Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Framtidens fjärrstyrda fartyg utvecklas i Åbo

Från 2018
Animation av fjärrstyrda och autonoma fartyg vid Bengtskärs fyr.
Bildtext Framtidens fartygsteknologi utvecklas i Åbo.
Bild: Rolls-Royce

Rolls-Royce planerings- och innovationscenter startades upp i slutet av förra året. Där utvecklas just nu olika system och lösningar som behövs för att fjärrstyra ett fartyg. Orsaken att Rolls-Royce valde Åbo som placeringsort var kunnandet inom i och marinindustrin som här.

- Som vi ser det så kommer dessa fartyg i framtiden att, när de är ute på havet, vara helautomatiska och de kommer att kunna köras autonomt, berättar Oskar Levander, chef för koncept och innovationer vid Rolls-Royce marinenhet.

- När de kommer närmare kusten och in till hamnen så tar en kapten som sitter i en fjärrstyrningscentral över. Där har han full överblick över vad som händer i fartyget och kan styra fartyget i land.

Tryggare fartyg som är billigare i drift

Målet med fjärrstyrningen är att sänka kostnaderna och minimera risken för olyckor. Den stora majoriteten av fartygsolyckorna i dag beror på den mänskliga faktorn, det vill säga besättningen, och det här ska automationen råda bot på.

Dagens kommandobryggor är väldigt olika, arbetet där är utspritt och lämnar en hel del att önska, berättar Anton Westerlund, teknisk produktchef på Rolls-Royce. Han har tidigare arbetat som sjökapten och dessutom hållit i trådarna för simulatorverksamheten vid sjöfartsutbildningen Aboa Mare i Åbo.

Ett fartyg fjärrstyrs vid Rolls-Royce planerings- och innovationscenter.
Bildtext Ett fartyg fjärrstyrs vid Rolls-Royce planerings- och innovationscenter i Åbo.
Bild: Petra Ristola / Yle

- Fastän man planerar fina kommandobryggor med god ergonomi, kommer man aldrig helt till den bästa möjliga lösningen. Därför skapar vi nu en helt ny miljö där man kan övervaka och kontrollera fartyg, förklarar Westerlund.

- Vi tar in ett helt nytt tänkande för att skapa en miljö där allting är lättillgängligt, allting är klart och tydligt och det finns inget rum för tolkningar eller misstag.

Tester av Rolls-Royce fjärrstyrningssystem har gjorts på bogserbåtar och systemet har fått god feedback av fartygsbefäl. Lösningarna intresserar såväl skeppsredare som lastägare, eftersom de sparar både bränslekostnader, underhållskostnader och transportutgifter.

Finland håller sig framme

De första fartygen som använder sig av fjärrstyrning beräknas vara i kommersiell drift 2020. Att det sker i Finland är inte alls osannolikt, eftersom också trafik- och kommunikationsministeriet har som mål att göra Finland till ett av de första länder där man tar i bruk den här typens lösningar.

Eftersom regelverket i dag inte heller ännu tillåter internationell sjöfart med obemannade fartyg, börjar man sannolikt med mindre fartyg, förklarar Levander.

- De första fartygen kommer att vara små, mindre fartyg som bogserbåtar och landsvägsfärjor, som opererar inom ett lands vatten.

Med tiden, troligen cirka 2025, kommer man sedan att ta i bruk teknologin på större fartyg, då den internationella sjöfartsorganisationen IMO har ett regelverk som tillåter obemannade fartyg inom internationell sjöfart.

Det är med andra ord också möjligt att de nya teknologierna tas i bruk just här i Finland om bara några år.

Så här kom den här artikeln till

Framtidens transportfrågor är ett mycket hett ämne just nu för Finland. Marinindustrin i Åboregionen hör också till den mest framstående i världen, vilket också är en av orsakerna till att Rolls-Royce valde att etablera sitt innovationscentrum just i Åbo under förra året. Vi var nyfikna på att veta mer om verksamheten och teknologin och tog därför kontakt med dem. Artikeln bygger på intervjuer med bolagets representanter, som vi gjorde i samband med ett besök hos dem.

Denna redogörelse är ett led i kampanjen kring Ansvarsfull journalistik.

Diskussion om artikeln