Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ekologiskt jordbruk ifrågasätts av forskare: "Det är en besvikelse för många som har trott på den ekologiska produktionen"

Från 2018
Uppdaterad 03.04.2018 10:07.
Korg med olika sorters kulturarvstomater.
Bildtext Kan ekologisk mat vara sämre?
Bild: Yle/Public domain

Det går bra för rekoringarna runt om i Finland just nu. På skärtorsdagen ordnades en lyckad nystart för rekoringen på Kimitoön.

Men det finns en minoritet forskare som anser att den ekologiska vägen är fel väg att gå. En av dem är Holger Kirchmann, forskare på Svenska lantbruksuniversitetet, som besökte Finland under ett seminarium i Ekenäs.

Enligt hans forskning ser man inga fördelar ur vare sig energi-, hälso-, miljö-, klimat- eller urlakningssynpunkt.

– Det är en besvikelse för många som har trott på den ekologiska produktionen.

Enligt Kirchmann ökar konstgödsel marklivet, inte tvärtom. Ekologiska åkrar har enbart den konventionella odlingen att tacka för ett rikt markliv eftersom de tillför gödsel och organiskt material från det konventionella jordbruket.

– Det är en myt att ekologisk odling skulle leda till mer markliv.

Det enda positiva med ekologisk odling enligt Kirchmann skulle vara den ekonomiska biten för jordbrukaren. Trots sämre avkastning per hektar så kan man få bättre betalt som ekologisk jordbrukare i alla fall.

Ekologisk spannmålsodling ger mindre avkastning

Det stämmer att de genomsnittliga skördarna inom den ekologiska odlingen ger en lägre avkastning.

När man ser på LUKEs statistik från 2017 ser man att den genomsnittliga skörden vete, kilogram/hektar, är 40% mindre för den ekologiska än för den konventionella.

För råg är skillnaden 48%, en nästan hälften mindre skörd (2030 kg ekologisk råg/hektar jämfört med 3920 kg på konventionella sidan.)

Det är en myt att ekologisk odling skulle leda till mer markliv.

― Holger Kirchmann

Spannmålsbonden Mathias Weckström från Pargas gård i Ekenäs har odlat ekologiskt sedan 2004. Han deltog på Kirchmanns seminarium och lade märke till att mycket av de uppgifter som han hänvisade till var föråldrade.

– När han talade om till exempel ogräsbekämpning baserade han argumenten på uppgifter fram till 2000.

Det ekologiska jordbruket utvecklas hela tiden

Vidare tycker han att Kirchmann får det att låta som att den ekologiska odlingen stampar på stället medan han själv kan påvisa att hans spannmålsskördar har fördubblats sedan starten för drygt tio år sedan.

Enligt honom händer det mycket inom det ekologiska tack vare att konsumtion och efterfrågan har stigit markant.

– Att markerna skulle vara rikare på mikroliv i den konventionella odlingen har jag svårt att tro. Om man ser till exempel på hur svamparna fungerar i jorden så är de väldigt viktiga för växternas näringsupptagning och nedbrytning av växtrester.

– Sprutar man svampgift på hela åkern så dödar man så klart även de goda svamparterna som lever i symbios med odlingsgrödan.

Det som han däremot kan hålla med om är att mycket av näringen som tillförs i den ekologiska odlingen kommer från den konventionella sidan.

– Men jag vill ändå påpeka att samhället idag lever i ett överflöd av näringsämnen som är bättre att få tillbaka i ett cirkulärt kretslopp, i stället för att de förorena miljön.

sädesax
Bildtext Arkivbild
Bild: Monica Slotte / Yle

– Men tack vare att man tillför just organiska gödselmedel inom ekoodling så matar man mikroblivet i jorden på ett bra sätt.

De många begränsningarna och reglerna för ekologiskt certifierade produkter har visat sig gynna påhittigheten och kreativiteten hos de ekologiska odlarna.

Man har hittat flera alternativa och förebyggande lösningar till de ogräsmedel som inte får användas i den ekologiska matproduktionen.

Weckström tycker också att man borde frånkomma bilden av att ekologiskt alltid skulle behöva ställas emot konventionell odling.

– Alla har något att vinna på ett bättre samarbete. Överskottet av inhemsk spannmålsproduktion är inte bra för priset. Alla skulle gynnas av att fler gick över till ekologisk produktion.

Det råder för närvarande brist på inhemska ekologiska matvaror i Finland.

Anders Norrback står och ser på ett tjugotal får.

Ekologiskt, miljövänligt, närproducerat? Vi reder ut begreppen!

Ekoköttproducent: Begreppen är en stor soppa för konsumenten

Diskussion om artikeln