Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Karis centrum kan få 400 nya invånare i ny plan - men tanken på stormarknad har strukits

Från 2018
Uppdaterad 23.03.2018 11:09.
Bangatan och Köpmansgatan i Karis.
Bildtext I det första utkastet till plan fanns en möjlighet till en stormarknad på den så kallade Bematomten i Karis. Men den har nu strukits ur planen eftersom fastighetsägarna inte ville ha den möjligheten.
Bild: Yle/Minna Almark

Den detaljplan som ska göra det möjligt att bygga tätare i Karis centrum ska läggas fram till påseende igen. I det senaste förslaget har man bland annat strukit tanken på en stormarknad i centrum.

Dessutom har man ökat antalet skyddade byggnader. Byggnader som ska skyddas är nu 32 till antalet.

Hit hör byggnader som Villa Haga, Fokushuset, Grabbegården, Andelsbankens, sparbankens och Nordeas hus.

Köttkontrollen i Karis.
Bildtext Köttkontrollen i Karis hör till de skyddade byggnaderna.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Men också Köttkontrollen, Folkets hus, Katarinaskolan, Serendipity och en lekstuga vid daghemmet Labyrinten finns bland de skyddade objekten.

Detaljplanen kallas Karis centrum-Köpmansgatan. Området avgränsas i väster av Nils Grabbegatan, i söder av Bangatan och i norr av Västra omfartsvägen.

En karta.
Bildtext Detaljplanen berör området innanför det röda strecket.
Bild: Google

I öster är gränsen inte jämn utan den går dels på Dalgatan, Skolgatan och Torggatan.

De tomter de stora mataffärerna i centrum står på är utanför. Men i övrigt är det Karis kommersiella centrum, alltså handelskvarteren, som i huvudsak berörs.

Digital karta i 3d över en plan för Karis centrum.
Bildtext Så här ska Karis centrum se ut, enligt planen.
Bild: Raseborgs stad

Inom området bor det i dag mellan 500 och 600 invånare. I och med den nya planen är det meningen att antalet invånare kan växa till 1 000 inom området.

Det planeras 33 500 kvadratmeter nya bostäder till området så att byggrätten för bostäderna ökar till 81 800 kvadratmeter.

Till helt nya områden hör sandplanen Sahara. Där finns möjlighet till våningshus i fyra och fem våningar med hiss.

Sahaplanen i Karis centrum.
Bildtext Sandplanen Sahara i Karis.
Bild: Yle/Minna Almark

Det är något som kommer att behövs i en stad där antalet äldre invånare hela tiden ökar, säger Raseborgs stadsplaneringsarkitekt Simon Store.

- Andelen invånare som är över 85 kommer mer än fördubblas inom tio år i Raseborg. Folk vill bo centralt nära service och bekvämt med hiss.

- De kanske söker sig till en gemenskap i en urban miljö där det finns happenings och service till buds.

I flera fall handlar det om att tillåta att man bygger till på nuvarande byggnader.

Det gäller till exempel det hus vid Bangatan och busstationen där det bland annat finns en nattklubbslokal, Affes, och pizzeria. Huset kunde växa uppåt så det har totalt fyra våningar.

En byggnad.
Bildtext I byggnaden finns bland annat en lokal för en nattklubb.
Bild: Yle/Veronica Montén

I bottenvåningen skulle det som i dag finnas affärslokaler, men uppåt kunde det finnas bostäder.

Den totala byggrätten blir 6 000 kvadratmeter vilket är rätt mycket för Karisförhållanden, säger Store.

Han säger att det skulle vara bra med invånare i området eftersom många i dag upplever området kring busstationen som trist och oroligt.

- Med bostäder kan man få en viss social kontroll som kan hjälpa upp situationen. För varken Fokushuset, Villa Haga eller K-market är sådana byggnader där man kan tänka sig några bostäder.

Läget är också ypperligt invid det nya resecentret som ska byggas mitt emot.

Taxibilar vid busstation
Bildtext Busstationsområdet i Karis upplevs som oroligt. Invånare vid busstationen kunde lugna ner läget, tror Store.
Bild: Yle/Anna Björkqvist

Också Karis gamla kurscenter, alltså det så kallade Fixhuset på Högbergsgatan i Karis kan växa uppåt i planen.

Till vissa delar handlar de ändringarna om en chansning från stadens sida. Mycket handlar om vad fastighetsägarna vill.

När det kommer till byggrätt måste ägarna betala en markanvändningsavgift för marken. Det är en engångsavgift.

Men ägarna kanske inte vill betala, konstaterar Simon Store.

- Vi har nog fört diskussioner med många markägare just där vi har gjort sådana här ingrepp. Vi får se vart det leder.

En man som heter Simon Store.
Bildtext Simon Store och planen.
Bild: Petra Thilman / Yle

Det är staden som har beslutat om markanvändningsavgiften och den kan i värsta fall utgöra ett hinder, konstaterar Store.

- Därför är det här på ett sätt i det här planförslagsskedet en chansning. Vi mäter den här viljan att ta den här ekonomiska risken.

