Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Klimatskeptiker, ideologiskt driven tortyrförespråkare, intelligent och en god administratör som kan övertyga presidenten - det här är USA:s tillträdande utrikesminister Mike Pompeo

Från 2018
Mike Pompeo
Bildtext Mike Pompeo beskrivs som en ideologiskt driven, hårdför krigshök. också politiska motståndare beskriver honom ändå som intelligent och en kompetent ledare. han anses också ha en sällsynt god relation till presidenten.
Bild: EPA

USA:s nya utrikesminister Mike Pompeo beskrivs som en av de få som får Donald Trump att lyssna och engagera sig, men också som en krigsivrare och hårdför konservativ fundamentalist. Den tidigare CIA-chefens tendens att låta ideologi gå före fakta oroar många veteraner inom utrikespolitiken.

- Jag har jobbat med Mike Pompeo redan en längre tid. Ett enastående intellekt, en enastående energi. Vi är alltid på samma våglängd. Vårt förhållande har alltid varit gott och det är precis vad jag behöver från min utrikesminister, sade Donald Trump efter att ha avslöjat att han ersätter Rex Tillerson med CIA-chefen Pompeo.

Trump sade att han nu i och med att Pompeo tillträder som utrikesminister är nära att få den administration han vill ha.

Pompeo beskrivs som en hårförd, konservativ person som trots sin intelligens har svårt med nyanser.

Hans utnämning, speciellt som en del av Trump-administrationen, har väckt en del oro också i republikanska kretsar.

Trots oron kommer Pompeo troligen att godkännas av senaten inom kort.

Men hurdan är då den person som enligt Trump kommer att leverera det Rex Tillerson inte kunde?

Utrikesminister Rex Tillerson kommer att ersättas av den nuvarande CIA-chefen Mike Pompeo
Bildtext Rex Tillerson avpolletterades utan större ceremonier efter att relationen till Trump hade brutit samman. Pompeos relation till presidenten beskrivs som mycket god.
Bild: EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS / OLIVIER DOULIERY / POOL

Han beskrivs som en djupt ideologisk, konservativ, troende och bombastisk krigshök, men samtidigt som en intelligent, nyfiken och lyhörd duktig administratör.

Hur kommer Pompeo att påverka den amerikanska utrikespolitiken som på flera fronter står inför stora utmaningar, ett hotande handelskrig, minskande inflytande och flera kvistiga diplomatiska pussel?

Soldaten som blev storindustrins favoritpolitiker

Mike Pompeo inledde sin karriär i statens tjänst som soldat.

Efter att ha gått ut den ansedda officersakademin West Point med högsta betyg 1986 var han i aktiv tjänst till 1991.

Pompeo studerade sen juridik vid Harvard, där han bland annat var chefredaktör för tidskriften Harvard Law Review (en post också Barack Obama har besuttit).

Den politiska karriären inleddes år 2010 i och med Tea Party-rörelsen, den konservativa politiska resningen mot Barack Obamas administration.

Donald Trump svarade kort på frågor om Tillerson och Pompeo utanför Vita huset, då han var på väg till sin helikopter
Bildtext Trump prisade Pompeo precis efter att han på twitter hade offentliggjort att han ersätter Tillerson.
Bild: EPA-EFE/SHAWN THEW

Pompeo valdes till representanthuset som representant för Kansas och fick snabbt öknamnet ”kongressledamoten från Koch”, på grund av de nära banden till industrimagnaterna bröderna Koch.

Pompeo drev också kraftigt storindustriernas intressen i representanthuset.

Som tack stödde också Koch-organisationen frikostigt Pompeo med kampanjpengar.

Han riktade ändå en stor del av sin energi på utrikes- och underrättelsepolitik.

Hök, Obama-motståndare och tortyrförespråkare

Mycket tyder på att Pompeo som utrikesminister kommer att agera utrikespolitisk tolk och megafon för Trumps ofta ombytliga och vagt formulerade utrikespolitiska agenda.

Ända från början tog Pompeo ståndpunkter som stod i skarp kontrast med Obama-administrationens, men som verkar väl anpassade för Vita huset under Trump.

