Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Förslag: 400 euro i stöd till den som köper elcykel

Från 2018
röda elcyklar på rad vid vägg i Monaco
Bildtext Röda elcyklar på rad i Monaco
Bild: Igor Poleshchuk

Kommunikationsministeriet föreslår ett anskaffningsstöd på 400 euro för privatpersoner som köper en elcykel. Stödet är kopplat till de nationella klimatmålen enligt vilka finländarna i allt högre grad ska röra sig till fots eller cykla.

Enligt förslaget ska man kunna ansöka om stödet från Trafiksäkerhetsverket Trafi. Ansökan görs via en blankett på webben och stöd kan beviljas en gång per kalenderår. Stödet gäller nya elcyklar.

Förslaget ska finansieras med pengar som reserverats för anskaffningsstöd för elbilar åren 2018 - 2021. Innan subventionen för elcyklar kan träda i kraft måste lagen om stöd för anskaffning av eldrivna personbilar ändras.

Elcyklar minskar på andelen bilresor

Studier visar enligt Kommunikationsministeriet att elcyklar leder till att den genomsnittliga resan på cykel förlängs. Dessutom ersätter elcykeln bilresor.

På Kommunikationsministeriet räknar man med att stödet leder till att fler finländare kommer att köpa en elcykel.

- Grovt räknat är 16 miljoner euro reserverade för anskaffningsstödet för elcyklar, säger överinspektör Eleonoora Eilittä på Kommunikationsministeriet. Hon säger att elcyklar oftast kostar mellan 1 500 och 2 500 euro.

Stödet kommer att öka efterfrågan på elcyklar speciellt bland dem som cyklar till jobbet, tror Mikael Luostarinen som äger en cykelaffär i Helsingfors.

Elcykel på strand i solnedgång
Bild: Rene Forsman

I Mellaneuropa säljs det enligt Luostarinen nästan lika många elcyklar som vanliga cyklar. Han anser att stödet borde gälla alla cyklar.

Utlåtanden samlas in

Förslaget om stöd för anskaffning av elcykel kommer att finnas på webbplatsen utlåtande.fi fram till den 3 april så att alla hugade får göra ett utlåtande om saken.

Avsikten är att lagen om anskaffningsstöd för elcyklar ska träda i kraft den 1 juli 2018 och gälla retroaktivt från och med den 1 april.

Helkamas elcykel år 2016.

Elcyklarna rullar in i Finland

I huvudstadsregionen har en del ersatt sin bil med elcykel.

Daghemsbarn körs på en lådcykel med elmotor vid en kyrka i gryningen

Dagisbarn i Houtskär åker elcykel

Gör det lättare för daghemmen att komma till olika platser.

Diskussion om artikeln