Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vill du bli en riktig sjöbjörn? Då är det öva, öva, öva som gäller: "Plottern kan svika dig men papperssjökortet gör det aldrig"

Från 2018
Uppdaterad 29.03.2018 13:27.
Segelbåtsroder och kompass.
Bild: � Massimiliano Leban 2008

Då man rör sig till sjöss bör man dels känna till trafikreglerna som gäller och dels veta hur man agerar i olika väderleksförhållanden. På navigationskurser kan du lära dig grunderna i sjövett.

Tillsvidare finns det inga krav på vem som får köra båt. I princip kan vem som helst bege sig ut med en hur stor båt som helst. Gränsen går vid 24 meter (78 fot) eller vid 680 hästkrafter, då det krävs en skild båtförarexamen.

I tiotals år har det ordnats kurser i skärgårdsnavigation och kustnavigation, där man kan lära sig det viktigaste för att röra sig tryggt till sjöss.

Kurserna är frivilliga och efter att man godkänts i dem är man ingalunda en bra båtförare. Utöver det behövs mycket övning i båten.

Börja med skärgårdskepparkursen

- Skärgårdsskepparkursen är den viktigaste av alla, säger Kristian Thulesius som varit navigationslärare sedan 90-talet.

På kursen lär man sig läsa sjökortet rätt, man lär sig de flesta sjövägsregler och vissa andra bestämmelser som berör båttrafik och båtliv. Enligt Thulesius är det en hel del att plugga och lära sig på den här kursen.

navigaationsläraren Kristian Thulesius
Bildtext Kristian Thulesius
Bild: Yle/Camilla Kivivuori

Kan man läsa en vanlig karta, har man en bra grund i att lära sig läsa sjökort. Tecknen är däremot andra än på en landkarta.

I sjökortet lär man sig läsa var farlederna går, om linjetavlor, kummel och andra landmärken, och var grynnorna finns.

"Varje båt bör ha ett papperssjökort"

Många har numera en plotter i sin båt. Med andra ord elektroniskt navigationshjälpmedel, som med hjälp av en gps på en grafisk skärm visar en "plot", det vill säga ritar ut ett streck i farkostens kölvatten.

Det blir också allt vanligare att båtförare använder sig av elektroniska sjökort, som laddas ned som applikationer i pekdatorer.

- Men i varje båt ska det finnas ett papperssjökort, poängterar Kristian. För sedan n-ä-r plottern pajar - inte om utan när - är papperskortet det enda trygga och pålitliga navigeringsverktyget som aldrig sviker dig.

passare och transportör på ett sjökort
Bild: Yle/Camilla Kivivuori

Att lära sig att ta ut kurser, bäringar och koordinater på ett papperssjökort hjälper dig också i användandet av plottern eller det elektroniska sjökortet.

- Om man inte kan grunderna i att läsa sjökort finns en stor risk att du läser de elektroniska navigeringsverktygen fel.

Vem väjer för vem

I det stora hela är det högertrafik som gäller på sjön. Men det finns en massa undantag som man ska veta.

- En motorbåt väjer alltid för en seglande segelbåt, förutom då en segelbåt seglar i kapp en långsammare motorbåt, berättar Kristian. Det är alltid den omkörande båten som väjer.

Fartyg i en farled
Bild: Yle/Christopher Marins

Det är etikett men inte lag på att väja för yrkessjöfarten - handelsfartyg, linfärjor, fiskefartyg och fartyg med nedsatt manöverförmåga.

- I folkmun talar man om att fritidsbåtar väjer för dem som arbetar för brödfödan.

Däremot är alla båtförare skyldiga att till alla medel undvika sammanstötning.

Skärgårdsskepparkursen avslutas alltid med ett skriftligt prov. Efter att man skrivit godkänt kan man bli medlem i en navigationsförening. Dessutom kan man skaffa sig ett Internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt.

Kustskepparkursen fördjupar kunskaperna

På kustskepparkursen fördjupar man kunskaperna som man lärt sig på skärgårdsskepparkursen, för att kunna lära sig att navigera nära land men ändå vid öppen kust.

Här får man också lära sig om tidvatten, om strömmar och avdrift, instrumentnavigeringens principer och meteorologins grunder. Lite berörs också om vad som krävs av en befälhavare då man seglar utomlands.

Också kustskepparkursen avslutas med Navigationsförbundets kustskepparprov.

Astronomisk navigation för oceanfarare

Dessutom finns en tredje kurs som behandlar astronomisk navigation och som ofta kallas högsjöskepparkurs. Där lär man sig astronomiska navigationens teori, metoder och hjälpmedel.

Enligt Thulesius är den kursen inte så populär i och med att finns såpass mycket elektroniska hjälpmedel såsom gps, som har blivit allt vanligare och är till stor hjälp i öppen sjö.

Men det är många som vill lära sig hur man gjorde förr och också ha reservredskap ifall gps:en pajar mitt ute på oceanen, säger Kristian.

- Då går det bra att plocka fram sextanten och navigera vidare.

De som har tänkt ta sig över större hav brukar ta kursen i astronomisk navigation,men längs våra kuster klarar man sig bra utan den kursen.

Mörkerkörning en helt annan grej än att köra i dagsljus

Då mörkret lägger sig ute till havs blir navigerandet svårare. Det är svårt att urskilja holmarna, man ser inte sjömärken och man ser inte grynnorna.

Det enda man ser är sin plotter eller sin pekplatta och en massa blinkande fyrar, linjetavlor och bojar.

- För att lära sig att köra i mörker krävs helt enkelt övning, säger Kristian.

På navigeringskurserna lär man sig att identifiera de olika fyrkaraktärerna.

Av den analoga klockan har man stor hjälp då man ska känna igen de olika lysbojarna:

Tre blinkningar för ostprick, nio blinkningar för västprick, en sydprick har sex snabba blinkningar och en lång, nordprick blinkar oavbrutet.

Oljebekämpningsbåt
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Öva, öva och öva innan du blir en bra båtförare

Även om man gått både skärgårds- och kustskepparkurserna är det a och o att öva till sjöss, påpekar Kristian.

- Rör dig med olika båtar i olika väderleksförhållanden. Man måste öva genom att göra och ibland också göra misstag.

Navigationskurser kan man avlägga på de flesta medborgarinstitut i Finland. Ännu under våren arrangeras kurser på många håll.

I de olika navigationssällskapen och båtföreningarna ges också möjlighet att lära sig hantera båtar i praktiken.

Edit 29.3 kl 13.30: preciserat att väjningsskyldigheterna för yrkessjöfarten är etikett men inte lag.

Diskussion om artikeln