Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sexuella trakasserier vanliga bland grundskoleelever: "Vad gäller sexuellt våld är siffrorna alarmerande"

Från 2018
Elever köar i mat kön
Bild: Yle/Madeleine Boström

Var femte elev på årskurs åtta och nio i grundskolan har blivit utsatta något slags sexuella trakasserier under det senaste året, visar Skolhälsoenkäten för våren 2017.

Frågor om sexuellt ofredande besvarades av cirka 95 000 barn på årskurs fyra och fem, 73 000 unga på årskurs åtta och nio och sammanlagt 70 000 studerande på andra stadiet.

Allmänt kan sägas att erfarenheter av sexuellt färgade trakasserier är vanligare bland högstadieelever om de själva eller deras föräldrar är födda utomlands, om eleven har fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning eller om eleven är placerad utanför hemmet.

Hälften av de högstadieelever som bor utanför hemmet har stött på sexuella trakasserier under de senaste 12 månaderna. Flickor utsätts mer än pojkar.

Var fjärde ung med invandrarbakgrund eller som placerats utanför hemmet har upplevt sexuellt våld

Trakasserier innebär olika handlingar som kränker en annan persons fysiska integritet.

- Också vad gäller sexuellt våld är siffrorna alarmerande: var fjärde ung med invandrarbakgrund eller som placerats utanför hemmet har upplevt sexuellt våld, säger specialforskaren Riikka Ikonen.

Ikonen räknar upp vilken typ av våld även mycket unga skolelever utsätts för: ickeönskvärd beröring av intimområden, påtryckningar eller tvång till att ha sex eller erbjudanden om belöning för sex.

Omkring var tionde flicka och var tjugonde pojke hade utsatts för sexuellt våld under de senaste 12 månaderna.

Också lågstadiebarn drabbas

Skolhälsoenkäten visar att också elever på årskurs fyra och fem utsätts för sexuella trakasserier.

Omkring sju procent hade utsatts för trakasserier. Flickor och pojkar utsattes lika mycket.

Två procent av 10-11-åringarna hade utsatts för direkt sexuellt våld.

Mest trakasserier per telefon och på nätet

Merparten av alla sexuella trakasserier som unga utsätts för sker per telefon, på nätet eller i något offentligt utrymme.

Också i skolan förekommer sexuellt ofredande, mellan en och fem procent av de som svarade hade råkat ut för det. Skillnaden mellan flickor och pojkar var marginell i sammanhanget.

Typiska trakasserier är kränkande sexualfärgade uttalanden, kommentarer om någons kropp eller klädsel, sexuellt laddade förslag, bilder eller videor.

Diskussion om artikeln