Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fiskars museum vill bygga järnvägsområde för loket Lill-Bässen

Från 2018
gammal bild av ånglok
Bildtext En gammal bild av ångloket Lill-Bässen. Snart åker kanske loket igen i Fiskars.
Bild: Fiskars museum

Fiskars museum har fått 50 000 euro av Svenska kulturfonden för att bygga en järnvägsvärld i Fiskars bruk. Men ännu krävs det lite pengar för att Lill-Bässen ska kunna tuffa fram i Fiskars.

I den övre delen av Fiskars bruk finns Fiskars museum. Området som ligger invid skogskanten består av flera byggnader som alla på ett eller annat vis återknyter till Fiskars lokalhistoria.

Byggnaderna bildar en liten halvcirkel kring det område som i framtiden förhoppningsvis ska inhysa en tåginspirerad helhet.

- Vi vill få loket i körskick samt få en smalspårig järnväg till bruket, säger museiamanuens Lotta Friberg.

Hur området kommer se ut är ännu under planering.

- Målet med projektet är att rädda loket Lill-Bässen, men jag ser också projektet som en del av en stor helhet. Målet är att bygga en läromiljö och utveckla hela det övre bruket där Fiskars museum ligger och få mera människor hit, säger Susanna Louvena som är museipedagog.

En bild på en kvinna med ljust långt hår. Hon ler.
Bildtext Lotta Friberg är museiamanuens. Hon sköter bland annat om museets samlingar.
Bild: Yle/Anna Björkqvist

Tanken är att det ska finnas ett fungerande lokstall som också fungerar som en utställning. En levande miljö ska skapas med volontärer.

Lokstallet kommer att finnas nedanför museibacken. Där finns nu ett gammalt industriområde och även veterinären har sin mottagning där.

Tyskt lok

Lill-Bässen är Finlands äldsta smalspåriga ånglok. Den hämtades till Fiskars i slutet på 1800-talet.

Orsaken var att vattennivån i ån sjönk så pass mycket att man inte längre kunde transportera råvaror och produkter från Fiskars längs med ån till Skuru hamn.

gammalt museilok
Bildtext Lill Bässen
Bild: Fiskars museum

År 1890 började man bygga järnvägen längs ån och ett år senare kom splitternya Lill-Bässen till Fiskars. Lill-Bässen är byggd i München i Tyskland av tågtillverkaren Krauss & co.

Kända personer som Mannerheim och Bobrikoff har åkt med järnvägen.

- Lill-Bässen var väldigt länge i Fiskars. Den togs ur trafik år 1952 då lastbils- och biltrafiken hade utvecklats så pass mycket att man ansåg att det var omodernt att transportera saker med ett eget tåg, säger Friberg.

Banan revs och Lill-Bässen flyttade då till Åminnefors, men efter några års arbete hamnade den på stora skrothögen i Åminnefors.

gammal bild av ånglok
Bild: Fiskars museum

Då insåg Fiskars hembygdsförening som driver Fiskars museum att något måste göras.

- De tyckte att det skulle vara synd om det lilla loket skulle skrotas och smältas ner. Så år 1959 kom loket tillbaka hem till Fiskars, säger Friberg.

Lyfta Fiskars inverkan för Finland

Framtill år 2016 stod Lill-Bässen som ett litet monument i Fiskars bruk. Loket hade däremot börjat rosta sönder efter många år utomhus och behövde restuareras.

Fiskars museum kontaktade då Finlands järnvägsmuseum och fick tips om ett företag som restaurerar lok i Jockis.

Till en början var målet att restaurera Lill-Bässen men projektet har växt mycket sedan dess.

- Det är inte endast lokets historia vi vill berätta utan även industrins historia och vilken inverkan Fiskars och industrin har haft för Finland.

En bild på en kvinna i hatt och tröja.
Bildtext Susanna Louneva är museipedagog på Fiskars museum.
Bild: Yle/Anna Björkqvist

Som en del av att göra Lill-Bässen i körskick finns delprojektet Upp med ångan. Det är ett projekt som ska göra Fiskars museums verksamhet mer levande.

- Målet är att få en fungerande volontärverksamhet på museet. Det körde i gång i början av året och vi har 20 namn på listan. Det har väckt mycket intresse, säger Louneva.

- Vi är ganska få här på museet och behöver människor som för projektet framåt. Vi behöver också kunskap, vi vet inte så mycket om lok eller järnvägar, säger Louvena.

Dyrt projekt

Fiskars museum har fått 50 000 euro av Svenska kulturfonden. Pengarna kommer att användas för att anställa en person som är ansvarig för projektet.

- Nu har jag drivit projektet vid sidan av mitt arbete. Vi har ännu inte kunnat satsa helhjärtat, men från och med hösten så kommer vi att anställa en person som på heltid får driva projektet framåt.

- En del av pengarna går också till området. Som vi ser nu så är det ett gammalt industriområde och det ska det också hållas som, men det krävs en hel del planering. Vad vill vi visa besökarna och vad vill de ha, säger Friberg.

De kommer att använda sig av servicedesignmetoden för att närma sig frågan.

En bild på två personer som läser på en massa post-it lappar
Bildtext Lotta Friberg och Susanna Louneva jobbar på Fiskars museum.
Bild: Yle/Anna Björkqvist

En konkret summa som museet måste få ihop är de pengar som behövs för att restaurera loket i körskick. Priset landar då på cirka 97 000 euro.

Det kostar 50 000 euro att få loket i utställningsskick och den summan har museet redan garanterad.

- Som bäst har vi en ansökan hos Museiverket och vi hoppas att de vill vara delaktiga i projektet ännu mer än vad de redan är, säger Friberg.

Museiverket finansierar redan Upp med ångan-projektet. Däremot hoppas de att de också ska hjälpa till så att Lill-Bässen i framtiden kan tuffa fram i Fiskars, säger Friberg.

En svartvit bild på människor som åker med ett tåg.
Bild: Privat/Fiskars museum

För det ändamålet finns redan lite insamlade pengar. Via kampanjen Rädda Bässen fick Fiskars museum drygt 11 000 euro.

- Sen när loket är i körskick och kommer hem så krävs det att vi har en järnväg. Vi kan inte ta hem det om vi inte har någonstans att köra med det för då förstörs det, säger Friberg.

Ifall allt går som planerat ska Lill-Bässen och helheten runt den vara klar i början av 2020-talet.

Museet inleder nu på våren arbetet med att planera en smalspårig museijärnväg i Fiskars tillsammans med Fiskars Abp, Trafikverket och VR Track.

Diskussion om artikeln