Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Olika frågor på svenska och finska i vårens studentprov i samhällslära – nyansskillnad i översättningen av frågan

Från 2018
Uppdaterad 28.03.2018 10:35.
Skylt med texten "Tystnad, studentskrivningar pågår".
Bild: Yle/Erica Vasama

Vårens studentprov i samhällslära har i år haft en fråga som kan tolkas olika beroende på om frågan läses på svenska eller finska. Studentexamensnämnden försäkrar ändå att de svenskspråkiga examinanderna inte behöver oroa sig för att skillnaden i frågeställningen drabbar vitsorden.

Det är den femte frågan i samhällslära som kan tolkas olika. Frågan handlar om arvsrätt. På finska handlar frågan om hur egendomen fördelas, medan det på svenska frågas efter hur egendomen avvittras.

Så här ser frågorna ut på svenska och finska

På svenska

5. Avvittring av egendom (20 p.)

Mikael och Johanna är gifta och har två myndiga barn. Mikael har dessutom ett barn från ett tidigare äktenskap. Mikaels egendom är värd 100 000 euro, och Johannas egendom är värd 10 000 euro. Paret bor i en hyreslägenhet och ingendera har några skulder. Mikael och Johanna har heller inte något äktenskapsförord men de har gjort ett inbördes testamente som innebär att de ärver varandra om en av dem avlider. Hur avvittras egendomen och vilka juridiska omständigheter måste beaktas vid avvittringen, om Mikael dör före Johanna?

På finska

5. Omaisuuden jako (20 p.)

Mikko ja Johanna elävät avioliitossa, ja heillä on kaksi täysi-ikäistä lasta. Mikolla on lisäksi yksi lapsi aiemmasta avioliitosta. Mikon omaisuuden arvo on 100 000 euroa ja Johannan omaisuuden arvo 10 000 euroa. Aviopari asuu vuokra-asunnossa, eikä kummallakaan ole velkaa. Mikolla ja Johannalla ei myöskään ole avioehto–sopimusta, mutta he ovat tehneet keskenään testamentin, jonka mukaan he perivät toisensa, jos puoliso kuolee. Miten omaisuus jaetaan, ja minkälaisia oikeudellisia seikkoja jaossa täytyy ottaa huomioon, jos Mikko kuolee ennen Johannaa?

Källa: Studentproven i samhällslära, Studentexamensnämnden

I den svenska frågan ska examinanden svara på vilka juridiska faktorer som ska beaktas vid avvittring, medan finskspråkiga studerande ska svara på vilka juridiska faktorer som ska beaktas då arvet delas.

Nyansskillnaden ligger i att om egendomen ska kunna delas mellan arvingar måste egendomen först avvittras och sedan bör ett arvskifte genomföras för att egendomen ska kunna delas mellan arvingar.

Därför begärs de svenskspråkiga studenterna egentligen att bara svara på en del av processen då arv delas ut.

I de preliminära kriterierna för goda svar fodras ändå att examinanden behandlar arvskifte.

Studentexamensnämnden försäkrar att eventuella fel beaktas i bedömningen

Då Svenska Yle talar med Studentexamensnämnden försäkrar de att en eventuell skillnad i språkversionerna beaktas i bedömningskriterierna.

– Det här är en fråga som ämnessektionen kan ta ställning till och ifall det finns en skillnad i språkversionerna tas det nog i beaktande i den slutgiltiga bedömningen, försäkrar specialsakkunnig Robin Lundell vid Studentexamensnämnden.

Beskrivningarna av goda svar är inte de slutgiltiga kriterierna och censorerna som rättar proven kan ännu påverka de slutgiltiga kriterierna då de ser hur examinanderna har svarat och hur frågorna har fungerat.

– De slutgiltiga kriterierna publiceras i samband med resultaten på våren, berättar Lundell.

Det betyder att studentexamensnämnden kan beakta i sin bedömning ifall frågan tolkas olika på svenska och finska.

– Vi ser nog till att om det finns någon skillnad hur examinanderna kan svara på frågan tas det nog i beaktande.

Studentexamensnämnden strävar till att frågornas innebörd är lika på bägge språken

Lundell berättar att det har förekommit skillnader i översättningar tidigare, men Studentexamensnämnden strävar alltid till att det inte ska förekomma skillnader i språkversionerna.

Hur proven översätts varierar från ämne till ämne, eftersom det är ämnessektionens experter som ansvarar för översättningen. Somliga ämnessektioner översätter proven själva medan andra prov översätts av utomstående översättare.

Dock granskas de många gånger innan proven når examinanderna.

– I sista hand är ändå ämnessektionernas experter ansvariga för att provens innehåll motsvarar varandra, säger Lundell.

Lundell försäkrar ändå att examinanderna har ingenting att oroa sig för i det här skedet.

Denna artikel fick sin början som ett tips av publiken, om du har egna tips får du gärna höra av dig till redaktionen.

Svenska Yle har granskat den juridiska terminologin med en jurist.

Diskussion om artikeln