Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Jaana skulle upp men hissen föll ner – husbolaget: "Hissen var i skick att användas"

Från 2018
Uppdaterad 22.03.2018 13:57.
Finger trycker på en hissknapp.
Bildtext De vanligaste hissolyckorna är att någon fastnar med fingret eller kläderna mellan hissens dörrar.
Bild: Onni Aaltonen

Hissen i Jaanas hus i Esbo i Alberga föll en halv våning och hon fördes med ambulans till sjukhus. Husbolaget Asokodit vägrade ändå stänga hissen efter olyckan och en månad senare föll hissen på nytt när ett pizzabud använde den. Antalet fel som orsakar direkt fara i hissar har fördubblats under de senaste åren, uppger Tukes.

Yle Huvudstadsregionen har pratat med Jaana och fyra av hennes grannar. De har begärt att bli hörda anonymt. Jaana är ett fingerat namn och Jaana heter i verkligheten något annat.

Det är i början av september år 2014.

– Jag hade varit ute med hunden och kom in i trapphuset. Jag gick in i hissen och tryckte på tredje våningens knapp, säger Jaana.

Hissen åkte upp till våningen.

– Hissen började skaka. Sedan föll den ner, säger Jaana.

En annan av husets invånare vittnar om ett förskräckligt ljud när hissen föll.

En tredje invånare gick ut ur sin lägenhet för att hjälpa. Då såg hon att hissen satt fast mellan andra och tredje våningen. Hon hörde Jaana, som skrek och ropade på hjälp.

Jaana berättar att hon och hunden kastades omkull.

– Jag slog ryggen. Jag fick så ont, jag skrek. Jag var i chock.

Jaanas grannar ringde efter en ambulans. Hissens servicebolag kom också till platsen och hissade ner hissen så att Jaana kunde lastas in i ambulansen från första våningen.

– Jag fördes till Jorvs sjukhus Jag minns att läkarna sa att det var ett mardrömsscenario, helt oerhört, att en hiss skulle falla.

Jaana fick inga bestående men av olyckan och fick komma hem nästa dag. Hunden klarade sig också utan skador.

– Disponenten kom emot mig vid dörren med en bukett blommor i handen. Han beklagade att hissen hade fallit och sade att husbolaget betalar för all vård.

Jaana gick på fysioterapi en tid efter olyckan. Den betalade husbolaget för.

Tukes: "Hissar kan inte falla"

Antti Savola är ledande hissexpert vid säkerhets- och kemikalieverket Tukes, som övervakar hissars användning i Finland.

– Det är så gott som omöjligt för en hiss att falla. Alla hissar har nödbromsar som slår i väggen ifall hissen börjar falla allt för snabbt.

Savola säger också att det är ovanligt med olyckor där en hiss ens faller en bit nedåt.

Det är så gott som omöjligt för en hiss att falla

Antti Savola, ledande hissexpert vid Tukes

– De vanligaste olyckorna har med hissens dörrar att göra. Oftast är det någon som fått fingrarna mellan dörren eller fastnat med ett klädesplagg.

En annan vanlig olycka är att hissen stannar under en våning, så att golvet bildar en tröskel.

– Då är det lätt att snubbla på den och slå sig.

Farliga fel i hissar ökar

Fel som kan orsaka direkt fara har ökat drastiskt under de senaste åren.

– Det handlar oftast om problem med hissens larm eller med nödbromsen. Om man upptäcker ett sådant fel i en hiss borde den tas ur bruk tills felet åtgärdats.

Det är möjligt att servicebolagen inte testar larmet eller ser på nödbromsen

Antti Savola, ledande hissexpert vid Tukes

De senaste två åren har Tukes fått anmälan om kring 500 fel om året. Tidigare fick de anmälan om hälften färre fel.

– Tyvärr är en orsak antagligen servicen. Det är möjligt att servicebolagen inte testar larmet eller ser på nödbromsen.

Hissarna servas minst fyra gånger om året. Hissen besiktas också vart annat år. Tukes får en rapport från besiktningen och det är där många av de farliga felen uppdagas.

Hissknappar.
Bildtext Ett vanligt fel i hissar är att larmet inte fungerar. Felet klassas som ett direkt farligt fel – ifall larmet inte fungerar borde hissen tas ur bruk tills larmet är reparerat.

