Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kimitoöbor på vårdmöte: "Sälj inte vårdhemmen!"

Från 2018
Uppdaterad 20.03.2018 08:50.
Kimitoöpolitikern Niklas Guseff (SFP) talar framför en publik.
Bildtext Niklas Guseff (SFP) berättade om vårdreformen under måndagens möte.
Bild: Yle/ Amanda Vikman

Det var många som deltog i den information som ordnades i Kimito centrum på måndagskvällen för att få höra vad Svenska folkpartiet hade att säga om den eventuella försäljningen av vårdfastigheterna Almahemmet och Hannahemmet.

Samtalen runt borden i möteslokalen gick heta.

Ghita Edmark och Niklas Guseff var värdar för kvällen och höll i trådarna. De presenterade tre vägar som Kimitoön enligt dem har att välja mellan.

Bild på powerpointpresentation med kostnadskalkyler.
Bild: Yle/ Amanda Vikman

Det första alternativet är att inte göra någonting, avvakta och hoppas att det ska gå bra.

Riskerna med det är enligt Guseff att man efter reformen kanske står med två dyra fastigheter som ingen vill köpa eller hyra på grund av det dåliga skicket.

Det andra alternativet skulle vara att ta lån och göra dyra renoveringar.

Risken med detta alternativ är att kommunen möjligen blir med belånade byggnader som landskapet kanske inte vill hyra. Detta eftersom priset skulle gå upp på grund av renoveringarna.

Det tredje alternativet är att sälja byggnaderna i det här skedet när man, enligt SFP, har ett bra läge att ställa krav på uppköparna och kunna få ett bra avtal till stånd.

- De privata aktörerna är ju inte på riktigt intresserade av gamla Alma- och Hannahemmet, utan de är intresserade av verksamheten, av klienterna.

- För att komma åt dem och ha bättre förhandlingsmöjligheter gentemot landskapen 2020 är de nu beredda att betala för fastigheterna, sade Guseff.

Det som man också framhävde i presentationen var att man nu har möjligheten att förhandla fram nya och förbättrade tjänster även på öns södra delar - till exempel i form av en ny läkarmottagning.

Enligt Guseff kan kommunen i det här skedet själv bestämma vem och vilka som tar över verksamheten och fastigheterna, vilket Kimitoöns kommun inte kommer att kunna styra när landskapen styr.

Niklas Guseff håller en presentation
Bildtext Niklas Guseff svarade på frågor.
Bild: Yle/Amanda Vikman

Frågorna blev många

Efter den allmänna genomgången började frågorna hagla.

Mötesdeltagarna var inte övertygade om framtidsutsikterna, de privata bolagens kompetens eller kalkylerna.

Enligt siffrorna som SFP presenterade på mötet så skulle Attendos kostnader vara lägre än kommunens. Men mothuggen blev många från publiken, speciellt gällande de ekonomiska kalkylerna.

Carl-Erik Wasén, ordförande för Kimito pensionärsförening, riktade även kritik mot kvaliteten på vården hos de privata aktörerna.

- Man har ju hört om att de kommer med full bemanning för att sedan skära ner på personalen hela tiden.

Orsaken till att det är bråttom att sälja fastigheterna till privata företag innan reformen träder i kraft, är att kommunen har ett bättre förhandlingsläge just nu, poängterade Guseff.

Även inom partiet tyckte man olika

Kommunfullmäktiges andra vice ordförande, Inger Wretdal hade mycket att säga till om när det kom till försäljningen.

- Marcus Henricson har fungerat som konsult för oss, och han säger att vi inte ska sälja hela, och inte heller delar av verksamheten nu när reformen ännu inte är klar.

En av dem som ifrågasatte SFP:s kalkyler från flera olika vinklar var Eva Manelius, chef för kommunens äldreomsorg.

- Silverbackens effektiverade serviceboende kostar 94,23 euro vilket är billigare än exemplet från de privata.

Partiets gruppordförande Jan-Erik Enestam inte var närvarande under kvällen.

Diskussion om artikeln