Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ekenäs turistbyrå flyttar till Ekta museum - gamla stadshuset hyrs ut till företag

Från 2018
Gamla stadshuset i Ekenäs
Bildtext Turistbyrån finns i Ekenäs gamla stadshus vid torget.
Bild: Bild: YLE / Patrik Rosström

Turistbyrån i Ekenäs finns i dag i gamla stadshuset vid torget. Men byrån besöks av många andra än turister och ett samarbete med Ekta museum skulle ge fördelar.

Stadsutvecklingssektionen i Raseborg tycker nu att den fysiska turistmottagningen ska flytta till Ekta museum. Flytten är inte lång. Det handlar om cirka 120 meter.

Från och med den 1 oktober kunde personalen vid museet vara den som erbjuder kundservice över disk.

Service alla dagar

De digitala turisttjänsterna skulle turistbyrån sköta själv måndagar till fredagar.

Museet Ekta är stängt måndagar året om och tisdagar på vintern, men är öppet på veckosluten. Det betyder att turistbyrån på det här sättet kan ge betjäning alla dagar i veckan.

Ekenäs museicentrum EKTA
Bildtext Museicentret Ekta.
Bild: YLE/Sofia Söderlund

Sektionen anser att museet redan nu fungerar som en plats för turisminformation så det här ses som ett naturligt samarbete.

Vid museet finns dessutom toaletter, café och en bra gåvoshop.

För staden innebär arrangemanget att man sparar 15 000 euro i interna hyror och effektivare användning av personalresurserna.

Museichefen och personalen är med på noterna, men fritidsnämnden ska ännu få ha en åsikt om arrangemanget.

Flyttar till Ekåsen

I höst är det meningen att förvaltningen i staden Raseborg flyttar in på Ekåsenområdet i Ekenäs.

Det berör också stadsutvecklingsavdelningen dit turisttjänsterna hör.

De tre personer som jobbar inom turismen kommer ha sina kontor på Ekåsenområdet.

Det mesta sköts digitalt

Kundbetjäning är bara en del av de anställdas uppgifter och också den betjäningen sköts till stora delar via digitala kanaler.

På sommaren är det många som besöker turistbyrån, men övriga tider på året är bara en liten del turistärenden.

Turistbyrån bokförde totalt 246 besök under perioden 24 januari och 14 mars i år. Hela 65 procent av besöken var invånarärenden som inte hade något med turism att göra.

Ett diagram.
Bildtext Så här fördelade sig besöken på turistbyrån under undersökningsperidoden i vintras.
Bild: Highcharts

Sektionen konstaterar att det kan vara bra med någon form av servicelucka för invånarna i centrum ifall man känner att Ekåsen ligger för långt borta.

Men det är inte personalen på turistbyrån som ska stå till tjänst med allmän information för invånarna.

Tänker i nya banor

Flera andra städer har gått in för samma arrangemang som nu planeras i Ekenäs.

Istället har man turistguider som rör sig ute i staden och träffar turister. Det kunde man också överväga i Ekenäs.

Det kunde också vara bra med en tillfällig turistdisk på sommaren som till exempel kunde finnas i Stallörsparken.

Stallörsparken i Ekenäs
Bildtext Stallörsparken i Ekenäs.
Bild: Yle/Monica Slotte

På övriga orter inom staden Raseborgs gränser kunde staden ha avtal med lokala ombud som kunde sköta turistinformationen där.

Det handlar bland annat om skärgårdshamnen i Bromarv, Luckan i Karis och Fiskarskoncernen i Fiskars.

Om det är möjligt kunde man ha chatten med kunderna på nätet längre öppen på kvällar och veckoslut via Visit Raseborg och Hangös turistbolag Hansea.

Gamla stadshuset

Det gamla anrika stadshuset vid torget blir i och med flytten till Ekåsen tomt.

Men företag har redan visat intresse för att hyra in sig i huset när det blir tomt.

Ekenäs gamla stadshus
Bildtext Staden kunde fortfarande använda sig av representationsvåningen.
Bild: yle/Petra Thilman

Staden kunde fortsätta äga huset, men driften kunde betalas genom hyresintäkterna.

Representationsrummen på andra våningen kunde staden fortfarande disponera över och använda för eget bruk.

Diskussion om artikeln