Ett handslag mellan Nordkoreas ledare Kim Jong-Un och Kinas president Xi Jinping inför kinesisk tv i Peking på tisdagen den 27.3.
Bildtext Bland de första utmaningarna Pompeo får tampas med är hur förhandlingarna med Nordkorea ska kunna inledas mot den enade nordkoreansk-kinesiska fronten.
Bild: AFP / Lehtikuva

Pompeo har motsatt sig kärnvapenavtalet med Iran och har tidigare talat för att bomba landets kärnanläggningar.

- Jag ser framemot att börja avveckla det här katastrofala avtalet, skrev han år 2016 då han utnämndes till CIA-chef.

Också i många andra frågor har han talat för militära lösningar framom diplomati.

Han har motsatt sig förhandlingar med Nordkorea, men nu tonat ner den ståndpunkten då Trump visade sig villig att inleda förhandlingar.

Tidigare har han också förespråkat att USA borde försöka fälla Kim-regimen, på ett eller annat sätt.

Om hans nominering till utrikesminister bekräftas av senaten hoppas jag att det innebär att han kan vända ett nytt blad och att vår politik mot Ryssland blir tuffare

― Chuck Schumer, demokraternas ledare i senaten

Under sin tid i kongressen försvarade Pompeo också CIA:s tortyr av fångar under kriget mot terror och motsatte sig att kongressen lät offentliggöra sin rapport om CIA:s förhörsmetoder år 2014.

- De här männen och kvinnorna är inga torterare, de är patrioter. De metoder som användes under programmet har varken brutit mot lagen eller mot vår konstitution, sade Pompeo.

Pompeo talade också varmt för att hålla fånglägret i Guantanamo Bay i bruk.

Under ett besök vid lägret visades han en grupp fångar som hungerstrejkade i protest mot förhållandena.

- De ser ut att ha gått upp i vikt, skämtade han till journalister på plats.

Klimatskeptikern

Pompeo har också länge motsatt sig alla åtgärder för att dämpa klimatförändringen.

Han har motsatt sig Paris-avtalet som Obama undertecknade och Trump förkastade.

Enligt Pompeo har det aldrig funnits vetenskapliga bevis för klimatförändringen.

Hans ståndpunkt har ofta kopplats mer till hans generösa kampanjfinansiering från Koch-bröderna och oljeindustrin än någon djup personlig övertygelse.

Efter att han utnämndes till CIA-chef har han inte varit villig att kommentera sina gamla ståndpunkter i klimatfrågan.

Han blir ändå den första utrikesministern sen Colin Powell att inte klassa klimatförändringen som ett säkerhetshot.

”Häxjakten” på Clinton om Benghazi

Pompeo har anklagats, också av sina republikanska partikamrater, för att vara villig att lägga ideologi före fakta.

Ett exempel på det här anses vara den så kallade Benghazi-utredningen, som sattes igång av republikanerna efter terrordådet mot det amerikanska konsulatet i Benghazi i Libyen.

Bland en rad mycket hårda utfrågare stack Pompeo ut som den mest nitiska då det gällde att gå åt dåvarande utrikesminister Hillary Clinton.

Jag känner Mike, jag gillar honom. Men jag kan inte säga att han i kongressen skulle ha varit känd som någon som talade för amerikansk diplomati framom amerikansk militärmakt

― Mike Murphy, demokratisk senator

En anonym republikansk ledamot som deltog i panelen beskrev då för New York Times Pompeos beteende som en häxjakt.

Också då utredarna fattade beslutet om att avsluta utredningen utan att Clinton personligen ansågs bära ansvaret för säkerhetsmissen i Benghazi fortsatte Pompeos ”häxjakt”.

Han skrev en lång avvikande åsikt som anklagade både Clinton och Obama för delad skuld för morden på amerikanerna och anklagade dem för att ha försökt mörklägga omständigheterna kring attacken.

Ser Ryssland och Putin som ett stort hot

Det Pompeo däremot anser vara ett stort hot mot USA, och en fråga där han inte har delat Trumps åsikt, är Ryssland och dess president Vladimir Putin.

Trots att Trump själv har hävdat att den ryska inblandningen i valet 2016 är en myt, har Pompeo talat för hårda åtgärder för att dels straffa Ryssland för inblandningen och dels vidta alla åtgärder för att förhindra ny inblandning.

Gud välsigna honom om han kan sitta ner med presidenten och få honom att lyssna. Jag var rätt oroad över det. Om Mike klarar det och engagerar presidenten är det mycket viktigt för presidentens förmåga att sköta sin uppgift

― Leon Panetta, före detta CIA-chef

Ryssland är också en av de frågor Pompeo prisas för på bägge sidor om den politiska skiljelinjen.

