Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Borde du få välja vem som reparerar din mobil? – i USA kämpar konsumenterna för sin rätt att välja, i EU litar vi på konsumentskyddet

Från 2018
trasiga mobiltelefoner.
Bild: Luigi Bruno

Konsumenter och reparatörer i USA har tagit upp kampen mot stora teknologijättar som Apple och Samsung. I delstat efter delstat vill de införa en lag som skulle tvinga tillverkarna att ge kunder och reparationsverkstäder möjligheter att reparera elektronik.

Den kallas ” the Right to Repair Act”: Lagen om rätten att reparera. Den senaste delstaten som tar upp kampen är Kalifornien. Det betyder att lagens förespråkare nu kämpar för lagen i 18 delstater.

De övriga är Washington, Massachusetts, Vermont, New York, Hawaii, Illinois, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, North Carolina, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Tennessee och Virginia.

Det är inte första gången som elektroniktillverkarna kritiseras för att begränsa servicen av sina produkter.

I Australien startade konsumentmyndigheten i fjol en process mot Apple för att bolaget med uppdateringar stängde mobiler och datorplattor som reparerats av andra än auktoriserade verkstäder.

Men tillverkarna sätter hårt mot hårt. I New York gick luften ur ”Right to Repair Act” efter att lagförslaget stötts och blötts i månader. I EU är intresset för lagen lamt.

Alla tillverkare begränsar servicen – Apple och Samsung får mest kritik

Elektroniktillverkarna begränsar servicen på sina produkter på många olika sätt.

- Så länge tillverkarna kan hålla ett någorlunda starkt monopol på servicen är det en god inkomstkälla. Det är klart att tillverkarna inte vill avstå från den om de inte måste, säger Carl Magnus Dumell som är internetsakkunnig på Yle.

Carl Magnus Dumell är internetsakkunnig på Yle.
Bildtext Carl Magnus Dumell är internetsakkunnig på Yle.
Bild: yle/ Patrik Schauman

I stället för att underlätta reparationer genom att använda skruvar och kontakter limmar tillverkarna ihop telefonerna och kretsarna löds samman.

Om apparaten sedan går sönder har endast ackrediterade reparatörer tillgång till manualer och reservdelar. Specialverktyg är också viktiga.

- Elektronikföretagen använder specialskruvar som det inte finns skruvmejslar för. Tillverkarna har patenterat speciella mejslar för att konsumenterna inte skall kunna öppna apparaterna, säger Magnus Dumell.

I praktiken begränsar alla stora mobiltelefontillverkare, TV-tillverkare och elektroniktillverkare servicen av sina produkter.

- Oftast nämns Apple och Samsung. Det är ju dem som media också granskar allra noggrannast, säger Magnus Dumell.

En man går förbi en Apple-logo i San Francisco 9.9.2015
Bild: EPA/MONICA DAVEY

Konsumentlagar lugnar kunder i Europa

I Europa finns en lag som påminner om ”Right to Repair Act”, men den gäller endast motorfordon.

- Konsumenter kan låta vilken som helst yrkeskunnig reparatör reparera en bil. Tillverkaren kan inte begränsa kundens val till auktoriserade verkstäder. Men då det gäller andra produkter är situationen öppen. Så vitt jag vet finns det ingen praxis och konsumenttvistenämnden har inte behandlat några sådana fall, säger Jukka Kaakkola som är jurist på Konkurrens- och konsumentverket.

Ändå är det just konsumentskyddslagstiftningen som skyddar européerna så att rätten att välja reparatör inte har väckt lika starka känslor i EU som i USA.

- Tillverkarna har i EU ett ansvar för sina produkter i ett till tre år beroende på hurdan produkt det är fråga om. Därför är behovet av att själv låta reparera produkter mycket mindre i Europa än i USA. Där måste man kanske börja betala reparationerna ur egen ficka redan efter sex månader, säger Magnus Dumell.

