Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

En prepkurs ökar möjligheterna att få en studieplats men de är dyra – därför har unga med högutbildade föräldrar större chans att komma in

Från 2018
Uppdaterad 27.03.2018 10:50.
Man läser bok vid ett bord i ett bibliotek. I bildens vänstermiljö syns en trave böcker.
Bildtext Det är lättare att bli antagen genom en prepkurs, men alla har inte råd att gå en prepkurs.

De sökande som har gått en prepkurs inför antagningsprovet har en större sannolikhet att få en studieplats, men någon garanti är prepkursen inte. Prepkursens pris påverkar inte sannolikheten för att bli antagen.

En färsk studie gjord av Näringslivets forskningsinstitut Etla slår fast att de som har gått en prepkurs klarar sig bättre i antagningen till högskolor oavsett hurdan bakgrund de har i övrigt.

– På basis av våra resultat kan vi inte säga att det finns ett klart och otvivelaktigt orsakssamband mellan att gå en prepkurs och bli antagen. Våra resultat tyder ändå starkt på att det finns ett samband mellan att bli antagen och att gå en prepkurs, preciserar forskningsdirektör Rita Asplund vid Etla.

Ett exempel ur resultaten finns bland dem som söker till juridiska utbildningar. Sannolikheten att bli antagen till en juridisk utbildning är 2,5 gånger större bland sökande som har gått en prepkurs.

I studien framkom det också att prepkursens pris inte påverkar sannolikheten att bli antagen.

Alla har inte lika möjligheter att delta i en prepkurs

Eftersom prepkurserna är renodlad affärsverksamhet betyder det att de kostar för deltagarna. Det betyder i sin tur att alla inte har lika möjlighet att delta i prepkurser.

Prepkurserna stärker därför ojämlikheten, eftersom ungdomar vars föräldrar har gått en akademisk utbildning ofta har en bättre möjlighet att betala för prepkurserna.

För att öka jämlikheten finns därför planer på att öka betydelsen av betyg från andra stadiet i antagningsprocessen.

Etlas studie visade ändå att om en ansökande från en sämre bemedlad familj deltar i en prepkurs har hen lika bra möjligheter att bli antagen till en utbildning som en sökande från en rikare familj.

Däremot är personer med en sämre bemedlad bakgrund underrepresenterade vid såväl svåra utbildningar som på prepkurserna till dem. Det betyder att prepkursernas "jämlikhetsökande" effekt är rätt obefintlig.

Diskussion om artikeln