Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Obehörig barnträdgårdslärare: Bittert när lönen är mindre än kollegernas oberoende av hur hårt man jobbar

Från 2018
Dagisbarn i sandlådan
Bild: Mikael Crawford/Yle

– Det är straff nog att jag inte kan få en ordinarie tjänst för att jag inte är formellt behörig, men jag får också fem procent lägre lön och färre lediga dagar. Ändå är förväntningarna lika höga på mig som på formellt behöriga anställda.

Det säger Anna, som egentligen heter något annat. Hon arbetar på ett daghem i Helsingfors och tycker att hon borde få samma lön som de andra på daghemmet.

Det finns ingen skillnad i arbetsinsatsen och det har inte skrivits in i arbetsavtalet eller annanstans att arbetsuppgifterna skulle vara lättare.

― Obehörig barnträdgårdslärare

Studierna för att bli barnträdgårdslärare är på slutrakan och arbetet är krävande. Anna får fem procent mindre i lön, men hon upplever inte att det jobb hon gör skulle vara mindre värt än de andras.

– Jag tycker att det är fel att de som gör precis samma jobb inte får samma lön för att de inte har samma utbildning. Då tycker jag att det också borde synas i arbetsbeskrivningen på något sätt att lönen är lägre.

– Det finns ingen skillnad i arbetsinsatsen och det har inte skrivits in i arbetsavtalet eller annanstans att arbetsuppgifterna skulle vara lättare.

En dagisgrupp i reflexvästar som går över ett övergångsställe.
Bildtext Daghemspersonalen ansvarar för barnens säkerhet.
Bild: Mostphotos

Orsaken till att kommunerna anställer formellt obehörig personal är att det är svårt att rekrytera behörig personal. Inom den sociala sektorn finns det obehörig personal bland annat i daghem, skolor och inom socialt arbete.

Anna tycker att det skulle vara mera rättvist att betala full lön till dem som gör viktigt jobb som måste göras inom kommunen.

– Man får en känsla av att vi inte uppskattas alls och det känns eländigt om det är satt i system att göra fel när det gäller lönerna.

Talentia vill ha samma lön för samma arbete

Oberoende av yrkestitel eller personens utbildning måste lönen baseras på arbetets svårighetsgrad, inte på personens utbildning, säger Kari Matela vid fackorganisationen Talentia.

Matela hänvisar till en förändring i kollektivavtalet år 2012.

– Den här förändringen gick nästan obemärkt förbi. Förr var det nästan automatiskt så att om man inte hade rätt utbildning så minskades lönen med maximalt tio procent, men det här förändrades 2012.

Daghemsbarn leker.
Bild: All Over Press

Talentia har nu informerat sina medlemmar om principen om lika lön för lika arbete för att göra det möjligt för fackmedlemmarna att kräva en högre lön.

Enklare arbetsuppgifter med lägre lön

Att betala lägre lön för personal som saknar formell behörighet är tillåtet, men bara på vissa villkor.

– Man kan betala minskad lön om det finns skillnader i arbetsuppgifter, om arbetet är lättare eller innefattar mindre ansvar, säger Matela.

Enligt Matela vet ingen med säkerhet hur många som upplever att det är orättvist att de utför samma jobb som de behöriga, men får en lägre lön. Statistik saknas, men det är många som tar kontakt med facket.

Talentia har fått hundratals förfrågningar om det här. Frågorna kommer från Helsingfors och andra stora städer, men också från mindre kommuner, säger Matela.

Här kommer Pippi Långstrump!
Bild: Yle/Marie Söderman

I Helsingfors är frågan om löneavdrag för formellt obehöriga känslig. Det finns en person som kräver högre lön och saken behandlas som bäst.

Snart kanske också Anna och många andra formellt obehöriga ställer samma krav.

Om du har pedagogiskt kunnande och utbildning så är det klart att du har bättre kunskap om hur jobbet ska göras.

― Antti Lehto-Raevuori, Helsingfors stad

Antti Lehto-Raevuori som är regionchef inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken säger att det inte alls är konstigt att de som saknar formell behörighet får lägre lön.

– Det kan finnas innehållsmässiga skillnader. Om du har pedagogiskt kunnande och utbildning så är det klart att du har en bättre kunskap om hur jobbet ska göras, säger Lehto-Raevuori.

Lehto-Raevuori poängterar att formellt obehöriga anställs bara på vikariat och bara då det inte finns tillräckligt mycket formellt behörig personal.

Handlar det bara om att få billigare arbetskraft?

― Obehörig barnträdgårdslärare

Han menar att skillnaden mellan behöriga och obehöriga inte alltid handlar om att de skulle utföra olika uppgifter, utan hur de sköter uppgifterna.

– Kan man faktiskt utföra precis samma jobb utan pedagogiskt kunnande? Det är den relevant frågan att ställa, säger Lehto-Raevuori.

Litet barn vid staket.

Obehöriga Anna som har ett par års erfarenhet av jobbet och är på slutrakan med studierna tycker att hennes kompetens är tillräcklig för att få full lön.

Hon menar att kommunerna utnyttjar löneavdraget för att spara på löneutgifterna.

– Jag är inte den enda anställda på mitt daghem som har det så här, jag har också kompisar som är i precis samma situation. Handlar det bara om att få billigare arbetskraft för att man vet att människor är så snälla att de inte protesterar?

Diskussion om artikeln