Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Havsbad och flytande hus – se arkitektbyråernas visioner om Ingåstrand

Från 2018
Skiss över flera hus byggda på en flytande brygga.
Bildtext Tävlingsbidraget Oihonna vill se en flytande semesterby i Ingå centrum.
Bild: Ingå kommun

Nu är skissförslagen till det nya bostadsområdet i Ingå kyrkby offentliga. I april avgörs det vilken arkitektbyrås idé som förverkligas.

Fem arkitektbyråer bjöds in till tävlingen för Ingåstrand, som ligger intill gästhamnen i Ingå. Alla förslag har belönats med 8 000 euro.

Utvecklingen av området görs i samarbete mellan Ingå kommun, aktiebolaget Finlands bostadsmässa och den tidigare rallyvärldsmästaren Marcus Grönholms bolag Inkoon keskustakehitys.

Tanken är att en ny sorts bostadsmässa ska ordnas på området år 2022.

Bostäder med utsikt över havet

De fem projektnamnen är Inkoonrannan huiput, Oihonna, Patio, Strandpromenaden och VieW.

Alla bidrag är anonyma.

En flybild över Ingå centrum där man ser hur nya bostadshus är inritade i området som kallas Ingåstrand.
Bildtext Ingåstrand kan se väldigt annorlunda ut i framtiden. En sådan här vision har arkitektbyrån bakom förslaget VieW för området.
Bild: Ingå kommun

Gemensamt för alla förslag är att den fina utsikten över Kyrkfjärden ska tas tillvara i bostäderna.

Dessutom vill de flesta tävlingsbidrag göra området till något mera än bara en skärgårdsby med bostäder.

Affärslokalerna ska också bli fler och i många av förslagen finns en utvidgning av köpcentret Strand med.

Evenemangstorg och hotell

Arkitektbyrån bakom förslaget Inkoonrannan huiput vill förse området med många olika sorters bostadshus, bland annat parhus, radhus och flervåningshus.

En flybild över Ingå centrum där man ser hur nya bostadshus är inritade i området som kallas Ingåstrand.
Bildtext Ingåstrand i framtiden om bostadsområdet förverkligas enligt förslaget Inkoonrannan huiput.
Bild: Ingå kommun

På området ska också finnas ett evenemangstorg, strandpromenad och utsiktstorn.

En familj har picknick på ett trädeck. I bakgrunden syns ett utsiktstorn och till vänster ett hus och flera träd.
Bild: Ingå kommun

I skisserna finns också ett utomhusbad och ett mindre hotell med.

En skiss där man ser villor byggda vid en brygga. Båtar ligger förtöjda vid bryggan.
Bildtext Bostadshus vid strandkanten.
Bild: Ingå kommun

Havsvattenspa

Också förslaget Oihonna vill ge Ingåstrand en stark skärgårdsidentitet. Det här genom ett havsvattenspa och en flytande semesterby.

En skiss över ett område vid en småbåtshamn.
Bildtext Förslaget Oihonnas tanke om hur Ingåstrand kunde se ut.
Bild: Ingå kommun

Bostäderna finns i småhus, radhus, parhus och flervåningshus.

En skiss från en strand där människor rör sig. I bakgrunden syns flera hus i rött och grått.
Bildtext Flervåningshus i ljusgrått och rött i förslaget Oihanna.
Bild: Ingå kommun

I här förslaget finns också ett hotell och ett utsiktstorn inritat.

Ekologiska hus i trä

Förslaget Patio målar upp ett ekologiskt bostadsområde med byggnader i trä.

En skiss över ett bostadsområde där det finns flera radhus med träfasad.
Bildtext Patios vision är byggnader i trä.
Bild: Ingå kommun

Småhus och våningshus planeras runt ett promenadstråk.

Bostädernas medelstorlek är 70 kvadratmeter.

En skiss över en byggnad med träfasad byggt vid ett strandområde.
Bild: Ingå kommun

Med i planerna finns också flytande hus och en siminrättning med bastu.

Hus med egen brygga

Också förslaget Strandpromenaden ger möjlighet till många olika sorters bostadshus.

En skiss över ett bostadsområde vid havet. Flervåningshus med träfasad och framför ligger båtar förtöjda vid en brygga.
Bildtext Flervåningshus i förslaget Strandpromenaden.
Bild: Ingå kommun

I förslaget finns bland annat så kallade ”magasinshus” (även kallat town house), flervåningshus och flytande hus.

En skiss över ett bostadsområde byggt vid havet. I förgrunden syns vassa och i bakgrunden tornar flera småhus upp.
Bildtext Skisser från förslaget Strandpromenaden.
Bild: Ingå kommun

Också hus vid strandkanten med egen brygga finns med i planerna.

En skiss över det planerade bostadsområdet Ingåstrand. På skissen syns nya hus och båtbryggor.
Bildtext Flera nya bryggor och också hus med egen brygga finns med i förslaget Strandpromenaden.
Bild: Ingå kommun

Agilitybana för hundar

Förslaget VieW vill skapa fyra olika bostadskvarter med småhus i en eller två våningar och flervåningshus.

En skiss inifrån ett hus med stora fönster. Utanför skymtar havet.
Bildtext Också bostäderna i förslaget VieW ska ha utsikt över havet.
Bild: Ingå kommun

Ett utsiktstorn i form av en fyr finns inritad vid åmynningen. En idrottspark och nya tennisbanor finns också med.

En flygbild över Ingå centrum där nya hus och båtbryggor finns inritade.
Bild: Ingå kommun

I planerna finns också en badplats och en agilitybana för hundar.

Diskussion om artikeln