Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Forskare: viktigt att minska på sociala klyftor för att öka tryggheten i förorter

Från 2018
Person med sjal i Kråkkärret.
Bildtext Invånarna i Kråkkärret är nöjda med sitt bostadsområde, visar forskning.
Bild: Yle / Adrian Perera

Trots att en del förorter kan ha ett dåligt rykte bland Åboborna, så är invånarna de facto mycket nöjda med sitt bostadsområde. Det påpekar Jarkko Rasinkangas, universitetslektor vid Åbo universitet.

Han har bland annat forskat i de sociala klyftorna mellan invånarna i Åbo. Han tycker att det är naturligt att antalet brott är högre i en stadsdel som har många invånare.

Statistik från polisen visar att förorterna Kråkkärret och Runosbacken har det största antalet våldsbrott, om man räknar bort centrumområdet i Åbo.

Lekpark på Päivännousevanpolku i Kråkkärret.
Bild: Yle / Adrian Perera

- Kråkkärret har en högre arbetslöshet och invånarna har mer ekonomiska problem än den genomsnittliga Åbobon. Det bor också många med invandrarbakgrund i Kråkkärret och vanligtvis har de här människorna svårare att hitta jobb. Men man kan inte dra några slutsatser mellan brottsstatistiken och invånarna som bor i de här förorterna, konstaterar Jarkko Rasinkangas.

Forskare: Många invånare i Kråkkärret är nöjda

Många invånare är rätt nöjda med sitt bostadsområde och anser att det dåliga rykte som området har är överdrivet, säger Rasinkangas.

- Enkäter visar också att de som bor i Kråkkärret är lyckliga och nöjda med sina liv. Samtidigt om man jämför med de svar som invånare i andra förorter i Åbo ger, så kan man se att invånare i exempelvis Kråkkärret är lite mindre nöjda jämfört med andra. Men jag skulle ändå understryka att många som bor i de här förorterna är mycket nöjda, säger Rasinkangas.

"Medierna spelar en viktig roll"

Forskare Jarkko Rasinkangas påminner om att också medierna har en viktig roll i hur olika förorter framställs och hur man berättar om händelser i förorterna.

Enligt Rasinkangas är det viktigt att städerna satsar på att stöda invånarna socialt, men också att göra miljön och omgivningen mer trivsam. På det sättet ökar man trygghetskänslan.

- Det är fråga om att utveckla infrastrukturen, fixa bostadshus och utveckla servicen på området. Det sociala stödet går exempelvis ut på att ge extra stöd till skolorna och områdets arbetslösa.

En viktig fråga är också att minska de sociala klyftorna, säger Rasinkangas.

Kråkkärret, 21.8.2013
Bild: Yle/Janne Isaksson

- Det viktigaste är att inte fokusera på vilka områden som har problem, utan att förstå orsaken till problemen, som är samhälleliga. Det är frågan om vilka möjligheter det finns att exempelvis utbilda sig. Det är den viktigaste frågan.

"Naturligt att det begås fler brott på ett område med många människor"

Även Åbo stads säkerhetschef Heikki Vähäkuopus påpekar att både Runosbacken och Kråkkärret har många invånare. Därför sker det mer i de här förorterna. Man kan alltså inte tänka att de här områdena är särskilt otrygga.

- Det är naturligt att det begås fler brott i ett område som har många invånare, säger Vähäkuopus.

Enligt Vähäkuopus kan trygghetskänslan ökas med hjälp av rätt små knep.

- Det behöver inte alltid vara fråga om stora saker. Man kan öka på belysningen, piffa upp allmänna utrymmen och hus, se till att allmänna områden ser städiga ut eller minska på buskage vid gångvägar och parker. Ett område som ser ruggigt ut kan uppfattas som otryggt och farligt, trots att det inte är det, konstaterar Vähäkuopus.

"Åbo stad tar de här frågorna på allvar"

Åbo stad hörde stadens invånare i trygghetsfrågor år 2016, då invånarna kunde fylla i en enkät om hur trygga de kände sig och vad staden kunde göra för att öka tryggheten.

Enligt Vähäkuopus satsar Åbo stad på att öka trivseln och trygghetskänslan i förorterna. Bland annat har staden ordnat säkerhetspromenader i olika stadsdelar och då träffar stadens tjänstemän, räddningsverket och polisen invånarna för att höra vad som oroar dem.

En sådan vandring ordnas i stadsdelen Jäkärlä i dag, onsdag, klockan 18. På plats är bland annat stadsdirektör Minna Arve.

- Vi lyssnar på invånarnas oro och försöker åtgärda de problem som de lyfter upp, i mån av möjlighet. Vi tar de här sakerna på allvar, säger Vähäkuopus.

Diskussion om artikeln