Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Östra Finland tutar och kör för en ny tågbana som går via Borgå till flygplatsen – Borgå stad förespråkar ändå en annan dragning

Från 2018
Uppdaterad 28.03.2018 16:53.
Vy från nya expresståget mellan Åbo och Helsingfors
Bild: YLE/Andy Ödman

Landskapen i östra Finland vill ha en ny tågbana, som skulle gå från Kouvola via Borgå och slutligen till Helsingfors-Vanda flygplats. Det viktigaste för Borgå är att trygga arbetsplatspendlingen.

- Det handlar ur vår synvinkel sett om nästan samma dragning som redan finns i den nyländska landskapsplanen. Vi har kritiserat den eftersom vi skulle vilja ha en bana som går längs kusten, säger Mikaela Nylander, fullmäktigeordförande i Borgå och riksdagsledamot för SFP.

Kustdragningen som Borgå förespråkar skulle betyda att banan går direkt in till huvudstadsregionen, inte ut till flygplatsen.

- Vi måste nu i Borgå, och i hela Östnyland, fundera på vad vi egentligen vill. Den diskussionen borde vi föra under våren och definiera var vi står, säger hon.

Hur blir det med Lovisa och Sibbo?

Mikaela Nylander efterlyser alltså diskussioner med fullmäktige- och styrelseordförandena samt kommundirektörerna i regionen, eftersom det nu finns aktivitet i den här frågan.

Den bana som nu diskuteras skulle alltså byggas med start i Kouvola.

Redan i dag finns tågtrafik österut från Kouvola, vilket betyder att man till exempel skulle kunna ta sig snabbare från S:t Petersburg till Helsingfors i framtiden.

Tåget skulle enligt planerna stanna i Borgå och sedan gå vidare norr om Kervo.

Men skulle tåget till exempel stanna i Lovisa eller Sibbo? Inte enligt nuvarande plan, tror planeringschefen vid Norra Savolax förbund, som lobbar för dragningen.

- Förstås är det alltid möjligt att diskutera anslutningsförbindelser. Det finns olika lösningar för snabba förbindelser som diskuteras. Det finns ingen noggrannare plan, så det här kan förändras, säger Paula Qvick, planeringschef vid Norra Savolax förbund.

"En miljon människor i östra Finland skulle gynnas"

Förbundet förespråkar den nya tågbanan med start i Kouvola, eftersom den skulle försnabba både Savolax och Karelens förbindelser med en timme.

I dag tar det dryga fyra timmar att åka med tåg från Kuopio till Helsingfors, men i framtiden skulle man komma fram på tre timmar. Det här gäller också från Joensuu, säger Qvick.

- I nuläget handlar det om en miljon människor i östra Finland som skulle kunna dra nytta av den här dragningen, säger Qvick.

I dagens läge kan man ta sig snabbare med bil än med tåg från Kuopio till Helsingfors, säger Qvick.

en tom tågräls
Bild: Yle/Jasmine Nedergård

Omkring 7000 personer pendlar dagligen från Borgå

I bakgrunden finns också en oro för att internationella exportföretag i östra Finland inte vill stanna här, om inte de anställda snabbare kan åka till Helsingfors-Vanda flygplats.

- Ingen har heller utrett behovet av en ny förbindelse med tanke på frakttrafiken. Kouvola har en stor betydelse som knutpunkt för frakttrafik, som går ända till Asien, säger Qvick.

Förbundet hoppas nu att utredningarna kompletteras innan det nya utkastet till strukturplan som görs upp för Nyland kommer till påseende.

Man hoppas också att den nya tågbanan ingår i planen som en så kallad utvecklingsprincip.

- För Borgås del är det viktigaste att man snabbt och smärtfritt ska kunna ta sig från staden in till huvudstadsregionens arbetsplatser. Omkring 7000 personer pendlar dagligen till olika delar av huvudstadsregionen, konstaterar Mikaela Nylander.

Borgå har diskuterat förbindelser på ministeriet

Nylander vill också utreda vilken dragning som mest skulle gynna Lovisa stad.

- Vi måste förena våra krafter med Lovisa och Sibbo nu, säger hon.

Mikaela Nylander
Bildtext Mikaela Nylander.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Hur mycket talar man överhuvudtaget i riksdagen och regeringen just nu om behovet av en tågbana österut från huvudstadsregionen?

- Det har inte varit aktuellt på sistone, men från Borgå stads sida har vi för några veckor sedan suttit med Anne Berner och ledande tjänstemän vid ministeriet och talat om olika dragningar och vad som är möjligt ur statens synvinkel.

Diskussionen förs alltså hela tiden, torts att frågan inte debatteras i riksdagen.

- Nu väntar jag med spänning på vad riksdagsledamöterna från de landskap som nu aktiverat sig kommer att göra, för de kräver aktivitet.

"Banan skulle förbinda oss till huvudstadsregionen"

Trots att dragningen som föreslås inte är optimal för Borgå är det klart att staden ska vara med i diskussionen, anser Nylander.

- Allt som kan försnabba och försäkra en tågförbindelse österut ligger i Borgås intresse, men linjedragningen ur vår synvinkel sett borde vara en annan.

Vilket år tror du att vi har en tågbana som går österut?

- Jag vågar inte längre sia om det, eftersom vi så länge har jobbat för olika linjedragningar. Men jag hoppas att en tågbana blir verklighet. Den skulle förbinda oss på ett helt annat sätt till huvudstadsregionen, vilket är jätteviktigt med tanke på arbetsplatspendlingen.

Tidningen Uusimaa var först i Östnyland med att skriva om östra Finlands tågbaneförslag.

Artikeln uppdaterad 28.3.2018 kl. 16.53. Tågresans längd från Kuopio till Helsingfors preciserades.

Diskussion om artikeln