Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

”Det är som en pusselbit skulle ha saknats och nu blir pusslet helt” - positiva reaktioner på nytt konstmuseum i Ekenäs

Från 2018
Uppdaterad 28.03.2018 10:16.
En snöig gård syns genom en port.
Bildtext Nybygget skulle placeras på det område som syns till höger från porten där den gamla öltunnan står.
Bild: Petra Thilman / Yle

Det är idel positiva reaktioner när Yle Västnyland ringer runt och ber om kommentarer på det planerade konstmuseet i Ekenäs centrum. Många detaljer är ändå fortfarande öppna.

Det var i måndags (26.3) Raseborgs stad meddelade att ett konst- och kulturkvarter ska växa fram i Ekenäs centrum kring Ekta museum och Galleri Elverket.

Alla åtgärder som gör Ekenäs centrum mer levande och attraktivt välkomnar vi med öppna armar

― Sabina Westerholm, vd för Pro Artibus

Det är Albert de la Chapelles konststiftelse som bekostar ett nytt konstmuseum på cirka 700 kvadratmeter.

Det ska byggas på museigården i Ekenäs centrum. Staden Raseborg får sedan ta över driften och verksamheten i museet.

Hade hoppats få vara med tidigare

För många inom staden och bland dem som är aktiva inom kulturfronten i regionen kommer planerna ändå som en överraskning.

Galleri Elverket finns på samma gård som Ekenäs museicentrum Ekta och det planerade nybygget.

Det är den finlandssvenska konststiftelsen Pro Artibus som bedriver verksamheten vid Elverket.

Pro Artibus och Galleri Elverket i ett nötskal

Sabina Westerholm som är vd för Pro Artibus säger att hon har känt till planerna i ungefär två veckor.

Det är något hon beklagar.

- Vi är en finlandssvensk professionell konstorganisation och skulle gärna ha varit med i diskussionerna.

Men i sak är hon nöjd.

- Alla åtgärder som gör Ekenäs centrum mer levande och attraktivt välkomnar vi med öppna armar. Särskilt då det sker på konstens område.

Behöver mera besökare

Westerholm konstaterar att Galleri Elverket redan i många år har varit Pro Artibus fönster utåt.

- Vi har funderat mycket på vår utställningsverksamhet i Ekenäs. Vi har inte nått finlandssvenskarna på nationell nivå som vi hade hoppats.

Galleri Elverket har utställningar året om och de är gratis för besökarna.

Galleriet har hållit öppet alla dagar utom måndagar året om, alltså mera än vad museet invid har hållit öppet.

- Det finns dagar då vi inte har haft en enda besökare. Det är synd med tanke på att vi har personal på plats som övervakar.

tavlor på utställning
Bildtext På Galleri Elverket är det nutidskonst som gäller. År 2017 ställde man ut bland annat Hangökonstnären Carl-Gustaf Lilius verk.
Bild: Yle/Monica Slotte

Westerholm efterlyser nu ett bättre och större samarbete med Ekta museicentrum.

- Vi har samarbetat om evenemang som till exempel öppet hus. Men det skulle vara viktigt att samarbeta kring programmet också. Vi kunde ha temahelheter.

Hon lyfter fram att alla satsningar på konst är välkomna eftersom Ekta är ett museum trots sin utställning om Helene Schjerfbeck.

- Roligt skulle det vara om det var mera satsningar på konst. En sådan linjedragning.

Två byggnader.
Bildtext Galleri Elverket och Ekta museum ligger sida vid sida på gården.
Bild: Petra Thilman / Yle

Hur byggnaden på området ska se ut ska avgöras via en arkitekttävling.

Där hoppas Sabina Westerholm att Pro Artibus får vara med och påverka.

- Det påverkar vår verksamhet på området. Det är viktigt att få vara med i processen.

Museichefen har vetat mest

Frågan om ett museum har varit aktuell redan i två års tid, säger museichef Dan Lindholm.

Museichef Dan Lindholm
Bildtext Dan Lindholm.
Bild: Yle/Minna Almark

Han gjorde en utredning för den konstfond som numera har blivit Albert de la Chapelles konststiftelse. Utredningen gjordes för cirka ett och halvt år sedan.

- Jag utredde olika fastigheter i Ekenäs om de kunde användas och byggas om till museum. Men jag kom fram till att det bästa ändå är ett nybygge.

