Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Yles resultat 2017 visade ett planerat överskott

Från 2018
Uppdaterad 21.03.2018 17:22.
Yles resultat på åren 2013-2018, grafik

Yles ekonomi hölls fortsättningsvis i balans. Intäkterna från Yleskatten var på samma nivå som ifjol medan kostnaderna var mindre.

Yles omsättning var 472,3 miljoner euro år 2017, vilket är en ökning på 0,3 procent. Totalt uppgick alla intäkter till 475,0 miljoner euro.

Yleskattens andel av de totala intäkterna var 97,2 procent eller 461,8 miljoner euro. Summan är densamma som de tre senaste åren.

Räkenskapsperiodens överskott var 6,9 miljoner euro. Året innan var förlusten 2,9 miljoner euro. Den största orsaken till variationerna i resultatet är de stora idrottsevenemang som ordnas vartannat år. Enligt Yles förvaltningsråds riktlinjer ska variationerna i resultatet ta ut varandra från år till år.

“Vi hade budgeterat för ett överskott på 5 miljoner, men resultatet blev ändå aningen större än förväntat eftersom vissa utvecklingsprojekt sköts fram”, säger Yles ekonomidirektör Maisa Hyrkkänen.

Personalstyrkan minskade fortsättningsvis

Yles personalstyrka har minskat under flera års tid. Vid utgången av året hade Yle 2 786 personer i fast anställning. Årsverkena uppgick till sammanlagt 3 333, vilket är 157 färre än året innan.

Bolagets avskrivningar och kostnader före finansiella poster uppgick till sammanlagt 467,9 miljoner euro, det vill säga 8,2 miljoner euro mindre än ifjol (476,1). Personalkostnaderna var 222,6 miljoner euro och deras andel av alla kostnader var 47,6 procent. Personalkostnaderna minskade med 4,1 procent jämfört med året innan.

Yle har ökat programinköpen av externa aktörer enligt de riktlinjer som den parlamentariska arbetsgruppen gett. Avskrivningar och andra kostnader för visnings- och upphovsrätter uppgick till totalt 88,0 miljoner euro. Yle visade inhemska program till ett värde av 30,2 miljoner euro på sina olika plattformar och betalade 21,0 miljoner euro i upphovsrättsersättningar för sport och utländska program. Utöver detta betalades upphovsrättsersättningar för inhemska program och musik, upphovsrättshonorar, reprisersättningar och övriga programrelaterade upphovsrättsliga ersättningar för sammanlagt 36,8 miljoner euro.

Till verksamhetens övriga större kostnader hörde externa köptjänster till en summa på 63,6 miljoner euro. Till dem hör data-, produktions- och fastighetstjänster samt service- och underhåll.

Investeringarna uppgick till sammanlagt 19,8 miljoner euro år 2017. Det är 5,8 miljoner euro mindre än året innan. Till de största investeringarna hör ombyggnaden av fastigheterna i Böle, förnyandet av radioenheter samt projekt för verksamhetsplanering och ekonomisystem. Yle satsade också märkbart på att utveckla sina webbtjänster.

Yles styrelse godkände bolagets bokslut och Corporate Governance-rapport på sitt möte den 21 mars 2018. Förvaltningsrådet behandlar bokslutet på sitt möte den 3 april 2018 och lämnar sin berättelse om bolagets verksamhet år 2017 till riksdagen i april.

Diskussion om artikeln