Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbottens förbund kräver åtgärder mot vargen – skickar lista till ministeriet

Från 2018
Vargar i flock i snön.
Bild: Mostphotos

Österbottens förbund (ÖF) vill lösa vargproblemet. Därför vänder det sig nu till beslutsfattare med en lista på åtgärder som det hoppas att ska vidtas så fort som möjligt.

Orsaken till ställningstagandet är bland annat att antalet vargobservationer har ökat i Österbotten och att vargar till och med har setts på gator i centrala städer.

Alla medel bör användas

Den mest brådskande åtgärden är enligt ÖF att göra tröskeln högre för vargar att söka sig från skogen till bebyggelse. Förbundet vill att alla tillgängliga medel används, det vill säga allt från att skrämma bort vargar till licensbelagd jakt i stamvårdande syfte. Förbundet anser också att man borde granska på vilka kriterier undantagstillstånd för att fälla en varg beviljas.

- Vi vill åstadkomma att vargarna blir mera skygga och inte söker sig till gårdsplaner där de utgör ett hot för människor och deras husdjur, säger landskapsdirektör Kaj Suomela.

Förbundet vill också att uppgifterna om vargstammen ska uppdateras. Enligt Lukes statistik har stammen minskat, men senaste tidens vargobservationer ger sken av att den har vuxit betydligt eller att vargflockarnas rörelsemönster har ändrat väsentligt.

Förbundet understryker att man inte är ute efter en upprepning av det som skedde på 1970-talet. Det vill säga förföljelsen av varg och den kraftiga decimeringen av stammen vilken ledde till att vargen nästan blev utrotad.

Vill bjuda in beslutsfattare till möte

Den tredje punkten på förbundets lista är att få till stång en dialog mellan myndigheter, experter, politiker och invånare i landskapet. ÖF erbjuder sig att vara arrangör.

- Vi vill ordna ett opartiskt diskussionstillfälle. Där ska finnas sakkunniga och det ska vara öppet för alla. Men detaljerna är ännu oklara, säger Suomela.

Vem riktar ni er till med ert ställningstagande?

- Vi har skickat det till bland andra jord- och skogsbruksminister Jari Leppä, våra riksdagsledamöter och jord- och skogsbruksutskottet, säger Suomela.

Kommer ni att ha med någon från till exempel jord- och skogsbruksministeriet på diskussionsmötet?

- Vi får se. Vi måste försöka få dit folk som har beslutsmakt.