- Det var donatorns önskemål att det är just i Ekenäs, säger Lindholm.

Att det blev museigården är för att nybygget och Ekta museum bildar en bra helhet tillsammans med Galleri Elverket.

Ekta museum i ett nötskal

- Det är som en pusselbit skulle ha saknats och nu blir pusslet helt, säger Dan Lindholm.

- Infrastrukturen finns redan där. Det sparar på resurserna.

Ekonomiskt bra

Museet blir Raseborgs stads egendom och det medför kostnader i form av personal, värme och el. Men den här lösningen är ekonomiskt den vettigaste, säger Lindholm.

Ni kunde ha valt att få en ny byggnad vid havet på en synlig plats. Göms byggnaden inte undan på museigården?

- Tvärtom. Det här ger en möjlighet till mycket mera synlighet, säger Dan Lindholm.

Han säger att synligheten kunde vara bättre för Ekta museum i nuläget. Nybygget ger mera synlighet då det byggs närmare torget och Gustav Wasas gata, säger Lindholm.

En gata med hus.
Bildtext Då man står vid hörnet av torget ser man museigården och nybygget ska skymta fram.
Bild: Petra Thilman / Yle

Också Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist tycker att platsen är utmärkt för ett konstmuseum.

Området bildar en bra helhet och man kan ha nytta av att finnas nära varandra rent ekonomiskt, säger också han.

Lundqvist tror att museet kommer att locka besökare.

- Nog skulle det vara en tillgång för staden och vara attraktiv för besökare. Man ska se byggnaden när man kommer till torget.

Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist.
Bildtext Ragnar Lundqvist.
Bild: Marica Hildén / Yle

Lundqvist poängterar att många frågor ännu är öppna.

Men frågan har förankrats politiskt. Presidierna för stadsstyrelsen och fullmäktige har talat med Henrik de la Chapelle som är styrelsemedlem i stiftelsen samt med stiftelsens jurist Göran Wörlund.

Också Lundqvist har träffat stiftelsen ett par gånger.

- Vi har signalerat att vi ställer oss positiva till planerna. Men det är mycket som ännu ska utredas.

Lundqvist lyfter upp trafikarrangemangen som en av de många frågor som måste lösas.

- Det är lite tajt. Torget finns för parkering, men det funkar ju inte onsdagar och lördagar. Det är något vi måste tänka på, säger han.

Ryms byggnaden in?

Raseborg stads kultursekreterare Lotta Lerviks kände inte till planerna från tidigare. Men nyheten var en positiv överraskning.

- Det är bara positivt. Det är ju ganska ovanligt i dag att man satsar på hus.

- Den som besöker området kommer att få en mycket mångsidig palett, konstaterar Lerviks.

Lotta Lerviks är kultursekreterare i Raseborg.
Bildtext Lotta Lerviks.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Att Fiskars har profilerat sig som ett konstnärsområde är inget som talar emot planerna i Ekenäs.

- De stöder varandra mer än äter av varandra. Fiskars är en levande konstnärsmiljö med konstnärer som bor där. Här handlar det ju om konst som redan finns.

Hon säger att den stora utmaningen blir att få byggnaden att rymmas på området.

- Bara den ryms blir det säkert snyggt. Det är trevligt med en arkitekttävling, säger hon.

Platsen inget problem

Stadsplaneringsarkitekt Simon Store säger att det krävs en detaljplaneändring för att kunna bygga på tomten.

Han poängterar att planeringen och arkitekttävlingen ska löpa parallellt.

- Framtoningen ligger på arkitekttävlingen. När den är avgjord kan planen sedan göras klar.

Simon Store.
Bildtext Simon Store.
Bild: Yle/Minna Almark

Också stadsdirektör Ragnar Lundqvist är inne på samma linje som Simon Store om att de två processerna löper parallellt.

Den processen kan ta ungefär ett år. Och om allt går som på räls kan museet vara klart om två år, konstaterar Lundqvist.

Simon Store säger att det utan problem ryms in en byggnad på 700 kvadratmeter på platsen eftersom det blir i flera våningar.

- Platsen är ypperlig för den här typen av verksamhet. Det här är riktigt rätt plats.

Han konstaterar att stråket från Norra hamnen och Stallörsparken upp förbi torget fram till museet nu blir en bra helhet.

