Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nya siffror på kostnaderna av att bo på hyra: Var sjunde hyresgäst spenderar över 40 procent av inkomsterna på boende

Från 2018
Uppdaterad 29.03.2018 05:39.
Flervåningshus
Bild: Mikael Crawford/Yle

En färsk rapport från Statistikcentralen bekräftar det som många vet. 14 procent av de som bor på hyra spenderar nästan hälften av sina pengar på tak över huvudet. Endast tre procent av bostadsägarna gör det samma.

Statistikcentralens siffror gäller situationen 2016. Förutom att de avslöjar de höga kostnaderna av att hyra sin bostad visar de också att var femte låginkomsttagare dras med de höga boendekostnaderna.

Hyresgästernas situation har ändå förbättrats, då andelen som hör till de som har höga boendekostnader har minskat.

I medeltal spenderar de som bor på hyra 26 procent av sina inkomster på boendet. Medianen för bostadsägarnas boendekostnader var 11 procent.

Hushållen fördelas enligt Statistikcentralen i huvudsak på tre sätt: en tredjedel bor på hyra, lite under en tredjedel i ett skuldbelagt ägandeförhållande och lite under ytterligare en tredjedel bor i och äger en skuldfri bostad.

Ensamstående i svagaste situationen

Också en annan allmän sanning fick bekräftelse i Statistikcentralens rapport, nämligen att det är vanligare att de som bor ensamma har högre boendekostnader

Den största delen av de som har höga boendekostnader bor ensamma, och de flesta av dem är kvinnor.

Den svagaste inkomstnivån efter att boendekostnaderna räknats bort har enpersonshushåll och ensamstående föräldrar.

De flesta som bor på hyra är unga en eller två personer stora hushåll.

Diskussion om artikeln