Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Ledande tjänsteman i Helsingfors tvingas byta jobb på grund av allvarliga förseelser och försummelser - "Det är omöjligt för personen att jobba kvar som högre chef"

Från 2018
En regnvåt skylt där det står Helsingfors stad Utbildningsverket.
Bild: YLE/Maja Ottelin

Förslaget var att tjänstemannen skulle sägas upp på grund av allvarliga förseelser och försummelser. I stället får hen jobba kvar, men i andra uppgifter. Personen har bland annat beställt tjänster utan konkurrensutsättning och överskridit sina anskaffningsbefogenheter.

Tjänstemannen i Helsingfors har tidigare fått en muntlig anmärkning och en skriftlig varning, enligt fostrans- och utbildningsnämndens föredragningslista.

Enligt ett förslag som nämnden skulle behandla på tisdagens möte så skulle personen sägas upp.

I stället byter personen jobb. Personen hade redan tidigare erbjudits att byta jobb men var inte villig att flytta till en annan tjänst, därav förslaget om uppsägning.

Nu fick nämnden i sista stund veta att personen ändå går med på att ge upp sin post.

- Ärendet togs bort från listan på grund av att personen i fråga godkände möjligheten att jobba med andra uppgifter inom sektorn, vilket man också tidigare hade erbjudit som ett alternativ. Det här meddelandet kom strax före mötets början, säger Niclas Grönholm som är direktör för svenska servicehelheten.

Personen kommer alltså att fortsätta jobba för staden, men med andra uppgifter inom sektorn.

- Eftersom det är frågan om en högre chefsställning så är det allvarliga förbrytelser det gäller och då är det ganska omöjligt för personen att jobba kvar som högre chef, säger Grönholm.

Ekonomiska oklarheter

Det handlar bland annat om att tjänstemannen mellan oktober 2015 och november 2017 beställt arbetshandledning utan att konkurrensutsätta upphandlingen.

Enligt stadens uppgifter har tjänstemannen i fråga beställt arbetshandledning av en leverantör för över 34 000 euro och av en annan för över 42 000 euro.

Då överskred tjänstemannen dessutom sina anskaffningsbefogenheter (15 000 euro). Enligt Grönholm gjorde personen flera små köp under en längre tid, vilka sedan sammanlagt blev de stora summor nämnda ovan.

Tjänstemannen har också utfärdat ett arbetsavtal utan befogenheter. Enligt nämnden har hen också låtit bli att dokumentera utvecklingssamtal och bedömningar av arbetsprestationer.

- De här försummelserna och förbrytelserna har uppdagats redan i slutet av 2017 och så har de fortsatt under 2018. Arbetsledningssystemen och modellerna som vi har i Helsingfors är ganska noggranna och vi följer förstås de processer som behövs. Det ingår höranden och olika skeden, olika disciplinära åtgärder som tar tid, säger Grönholm.

Ovanliga försummelser

Inga av personens förbrytelser polisanmäls.

- Det handlar om interna försummelser och förbrytelser mot stadens anvisningar och delegeringsbeslut samt ekonomiska förbrytelser mot anvisningar som finns inom Helsingfors stad. Det finns ingen grund för polisanmälan, säger Grönholm.

Enligt Grönholm är den här typens förbrytelser och försummelser ovanliga.

- Det händer väldigt sällan. Det är förstås beklagligt för alla parter att sådant här händer, säger Grönholm.

Yle huvudstadsregionen har kontaktat personen som saken handlar om. Personen vill inte kommentera saken och hänvisar till att hen inte kan uttala sig eftersom hen är part i en process.

Diskussion om artikeln