Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Vårdreformen kan fara i väg med bord, tandläkarstolar och sängar – Borgå garderar sig med leasingavtal

Från 2018
Katarina Gustafsson mitt i flyttkaoset
Bildtext Katarina Gustafsson bland de då nya möblerna då Majbergets servicehus öppnade i januari 2016.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Borgå stad söker kreativa lösningar för att lindra de ekonomiska följderna efter en möjlig vårdreform. En av stötestenarna är att staden utan ersättning kan tvingas överlåta lösöre till det nya landskapet.

I stadens bokslut har den lösa egendomen ett balansvärde på cirka 3 miljoner euro.

En stor del kommer att omfattas av social- och hälsovårdsreformen. Det handlar om allt från sängar och bord till datorer, brandbilar och tandläkarstolar.

- Vi försöker nu förbereda oss på det här skiftet, så att det kan ske så bra som möjligt ur Borgå stads synvinkel, säger tf förvaltningschef Johnny Holmström.

Enligt Holmström är det ändå väldigt svårt att veta vilka åtgärder som är de bästa.

- Den största utmaningen är att vi inte vet när reformen kommer och exakt vad den innebär för oss, då är det svårt att förbereda sig.

majbergets servicehus vinter
Bildtext Majbergets servicehus.
Bild: Yle/Stefan Härus

Men några steg tas redan.

- Vi har allt mer börjat gardera oss inför reformen och sakta börjat leasa mer av den utrustning som vi har och använder.

Nästa vecka kommer staden att underteckna ett leasingavtal om fyra nya tandläkarstolar med tillhörande utrustning. Som en egen investering skulle stolarna kosta staden omkring 70 000 euro.

- I den nu aktuella lagstiftningsberedningen sägs det bland annat att leasingavtal övergår till landskapet, säger Holmström.

Nu köper leasingbolaget tandläkarstolarna och Borgå stad hyr dem under fyra till sex års tid.

- På det sättet behöver vi inte investera stora summor och om reformen blir av så tar landskapet över leasingavtalet.

Tandläkarstol
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Marie Söderman

För staden är det här ett sätt att minimera de ekonomiska riskerna vid en möjlig vårdreform.

För skattebetalarna är skillnaden inte lika stor eftersom samma tandläkarstolar behövs oberoende om det är staden eller landskapet som svarar för hälsovårdstjänsten.

- Vi börjar nu i mindre skala och med små anskaffningar för att sedan se om vi kan utvidga idén med leasingavtal.

I veckan samlades Borgå fullmäktige till aftonskola kring utmaningen med reformerna. Under rubriken Problem med landskapsreformen presenterades förlusten av den lösa egendomen.

Förvaltningsdirektör vid sitt skrivbord.
Bildtext Tf förvaltningschef Johnny Holmström.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Som ett exempel nämner finansdirektör Raija Vaniala Majbergets rätt nya servicehus.

- Här har staden investerat i både en ny fastighet och i nya inventarier. I det här fallet skulle staden förlora en hel del, säger hon.

Det handlar om allt från stolar och bord till sängar och brandsäkra gardiner.

Tf förvaltningschef Johnny Holmström sparar inte på orden.

- Det hela går över min rättvisuppfattning, om lösöret utan ersättning ska byta ägare, någon har ju kastat fram ett så starkt ord som stöld.

Köket i Majbergets servicehus
Bild: Yle/Mikael Kokkola