Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors säger nej till landskaps- och vårdreformen

Från 2018
Helsingfors stadshus
Bildtext Landskaps- och vårdreformen gynnar inte Helsingfors, ansåg stadsstyrelsen.
Bild: Mikael Crawford/Yle

Helsingfors vill inte att landskaps- och vårdreformen godkänns. I ett utlåtande konstaterar staden att förnyelsen inte kan godkännas ur huvudstadens eller helsingforsarnas synvinkel.

Helsingfors stadsstyrelse godkände på måndag eftermiddag ett uttalande om landskaps- och vårdreformen.

Staden konstaterar att inte ett endaste av reformens ursprungliga mål kommer att uppfyllas för Helsingfors del.

– Reformen kan inte godkännas ur huvudstadens, helsingforsarnas eller nylänningarnas synvinkel, står det i uttalandet.

Enligt staden har man i beredningen av reformen inte tagit hänsyn till Helsingfors speciella ställning som landets huvudstad.

I landskapsreformen tar man inte i beaktande inflyttningen till städerna eller städernas växande betydelse. Det här innebär också att reformen inte främjar Helsingfors eller metropolområdets konkurrenskraft.

Helsingfors förutspår att det kommer att bli svårare att svara på behoven som befolkningstillväxten och urbaniseringen för med sig.

Fullmäktige behandlar ännu uttalandet

Dessutom är Helsingfors uppenbart irriterat över själva beredningen av reformen. Under beredningen har staden gett 19 olika uttalanden om olika delar av reformen, men staten har inte varit intresserad av Helsingfors helhetssyn på reformen.

Stadsstyrelsen godkände enhälligt uttalandet. Också Samlingspartiets representanter, Wille Rydman och Sanni Grahn-Laasonens specialmedarbetare Daniel Sazonov röstade för ett godkännande.

Hela stadsfullmäktige ska behandla utlåtandet den 4 april.