En fastighet vid Dalgatan i Karis där bland annat Axxell, Medborgarinstitutet Raseborg och Folkhälsans hälsotorg håller hus.
Bildtext Fixhuset i Karis är en av de byggnader som enligt planen ska få växa uppåt med bostäder.
Bild: YLE / Pia Santonen

I värsta fall kan det hända att planen till sist godkänns oförändrad, alltså byggrätten ser ut som i dag, men det skulle vara synd tycker Simon Store.

- Vårt mål är ju att möjliggöra förtätning och få mera invånare. Där kanske markpolitiken ligger lite på efterkälken i förhållande till de målsättningar stadsplaneringen har.

Store konstaterar att läget är ett annat i huvudstadsregionen där efterfrågan på mera byggrätt och marker är så stor. Där är man beredd att betala mycket för att få byggrätt. Men i Karis är läget ett annat.

Ingen stormarknad

I den första versionen av planen hade staden gjort det möjligt för en stormarknad i stil med Prisma eller Citymarket att etablera sig i Karis centrum.

Det innebar att det så kallade Bemahuset vid Köpmansgatan som i dag inhyser bland annat affärer och en restaurang samt det intilliggande huset med pizzeria och nattklubb skulle ha slagits ihop till en tomt.

Istället kunde där ha byggts en stormarknad på 10 000 kvadratmeter.

I dagens läge finns det många ägare för fastigheterna och planen hade skapat enighet.

Men fastighetsägarna ville inte ha den här möjligheten.

Slitna affärsbyggnader från 1960- eller 1970-talet. En liten snötraktor kör på gatan. En grå vinterdag, lite is och snö på gatan.
Bildtext Fastighetsägarna ville inte ha möjligheten till en stormarknad på tomten.
Bild: Yle/Pia Santonen

Stadsplaneringsarkitekt Simon Store säger sig förstå ägarna eftersom de har investerat i fastigheterna.

Markpriserna i Karis är inte så höga. Det är alltså inte troligt att någon stor aktör skulle komma och vara beredd att betala stora summor för fastigheten.

- Man försöker göra det bästa av det man har i dag, konstaterar Store.

Därför har planerna på en stormarknad i området nu strukits.

Istället ges alltså möjlighet till att bygga bostäder högre upp.

- Så det sker nog en satsning på kvarteret.

Kan ändras senare

Men det betyder inte att det är tack och god natt för all evighet.

Store konstaterar att det kan bli möjligt att i framtiden ändra på planen ifall fastighetsägarna i området tänker om.

Istället är det nu Läppområdet som förs fram som en möjlig plats för en etablering för en stormarknad.

Det är områdena kring riksvägen som intresserar de kommersiella aktörerna, konstaterar Simon Store.

Väg som löper förbi en affärsfastighet.
Bildtext Läpp i Karis.
Bild: Yle/Petra Thilman

Men utan mera servicebyggnader blir Karis centrum i planen inte. Totalt kommer det till 9 700 kvadratmeter för byggnader som till exempel affärer, kaféer, restauranger och kontor.

Store säger att det är viktigt med ett levande centrum och det innebär att det finns både boende och affärslokaler.

- Vi har i den här planen försökt sprida de här funktionerna lite överallt. Det blir inga sådana här områden med enbart offentlig förvaltning eller affärer.

- Det blir ”mixed use”, lite här och där. Det är något man nuförtiden medvetet använder inom samhällsplaneringen.

Fotgängarvänligt

Hela området ska också bli mera fotgängar- och cykelvänligt.

Bulevarden som löper på södra sidan av de svenska skolorna ska helt och hållet bli en gågata. I dag är det en så kallad gårdsgata där man får köra, men på fotgängarnas villkor.

Trafiken till och från skolorna styrs längs Nabogatan, Torggatan och Felix Froms gata.

Korsningen av Bulevarden och Torggatan i Karis.
Bildtext Den delen av Bulevarden i Karis som går förbi skolorna ska bli gågata.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Längs Dalgatan byggs enhetliga cykel- och gångvägar. Trafiken längs Bangatan ska också bli vänligare för cyklister och fotgängare.

Överlag ska man tryggt kunna ta sig till och från alla områden i Karis och genom centrum till fots och till cykel.

Ny infart vid Pentbyvägen

Infarten till Pentbyområdet från Västra omfartsvägen flyttar. Den nuvarande infarten till Pentbyvägen stängs och kan bara användas av fotgängare och cyklister.

Den nya infarten kommer närmare Köpmansgatan, men ligger ändå vid Pentbyvägen.

Ny infart till Pentbyvägen i Karis.
Bildtext Infarten till Pentbyvägen flyttar närmare Villa Pentby.
Bild: Yle/Minna Almark

Infarten ligger så gott som mitt emot det våningshus som ligger vid Pentbyvägen, bredvid äldreboende Villa Pentby.

Planen läggs nu alltså fram till påseende och allmänheten får ha åsikter om planen.

En karta.
Bildtext Planen läggs fram till påseende.
Bild: Petra Thilman / Yle

Sedan beaktas åsikterna innan planen går vidare för att till sist godkännas i stadsfullmäktige.

Diskussion om artikeln