Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nytt snabbtest för borrelia ska underlätta behandlingen på sikt

Från 2018
Fästing på hud.
Bildtext Diagnosticeringen och behandlingen av borrelia kan bli effektivare i framtiden.
Bild: Viktor Cap 2013

Med hjälp av ett snabbtest kan antibiotikabehandlingen av patienter som lider av borrelia inledas tidigare än förr och det kan underlätta patienternas situation avsevärt då det inte längre uppstår följdsjukdomar i lika stor utsträckning.

Dessutom förebygger det nya snabbtestet användningen av onödiga antibiotikabehandlingar.

Lymes sjukdom som alltså är en borreliainfektion i det centrala nervsystemet diagnosticeras traditionellt då patienten uppvisar infektionssymptom.

Då tas det ofta ett ryggmärgsprov och i laboratorietester upptäcks antikroppar i patientens blodomlopp.

Nytt test effektiverar vården

Nu har det finländska företaget Reagena utvecklat ett snabbtest som effektiverar diagnosticeringen och behandlingen av borrelios.

Idén till testet kläcktes av biträdande professor i bakteriologi och specialläkaren Jukka Hytönen vid Åbo universitet. Hytönens forskarteam har nu också verifierat att snabbtestet fungerar som det skall.

Ryggmärgsvätska i fokus

Det nya snabbtestet mäter ryggmärgsvätskans CXCL13-nivåer för forskning visar att höga nivåer av CXCL13 i blodet betyder att patienten lider av obehandlad borrelios.

CXCL13 är en typ av kemokiner som alltså är en typ av cytokiner, vilka har till uppgift att vid en infektion locka till sig och aktivera leukocyter eller vita blodkroppar som hör till kroppens immunförsvar.

Nivåerna av CXCL13 stiger snabbare än kroppens antikroppar i blodet om patienten lider av borrelios och försvinner snabbare från blodomloppet då antibiotika har lagts in.

Enligt forskarna är upptäckten av CXCL13-nivåerna en milstolpe vad gäller diagnosticeringen av borrelia och nu är det lättare och snabbare att göra en diagnos

– Vi har lyckats bevisa att snabbtestet fungerar utmärkt och därför rekommenderar vi nu att diagnosticeringen av borrelia förnyas så att man direkt mäter CXCL13-nivåerna då ett ryggmärgsprov tas, säger Hytönen. I nuläget gör man det först efter några dagar men med snabbtestet kan man göra det direkt.

Snabbheten avgörande för hur bra behandlingen biter

Med hjälp av det nya snabbtestet kan patienter som lider av borrelia snabbare få vård med antibiotika.

– Forskning visar att snabbheten är avgörande och får patienterna snabbt antibiotika så minskar också följdsjukdomarna avsevärt, säger Hytönen.

Samtidigt kan man enligt Hytönen undvika att behandla patienter med antibiotika i onödan och minska de situationer där en patient behandlas med antibiotika för säkerhet skull.

– I dag tvingas ofta läkare ta beslut om antibiotika utan kliniska resultat för sjukdomsbilden för borrelia kan variera och symptomen kan handla om allt mellan lokala hudinfektioner till infektioner i hjärtat, leder och det centrala nervsystemet, säger Hytönen.

Bildas det en ring runt bettet där fästingen funnits ska man alltid lägga in antibiotika utan laboratorieresultat men alltid är diagnosticeringen inte så lätt.

Oklara symptom försvårar diagnosticering

Hytönen lyfter fram situationer där det inte bildas någon ring runt bettet eller situationer där patienten inte lagt märke till den.

–Om infektionen blir utbredd kan det uppstå svårdiagnosticerade neurologiska symptom som ansiktsförlamningar eller smärta i ben och armar och det är inte alltid klart att det handlar om Lymes sjukdom, säger Hytönen.

I dag är det bästa sättet att bekräfta att det handlar om borrelia att ta ett blod- eller ryggmärgsprov som undersöks för antikroppar.

– Antikropparna uppstår då patientens immunförsvar aktiveras på grund av borreliabakterien som har trängt in i blodomloppet, säger Hytönen. Men det kan i bästa fall dröja flera dagar att få ett positivt testresultat och den vårdande läkaren måste ofta ta beslut om antibiotika utan att med säkerhet veta om det handlar om borrelia vilket inte är bra för varken patienten eller vården.

Diskussion om artikeln