en orsak och det är det gamla partierna. Alla kommuner fick besluta och många hade varit redo att gå med i också ett mer omfattande försök. Men de gamla partierna ville inte det, säger Terho.

Hur kommer att ni inom Blå framtid att använda det här språkförsöket för att nå era övriga mål då det gäller svenskan?

- Efter det här kan vi dra slutsatser om vad unga vill studera i stället för svenska. Under nästa valperiod kan vi se vilka resultaten är.

- Nu fortsätter vi att arbeta för att få bort tvångssvenskan från alla nivåer inom utbildningen, säger Terho.

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen vill inte kommentera hur de senaste diskussionerna om språkförsöket har gått inom regeringen.

Artikeln uppdaterades kl. 15.24 med Sampo Terhos kommentar

Diskussion om artikeln