"Fel hiss i förhållande till mängden våningar"

Hissen i Jaanas hus stängdes ändå inte efter olyckan. Jari Riskilä är vd för Asokodit och han berättar om husbolagets resonemang.

– Vi hade hört med servicebolaget som sade att vi måste hålla hissen under noggrann uppsikt men att vi kunde fortsätta använda den.

Däremot var det inget nytt för invånarna att hissen inte fungerade.

Hissen var en äldre hydraulisk hiss av det italienska bolaget Sele. Den installerades i huset 1998, då huset byggdes. Invånarna vittnar om problem ända från början.

Riskilä medger att hissen inte var ändamålsenlig för huset utan egentligen gjord för hus med färre våningar. Jaanas hus har sju våningar.

Riskilä hänvisar till hissens sista besiktning i januari 2013, alltså ett och ett halvt år före olyckan.

– Enligt den så var hissen lämplig för fortsatt användning i huset.

Hissen föll igen

Savola från Tukes säger att han inte kan kommentera fallet närmare utan mer information om modellen och exakt vad som gick fel.

– Men hydrauliska hissar brukar oftast finnas i lägre hus, säger han.

Mellan april 2013 och augusti 2014 gjorde invånarna drygt trettio anmälningar om problem med hissen. En invånare berättar att han innan olyckan samlade ihop namn till ett brev till husbolaget. Kring tjugo invånare i huset skrev på brevet.

Jaana säger att invånarna hade klagat många gånger om hissen innan olyckan.

– Husbolaget brydde sig inte.

En månad efter att Jaana föll i hissen upprepades olyckan. Hissen föll när ett pizzabud använde den. Yle Huvudstadsregionen har inte nått den drabbade personen.

Efter den andra olyckan stängde Asokodit hissen. Följande år fick huset en ny hiss.

Jag hittar ingen anmälan om olyckan

Antti Savola, ledande hissexpert vid Tukes

Husbolaget underlät att anmäla olyckan

Tukes får anmälningar om alla allvarligare hissolyckor där en inblandad person sökt läkarhjäp efter olyckan. På årsnivå sker det kring fem sådana olyckor i Finland.

– Jag hittar ingen anmälan om olyckan du pratar om. Ingen olycka i Esbo från den tiden, ingen olycka av den typen, säger Savola.

Man kan påstå att Asokodit borde ha sett till att en anmälan gjordes. Annars tycker jag inte det finns något att anmärka på gällande vårt agerande

Jari Riskilä, vd för Asokodit

Ansvaret att anmäla olyckan ligger på husbolaget och hissföretagets ansvar. Tukes utreder allvarligare olyckor på basis av anmälningarna.

När Yle huvudstadsregionen frågar Riskilä vid Asokodit om anmälningen så medger han att ingen anmälan gjorts.

– Vi har inte gjort någon anmälan. Vi räknade väl med att servicebolaget anmäler olyckan.

Riskilä säger att man kan påstå att husbolaget borde ha sett till att en anmälan gjordes.

– Annars tycker jag inte att det finns något att anmärka på gällande Asokodits agerande, säger han.

Liknande hissar finns ännu i bruk

Hissens service sköttes av Thyssenkrupp, som i dag är en del av Kone.

Kone uppger att de inte har kvar någon data om hissens service, eftersom den byttes ut redan innan Thyssenkrupp fusionerades med Kone.

– Vi har ett fåtal hissar av Sele som vi servar. De har installerats kring tio år sedan eller tidigare, säger Annika Kontinaho, säkerhetschef för Kone.

Skylt som säger "ur funktion" på italienska och engelska.
Bildtext Hissen i Jaanas hus var från det italienska bolaget Sele. I dag finns ännu ett fåtal hissar av Sele i Finland. De är alla installerade för mer än tio år sedan.

Hon säger att hon vet väldigt lite om bolaget och dess hissar.

– Det uppkommer ofta problem med gamla hissar från små bolag eftersom det är svårt att hitta reservdelar.

Yle Huvudstadsregionen: Vem får betala om hissen faller? Fastighetsjurist Marina Furuhjelm svarar

10:01


Har du varit med om en hissolycka? Ta kontakt med Yle Huvudstadsregionen: Ring eller skicka sms på numret 044 421 1703 eller skicka ett mejl till lukas.rusk@yle.fi.