Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Vårdbolags VD: ”Vi borde ha ett svenskspråkigt sjukhus i Nyland”

Från 2018
Stefan Wentjärvi intervjuad av Spotlights Kjell Lindroos
Bildtext Doctagons VD Stefan Wentjärvi vill se ett svenskspråkigt sjukhus i Nyland.
Bild: Yle/Erik Vierkens

Osäkerheten kring vårdreformen skapar oro ute på fältet. I Svenskfinland planeras ett privat vårdbolag inom ramarna för den utökade valfriheten. Det talas till och med om ett eget sjukhus. Kommunerna i sydvästra Lappland har redan gått ett steg längre; de bildade ett gemensamt bolag tillsammans med Mehiläinen.

Misstron mot regeringens stora vårdreform är påtaglig på flera håll. Också på svenskspråkigt håll i Finland.

Det var en av orsakerna till att vårdföretaget Doctagons VD Stefan Wentjärvi i fjol föreslog att det skulle bildas ett svenskspråkigt vårdbolag. Han menar att språket kommer i kläm när ingen styr helheten.

- Jag skulle säga att största hindret är osäkerheten kring hela social- och hälsovårdsreformen överhuvudtaget, menar Wentjärvi.

Ogin regering

Det är många frågor som är öppna ännu. Som bäst behandlas vårdreformens valfrihet i riksdagen. Där sitter också SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.

- Den här regeringen är ju inte speciellt intresserad av att jobba för tvåspråkiga frågor och inte för svenskan i Finland. Då måste man kanske göra litet extra själv, säger Henriksson.

Anna-Maja Henriksson intervjuad i Yle Jakobstads utrymmen
Bildtext Anna-Maja Henriksson
Bild: Yle/Evert Rönnqvist

Henriksson har låtit sig inspireras av tanken på en finlandssvensk särlösning när valfriheten utvidgas och slår fast att de planer som finns just nu inte räcker till.

- Har du finska som modersmål har du en bredare palett, konstaterar Henriksson.

Hon är likaså upprörd över att regeringens lagförslag inte i tillräckligt hög grad uppmärksammar svenskans ställning i framtiden vad valfriheten anbelangar. Hon pekar bland annat på en mening i valfrihetsförslaget där det sägs att man i mån av möjlighet garanterar vården på svenska.

- Det är totalt otänkbart att vi skulle kunna godkänna det.

Vinst i vården

Under de möten som hittills har ordnats kring ett eventuellt svenskt vårdbolag har man varit av olika åsikt om bolagsformen. Ett börsnoterat bolag? Ett andelslag? Eller något annat.

Stefan Wentjärvi som representerar ett privat vårdbolag ser inga större problem med vinster i vården.

- Först och främst måste man konstatera att vinst är någonting bra för ett företag.

Han betonar i alla fall att det finns gränser för hur stor den vinsten ska vara.

Det händer som sagt mycket just nu på vårdfronten och branschen konsolideras i snabb takt. Så sent som för ett par veckor sedan meddelade vårdkoncernen Pihlajalinna att de köper upp Doctagon. Wentjärvi själv fortsätter i alla fall som vd för Doctagon.

Tredje sektorn räcker inte till

Många har frågat sig hur det ska vara möjligt för den tredje sektorn att spela en framträdande roll till exempel som ägare av vårdcentraler. Wentjärvis syn på den punkten är krass.

- Det är en vacker tanke, men jag tror inte det fungerar. Orsaken är den att man inte är allena på marknaden. Det kommer att finnas många stora spelare.

Det återstår med andra ord att se vilken roll som organisationer som Folkhälsan får när bitarna i vårdreformspusslet läggs fram till sommaren.

Samtidigt som valfriheten i vården debatteras i vår riksdag rör det på sig ute på fältet. Kommunerna i sydvästra Lappland, även känt som Meri-Lappi fattade litet före årsskiftet ett drastiskt beslut.

Karta över Sydvästra Lappland
Bild: Yle Grafik/Laura Rahinantti

De slog ihop påsarna med vårdjätten Mehiläinen och bildade ett gemensamt bolag. I samband med den affären hände något historiskt. Ett helt centralsjukhus i Kemi kommer från och med sommaren att drivas i Mehiläinens regi.

Finlandssvenskt sjukhus

Även Stefan Wentjärvi har storstilade planer på ett svenskspråkigt sjukhus i Nyland.

- Det skulle vara bra med ett sådant sjukhus i Nyland. När man planerar något nytt så är det bättre att man har tillräckligt stora tankar och sedan kan man skala bort därifrån, tycker Stefan Wentjärvi.

Anna-Maja Henriksson uttrycker sig något försiktigare på den punkten.

- Ett finlandssvenskt centralsjukhus… . Vi har litet olika behov i olika delar av Svenskfinland; det tror jag är jätteviktigt att komma ihåg nu när vi går vidare.

Hon slår ändå fast att om något ska ske kring den finlandssvenska särlösningen måste det ske under det här året.

Spotlight: Högt spel i Lappland sänds på Yle Fem tisdagen den 27.3 kl. 19.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln