Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Nya Skatuddens pärla eller förfallet rivningsobjekt? 70-talsarkitekturen har också sina försvarare

Från 2018
amiralsgatan 2

Ett knappt 40 år gammalt bostadshus i de finare delarna av Helsingfors innerstad. Arkitekten är en av de främsta bostadsbyggarna, byggmiljön är enhetlig. Ändå ska allt rivas och ersättas med nytt.

Det är en av landets största hyresvärdar Sato som äger både huset och tomten på Amiralsgatan 2 på Skatudden.

Huset är i rödtegel och en del av det nya Skatudden som planerades och byggdes åren 1977-1986.

Nya Skatudden var ett av de första områdena sedan 20-talet som byggdes med slutna kvarter.

Det skulle senare visa sig att det blev ett brytningsskede – numera planeras stadsdelar nära centrum så gott som endast med slutna kvarter, inte punkt- eller andra fristående bostadshus.

karta skatudden

Huset dödsdömt – renoveringen blir för dyr

Men Amiralsgatan 2 mår illa. Förutom rör- och elrenovering skulle hela husväggar behöva bytas ut.

Mikael Sundman som var en av arkitekterna bakom planeringen av nya Skatudden förklarar:

– Det var första gången på över tjugo år man byggde i tegel, och kunskapen om teglet som byggmaterial hade blivit sämre.

Amiralsgatan 2 vetter idylliskt ut mot Kronobergsfjärden och Sveaborg. Samtidigt är havet en av bovarna i dramat.

– När det är riktigt dåligt väder kommer vinden rakt på. Teglet håller vatten men murbruket i fogarna gör det inte.

– Så finns det en luftspalt på 3-5 centimeter bakom teglet, men dit har det slängts rappning och gamla cigarettpaket och det ena med det andra ...

mikael sundman
Bildtext Mikael Sundman

Stadsplaneraren: Riv bara, det nya passar in lika bra

Mikael Sundman begråter inte husets öde.

– Vår ursprungliga idé var att på ett modernt sätt kopiera gamla Skatudden där alla hus är individer. Och kommer det en ny individ så är det helt moraliskt rätt med tanke på stadsplanen.

amiralsgatan 2

Ovanligt riva bostadshus i centrum

Att bostadshus rivs för att man planerar nytt är inte ovanligt i Helsingfors. Men det har skett och sker främst bland förorternas punkt- och fristående hus.

Men att man river i den tätt bebyggda innerstan är ovanligt numera, och Satos planer har inte drivits igenom utan knorr.

Knorret kommer från tjänstemännen från Helsingfors stadsmuseum.

Där har man tidigare försvarat byggnader som gamla ishallen på Nordenskiöldsgatan, Korvhuset mittemot järnvägsstationen och Drumsö vattentorn.

Stadsmuseet till undsättning – för sent

Nu har stadsmuseets arkitekt Mikko Lindqvist skrivit ett försvar för Amiralsgatan 2 på museets blogg.

De som har gett lov till Sato att riva förstår sig inte på 70- och 80-talsarkitektur, är budskapet.

När Lindqvist talar med Svenska Yle lägger han till en mer diplomatisk ton:

– Det finns många åsikter om den tidens estetiska värderingar, men med tiden tror jag att vi kommer att få en klarare bild över dem.

mikko lindqvist
Bildtext Mikko Lindqvist

Arkitektord står mot arkitektord

Lindqvist vill inte berätta vad som är vackert och vad som kan tänkas vara fult.

Men Amiralsgatan, och varför inte 70-talspunkthusen i förorterna är kulturhistoriska objekt, de har kommit till med eftertanke, enligt honom.

De som bespottar den arkitekturen har kanske inte förstått planerarnas och arkitekternas tanke bakom dem, tycker Lindqvist.

Men Mikael Sundman som själv planerat nya Skatudden säger att man bra kan riva och bygga nytt på Amiralsgatan 2.

– Han har säkert en bra kännedom över området och dess historia och idealen man hade då. Vi skulle gärna utnyttja kännedomen för att bevara de värdefulla områdena som blir kvar.

Det blir Mikko Lindqvists diplomatiska svar.

Sundman: Huset ok, men ingen pärla

Ute på Skatuddens södra spets ger Mikael Sundman sin egen syn på huset.

- Det är ett bra hus, men ingenting extra. Det är ingen Domkyrka, det är inte Norra Esplanaden. Det är inget topparkitektoniskt hus.

Diskussion om artikeln