Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nu får personalen på Esperi Care dela ut medicin – oklarheterna åtgärdade

Från 2018
Uppdaterad 26.03.2018 10:02.
Esperis serviceboende Edit i Jakobstad
Bild: Yle/Kjell Vikman

Staden Jakobstads hemvårdsteam behöver inte längre sköta medicineringen av klienterna vid Esperi cares äldreboende, Edit i Jakobstad. Personalen har saknat medicinlov men den saken är nu åtgärdad.

Esperi cares enhet i Jakobstad är tvåspråkig och personalen bör kunna båda språken. Det har varit svårt med rekryteringen och personalen som anställts har inte heller haft alla papper i skick, medicinloven har saknats.

Omsättningen på förmän har varit stor. Nyligen kunde en förman rekryteras och hon är den tredje i ordningen sedan starten i höstas.

Förmanskapet har skötts från Karleby under den tid som enheten i Jakobstad saknat en förman säger Pirjo Knif som är chef för äldreomsorgen i Jakobstad. .

Pirjo knif är ansvarig för äldreomsorgen i Jakobstadsregionen
Bildtext Pirjo Knif.
Bild: Yle/Kjell Vikman

- Det här visar att det har varit ovanligt stora svårigheter att starta verksamheten och det hade jag inte väntat mig, säger Pirjo Knif. Inom den offentliga vården är det också svårt att få vikarier men äldreboendet Edit är ett nytt hus och ny verksamhet och jag hade trott att det skulle locka folk.

Lönerna kan vara en orsak till svårigheter

Pirjo Knif vill inte gå in på några detaljer kring lönenivån inom den privata sektorn men hon säger att ryktesvägen har hon hört att lönenivån kan vara en orsak till svårigheterna.

-Avtalen är olika inom den offentliga och den privata sektorn. Det kan också skilja från en privat aktör till en annan, det finns en lönegaffel. Semesterförmånerna skiljer sig också.

Esperi cares enhet är tvåspråkig och det ställer förstås krav på personalen och kan utgöra en försvårande faktor när det gäller personalrekryteringen tror Pirjo Knif.

Små föreningsbaserade äldreboenden lägger ner

De privata vårdkedjorna behövs i dagens läge i Jakobstad när de föreningsbaserade äldreboendena slås ut av det regelverk som gäller för vården.

Skall köerna minska måste det finnas platser för klienterna och de skall fyllas via

servicesedlar. Då måste det också finnas privata aktörer som fyller måttet.

- Jag hoppas att Esperi care kan börja ta emot fler klienter men framförallt att man kan garantera en god vård för de klienter som redan finns där.

Esperi cares områdeschef för Västra Finland, Henrika Serén-Johansson har inte gått att nå för en kommentar.

Diskussion om artikeln