En gata med hus.
Bildtext Simon Store tycker sträckan från stranden mot torget och till museet nu blir en bra helhet.
Bild: Petra Thilman / Yle

- Det blir ett attraktivt centrum också för turism och besökare året om. Men betoning på året om, säger Store.

Han lyfter fram att det är fint att det är lokala krafter bakom projektet samtidigt som det också handlar om verkligt tunga krafter inom konstetablissemanget på nationell nivå.

- Det är de främsta krafterna som står bakom, säger han.

Byggs nära ingången

Tanken är att konstmuseet ska byggas nära ingången från Gustav Wasas gata. Där står i dag en gammal öltunna från Hultmans bryggeri (grundat år 1858)

En öltunna på en snöig gård.
Bildtext Den gamla öltunnan står nära porten där bygget ska komma.
Bild: Petra Thilman / Yle

- På platsen har det tidigare funnits en byggnad och det känns som om platsen skulle behöva en byggnad. Jag tror att en byggnad där kan förbättra stadsbilden, säger museichef Dan Lindholm.

Han säger att en arkitekt har gjort en så kallad situationsplan där byggnaden är preliminärt inritad på området.

Man bollar med cirka 700 kvadratmeter i flera våningar.

- Byggnaden ryms nog in där, säger han.

En gammal öltunna på en snöig gård.
Bild: Petra Thilman / Yle

Arkitekttävlingen är för inbjudna arkitekter.

- Vi vill inte ha så många bidrag att vi inte kan hantera dem. Tävlingen ordnas i arkitektförbundets regi.

- Det finns en del åsikter och tankar kring riktlinjer, men vi vill ge arkitekterna rätt fria händer, säger Lindholm.

Det nya museet blir högst antagligen en enskild enhet, men det är också sådant som ännu är öppet.

Hurudan konst?

Vilken konst som ska visas i det nya museet är också en öppen fråga.

De 45 verk som nu ingår i samlingen i Albert de la Chapelles konststiftelse kommer att visas i någon form som en permanent utställning i museet.

Verken är i första hand gjorda av finlandssvenska konstnärer. Det handlar mest om målningar, men också en del skulpturer.

De representerar främst modernismen, det är alltså framförallt efterkrigstida konstverk som finns i samlingen.

- Men det finns också något äldre verk från slutet av 1800-talet. Bland annat en tavla från Barösund av Hjalmar Munsterhjelm, berättar museichef Dan Lindholm.

Pennor, penslar och färg.
Bildtext Frågan är hurudan konst som ska placeras i det nya konstmuseet förutom den permanenta utställningen.
Bild: Mostphotos

Men i övrigt finns det olika möjligheter för olika temautställningar, säger Lindholm.

- Konst intresserar. Och det finns en efterfrågan av ett konstmuseum i regionen. De närmaste konstmuseerna finns i Esbo och Salo. Vi har Galleri Elverket, men det handlar om nutidskonst.

Utställningsplatser för lokal konst behövs

Dan Lindholm säger att det också för de lokala konstnärerna kan finns en möjlighet till att ställa ut sina verk i det nya museet.

- Det har funnits en efterfrågan bland lokala konstnärer för platser att ställa ut sin konst på, säger Lindholm.

Att det finns en efterfrågan på utställningslokaler i Västnyland kan Clara Wahlström vittna om.

Clara Wahlström är med i duon som gör Hangöpodden sommaren 2015.
Bildtext Clara Wahlström.
Bild: Yle / Malin Valtonen

Wahlström är styrelsemedlem i Ekenäs konstförening som samlar amatörer, professionella konstnärer och konstälskare från Fiskars till Hangö.

Wahlström ställer tidvis ut sina konstverk.

- Man måste planera i god tid om man vill ha en utställningslokal. Det handlar om en väntetid på ett halvt år upp till ett år.

Hon har inte hört om planerna på ett konstmuseum tidigare och är därför i det här skedet försiktig i sina kommentarer. Men hon säger att det spontant låter som en bra idé.

- Det är bra för dem som bor här och för turister som kommer hit.

Wahlström är Hangöbo, men tycker att placeringen låter bra eftersom det då bildas en helhet på platsen.

Utställning i sommar

Den som är nyfiken på konstverk Albert de la Chapelle har samlat på ska ta sig till Ekta museum i vår och i sommar. Då kommer konst ur hans samlingar att visas på museet.

Radio Vega Västnyland

9:54

Diskussion om artikeln