Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Svåra trafikproblem i Jakobstad åtgärdas med planskild korsning

Från 2018
Här bör det byggas en planskild korsning om några år
Bildtext Här bör det byggas en planskild korsning om några år vid Granholmens industriområde.
Bild: Yle/Kjell Vikman

En planskild korsning kan lösa de svåra trafikproblemen till Granholmens industriområde i Jakobstad.
Vägplanen för en planskild korsning längs väg 68 , i praktiken till Snellmans industrianläggning i Jakobstad , är till påseende fram till 6 april.

Bröd Väg 68 från Edsevö i Pedersöre in till Jakobstad och Alholmens hamn är ett av de tyngst trafikerade vägavsnitten i hela Österbotten.

Planer för att förbättra tillgängligheten till industriområdet Granholmen har gjorts i flera omgångar. Men nu är det en planskild korsning som gäller där väg 68 går över vägen till - och från industriområdet.

Många delprojekt längs väg 68

Den planskilda korsning som planeras vid Granholmens industriområde är bara en del av de projekt som planeras. En del har också redan förverkligats.

Granholmens industriområde i Jakobstad
Bildtext Grangolmens industriområde i Jakobstad.
Bild: Yle/Kjell Vikman

- Vägplanen som nu är till påseende gäller i fyra år när den är godkänd. Det betyder att man nog borde börja bygga den planskilda korsningen inom 2-3 år säger projektchef Mikko Uljas vid Ramboll som gjort planeringen.

- Finansieringen är inte klar men diskussioner har förts med ministeriet, Kostnadsberäkningen ligger på cirka fem miljoner euro för korsningen.

Esse och Purmo åars broar måste förnyas

I de planer som Ramboll gjort för väg 68 ingår också en breddning av broarna över Esse och Purmo åar. De är idag åtta meter breda när själva vägen är tio meter bred.

Broarna över Esse och Purmo åar måste förnyas
Bildtext Bro över Esse å.
Bild: Yle/Kjell Vikman

- Det har visat sig nu att det inte lönar sig att bredda de existerande broarna, det blir lika dyrt som att bygga helt nya broar och de har en helt annan livslängd. Purmo ås bro är sämst i skick och bör förnyas först.

Enligt projektchef Mikko Uljas vid Ramboll är kostnadsberäkningen just nu cirka elva miljoner euro för alla de förbättringsplaner som är aktuella för väg 68.

Diskussion om artikeln