I Finland är konsumentlagen delvis ännu strängare än i andra delar av EU.

Den stipulerar att en ”vara till sin hållbarhet och i övrigt skall överensstämma med vad konsumenter i allmänhet har grundad anledning att förutsätta vid köp av en sådan vara.”

Det betyder att konsumentens skydd i vissa fall är betydligt längre än 3 år.

Magnus Dumell påpekar att de flesta byter telefon ganska ofta. De som är ekologiskt inriktade och därför vill använda samma telefon i många år är inte så många i dagens läge.

- Lagen i Finland förbjuder sådana avtalsvillkor som är oskäliga ur konsumentens synpunkt. Det kan röra sig om sådana garantivillkor som stipulerar att garantin upphör automatiskt om man för varan till en icke auktoriserad reparatör. För det borde det finnas någon acceptabel motivering. Om det bara begränsar konkurrensen är det inte acceptabelt, säger Jukka Kaakkola.

I USA har tillverkarna anfört sina motiveringar i den aktiva lobbningen för att få begränsa servicen. I första hand motsätter sig elektronikföretagen att konsumenterna reparerar sina apparater själva.

Mobiltelefoner.
Bild: yle/ Patrik Schauman

Ett typiskt exempel gäller batterierna. De slits ju ofta snabbare än övriga delar i en mobiltelefon. Därför är konsumenter ofta intresserade av att byta dem.

- Om en konsument själv sätter in ett billigt batteri i en mobiltelefon och det senare börjar brinna kommer vi inte att kunna läsa i kvällstidningen att ett märkeslöst billigt batteri började brinna. Vi får läsa att en Iphone eller Samsungtelefon fattade eld. Det är dåligt för tillverkarna. De får skulden för komponenter som de inte har något att göra med. Det här vill de undvika genom att låsa ut konsumenten ur apparaten, säger Magnus Dumell.

Varför äger man inte en telefon man har köpt?

Tillverkarnas motiveringar irriterar många kunder i USA som har betalat hundratals euro för sina mobiltelefoner. De frågar sig om det inte skall vara kunden som själv får bestämma hur och vem som reparerar den.

- Tanken att du äger en vara som du har betalat för fungerar inte alltid fullt ut i den digitala världen. Där går vi allt mera mot att du bara har lånat eller hyrt det som du upplever att du har köpt. Extrema fall av det här är om du har köpt digital musik. Också när det gäller telefoner kan det hända att mjukvaran är skyddad på ett sådant sätt att den låser ut tredje parters komponenter. Det kan du inte ändra på trots att det är du som äger telefonen, säger Magnus Dumell.

Tjej använder smarttelefon ute
Bild: Yle

Också i Europa betalar kunderna i slutändan för den dyra ackrediterade servicen på samma sätt som i USA. Skillnaden är ögonblicket då betalningen sker.

Då amerikanerna ser utgiften för servicen i sin plånbok då de hämtar sin apparat från servicen är kostnaden i Europa inbäddad i apparatens pris.

- Eftersom tillverkarna själva måste fixa de här problemen sker reparationerna i tillverkarnas egen regi i serviceföretag som är auktoriserade av tillverkarna, säger Magnus Dumell.

Själv tycker Magnus Dumell att det ofta lönar sig att reparera elektronik även då konsumentlagen inte mera tvingar tillverkarna att sköta servicen.

- Många har ju för sig att elektroniken i dag är rena köp och slängprodukter. Själv upplever jag att elektronik i dag håller förvånansvärt länge. Jag minns att det inte alls var ovanligt att televisioner började brinna innan platt-TV:n kom. I dag hör man knappt någonsin höras om sådant. Jag tycker att elektroniken har blivit mer pålitlig och håller så länge som den behöver hålla. Vi förväntar oss kanske inte att en telefon skall hålla i tio år, utan den håller i tre till fem år, och det är tillräckligt för de flesta.

Diskussion om artikeln