Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

”Snäv” säger regeringen om forskning som visar att flyktingpolitiken skärpts – Finland följer resten av EU

Från 2018
Ulkomaan kauppa- ja teollisuusministeri
Bildtext Inrikesminister Kai Mykkänen ser inte med blida ögon på studien om de finska besluten om internationellt skydd.
Bild: Toni Määttä YLE

På torsdagen publicerades en forskning om besluten om internationellt skydd för asylsökande irakier i åldern 18-34. Enligt den empiriska studien har Migris linje skärpts. Regeringen förklarar att det handlar om en gemensam linje EU-länder emellan.

Studien utfördes av Juridiska fakulteten vid Åbo universitet, Åbo akademis människorättsinstitut och diskrimineringsombudsmannen.

I den jämfördes asylbeslut under året 2015 med besluten som fattats 2017.

Gemensam linje med Sverige

Studien visar att internationellt skydd beviljats mycket mer sällan under året 2017.

Inrikesministeriet medger att antalet positiva beslut har minskat. Enligt ministeriet beror förändringarna på en internationell jämförelse som gjordes mot slutet av året 2015.

Den internationella jämförelsen hör till regeringens åtgärdsprogram som vill se den finska flyktingpolitiken vara i enlighet med den hos andra EU-länder.

Regeringen menar att de finska asylbesluten ska hålla sig i linje speciellt med Sverige.

- Sverige är ett jämförbart nordiskt land som binds av samma normer för asylbeslut som andra EU-länder, skriver inrikesministeriet i ett pressmeddelande.

Regeringen säger att EU strävar efter ett fungerande, gemensamt asylsystem. Målet är att anpassa sig till gemensamma standarder och det har man strävat efter när man upptäckt att Finland inte hållit sig till gemensamma EU-normer.

Säkerheten i ursprungsländer

I regeringens åtgärdsprogram krävde man att immigrationsverket Migri skulle utvärdera säkerhetsläget i länder som Irak, Afghanistan och Somalia.

I utvärderingen ska man beakta möjligheter till sekundära skyddsområden i hemlandet.

Enligt inrikesministeriet visade en undersökning av säkerhetsläget i Irak att situationen i landet hade förbättrats.

Regeringen säger ändå att det inte går att dra slutsatser kring asylbeslut som fattats på kort varsel.

- För att granska om det skett förändringar kring beslut som fattats på basis av asylsökandes uttalanden borde man granska dokument från intervjutillfällen med den sökande.

Inrikesminister Kai Mykkänen välkomnar ändå fortsatta studier.

- Den här studien är snäv men vi välkomnar ändå alla forskningar. Vi måste vara försiktiga när vi bedömer om vår flyktingprocess fungerar enligt lag och människovärderingar, säger Mykkänen.

Diskussion om artikeln