Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Landskapen i norr går ihop för att konkurrera med vårdjättarna – nätverket sträcker sig från Karleby till Utsjoki

Från 2018
Uppdaterad 23.03.2018 08:24.
Läkare med stetoskop.

I Norra Finland vill fyra landskap fördjupa samarbetet kring vården. Genom ett ökat samarbete vill man svara på konkurrensen från de privata vårdjättarna då valfriheten i vården blir verklighet.

Det är Mellersta Österbottens, Norra Österbottens, Kajanalands och Lapplands landskap som vill gå in för ett fördjupat samarbete inom primärvården, berättar riksdagsledamoten Markus Lohi (C) som är en av initiativtagarna.

- Målet är att skapa en sammanhängande kedja av social- och hälsovårdscentraler som producerar enhetliga tjänster under ett gemensamt namn eller varumärke.

Markus Lohi är jurist.
Bildtext Centerledamoten Markus Lohi är en av initativtagarna bakom vårdsamarbetet.

Förutom riksdagsledamot är Markus Lohi även ordförande för delegationen för Norra Finland, ett samarbetsforum för Finlands fyra nordligaste landskap.

Det var i det här sammanhanget som idén om att fördjupa samarbetet uppstod.

- Vi har inte ännu fattat beslut om hur verksamheten organiseras. Ett alternativ är att grunda ett gemensamt bolag, säger Lohi.

- Men en gemensam vårdkedja förutsätter inte nödvändigtvis en gemensam juridisk organisation. Däremot skulle kedjan se till att kundupplevelsen blir så enhetlig som möjligt.

Ett alternativ till de privata vårdbolagen

Den tilltänkta vårdkedjan skulle erbjuda tjänster vid alla sina enheter i samtliga fyra landskap. Markus Lohi tror att det här skulle underlätta vardagen för många invånare i Norra Finland.

- En kund från Rovaniemi kan använda sig av vårdkedjans tjänster på en arbetsresa i Uleåborg och en invånare från Kajana kan utnyttja tjänsterna på en semesterresa i Kittilä.

Enligt Lohi är nytänk och samarbete ett måste om landskapen ska klara av konkurrensen från de privata vårdjättarna då valfriheten blir verklighet.

- Vårdbolagen verkar nationellt. De har ett nätverk som omfattar hela landet, åtminstone då det gäller det större städerna. Valfriheten utmanar oss till att samarbeta att fokusera på kundupplevelsen mer än tidigare, säger Lohi.

Finlands landskap 2011
Bildtext De fyra nordligaste landskapen omfattas av samarbetet. Geografiskt omfattar området närmare hälften av Finlands areal.

Om landskapen lyckas förnya sina tjänster kommer de att ha goda förutsättningar att konkurrera med de privata vårdbolagen, tror Lohi.

- Valfriheten innebär inte att vi får privata monopol utan att kunden får fler alternativ att välja mellan.

- Vi tror att den offentliga tjänsteproduktionen kan vara ett konkurrenskraftigt alternativ. Men det förutsätter att man erbjuder den bästa kundupplevelsen och det är vad vi strävar efter med samarbetet.

Syftar till att trygga de lokala tjänsterna

Enligt Lohi är oron över hur valfriheten kommer att påverka servicen i glesbygden en annan bidragande orsak till vårdsamarbetet.

- Vi ser att de privata bolagen intresserar sig för de folktäta regionerna och städerna. Men sannolikt kommer det inte att uppstå alternativa privata tjänster på de små orterna i norra och östra Finland.

Aurinko näyttäytyy Pallaskeron takaa.
Bildtext Samarbetet ska trygga tjänsterna i glesbygden. Bilden är tagen i Enontekis.
Bild: Kukka Ström / Yle

Än så länge handlar det endast om planer, betonar Lohi. Det är de politiskt valda beslutsfattarna i landskapen som fattar beslut om att bilda en vårdkedja i Norra Finland.

- Men om vi vill vara konkurrenskraftiga och redo för förändringen så måste vi vara pådrivande redan innan landskapsfullmäktige väljs.

Hur ska man tolka det faktum att fyra landskap planerar vårdsamarbete redan innan reformen trätt i kraft? Klarar inte landskapen av att ordna vården på egen hand?

- Nog klarar landskapen av att producera tjänsterna. Men det är ett faktum att människor har olika sorters behov, vi rör på oss både i arbetet och på fritiden. Vi måste försöka se till det som är viktigt ur kundens synvinkel, svarar Lohi.

- Reformen handlar inte om att föra över kommunernas nuvarande uppgifter och tillvägagångssätt utan om att fundera på vilka tjänster dagens finländare behöver och att utveckla servicen därefter.

- På den här punkten tror jag att ett samarbete mellan självständiga landskap kan bidra till att skapa ett mervärde.

Tror du att fler landskap kommer att gå in för ett motsvarande samarbete?

- Jag tror att vi skulle vara betjänta av en nationell kedja för landskapens tjänster som skulle fungera som motvikt till de privata vårdbolagen. Med vårt utspel vill vi i Norra Finland visa på i vilken riktning utvecklingen borde gå.

Diskussion om artikeln