- Om hans nominering till utrikesminister bekräftas av senaten hoppas jag att det innebär att han kan vända ett nytt blad och att vår politik mot Ryssland blir tuffare, sade demokraternas ledare i senaten Chuck Schumer efter utnämningen.

På frågan om han blir tvungen att gå balansgång mellan sin egen och presidentens åsikt i Rysslandsfrågan antydde Pompeo att han inte tänker dölja sin åsikt.

- Jag sysslar inte med balansgång, jag sysslar bara med sanningen, svarade Pompeo.

Djupt religiös islamofob

En aspekt av Pompeos politiska och offentliga karriär som har väckt djup oro framförallt i USA är hans inställning till religion.

Pompeo är djupt troende kristen, vilket i sig varken är ovanligt eller uppseendeväckande i den amerikanska politiken.

Oron härstammar från en lång rad uttalanden för att bryta ner den traditionella åtskillnaden mellan stat och religion i USA.

Pompeo har haft nära band till predikanter som Frank Gaffney, som anses så radikala att det Republikanska partiet och konservativa organisationer inte vill ha något med dem att göra.

Pompeo anses också dela de här predikanternas inställning till islam och muslimer och har anklagats för att vara islamofob.

Då Pompeo gästade Gaffneys radioprogram antydde han att Obama i hemlighet kunde vara muslim, och att hans utrikespolitik gick ut på att försvaga USA och stärka islamistiskt inflytande.

Han har också utpekat amerikanska muslimer för att stöda terror.

Efter bombdådet vid maratonloppet i Boston år 2013 anklagade han amerikanska muslimer för att ha stött dådet, trots otaliga uttalanden från olika organisationer som fördömde dådet.

- Det kastar tvivel över om de som bekänner den muslimska tron är engagerade i att bibehålla samhällsfreden, sade Pompeo i representanthuset.

Ideologiska glasögon ett problem?

Många i USA befarar att Pompeo tillsammans med den nya Nationella säkerhetsrådgivaren John Bolton kommer att elda på de antimuslimska tendenser Trump har uppvisat.

Andra har väckt tankar om att den här inställningen kan försvåra den amerikanska utrikespolitiken i områden där muslimska länders stöd krävs för att lösa politiska- och säkerhetsproblem.

Också då det gäller Pompeos ledarskap vid CIA har det funnits en tendens att lägga ideologi i första rummet även då fakta talar för mer pragmatiska förhållningssätt.

- Han ses som en god administratör och arbetsledare, men också som djupt ideologisk speciellt då det gäller vissa frågor, sade Ilan Goldberg, direktören vid ansedda Middle East Security Program vid tankesmedjan New American Security.

Pompeo själv har antytt att hans inställning har förändrats under tiden vid rodret vid CIA.

- Under min tid vid CIA har jag börjat uppskatta nyanserna och gråzonerna mera, har Pompeo sagt.

Har försvarat presidentens intelligens – förmåga att ta till sig information

Vad gäller den utrikespolitiska kommunikationen förväntas Pompeo innebära mindre förvirring och bättre koordinering mellan Vita huset och utrikesministeriet.

Pompeo delar inte bara många åsikter med Trump utan kommer väl överens med honom.

Det rapporteras att Pompeo ofta själv ha levererat Trumps säkerhets- och underrättelserapporter och då ofta ha stannat kvar i Vita huset för långa diskussioner med presidenten.

Pompeo har förespråkat en mycket hård linje vad gäller säkerhetsfrågor. Han är smart men också bombastisk och det passar väl i Trumps administration. Men det innebär inte nödvändigtvis en god grund för en balanserad utrikespolitik

― Ian Bremmer, utrikespolitisk expert

Då Rex Tillerson anklagades för att ha kallat presidenten en ”moron”, en dumskalle, prisade Pompeo offentligt Trumps intelligens och förmåga att ta till sig komplexa underrättelseuppgifter.

- Han lyssnar och ställer frågor, sådana som alla som konsumerar underrättelserapporter ska göra, sade Pompeo.

Pompeo förutspås kunna agera både tolk och högtalare för Trumps utrikespolitik, vilket kanske kan ge ett mindre kaotiskt intryck än hittills.

Det i sin tur kan vara en början på att reparera något av den skada som hittills anses ha orsakats av Trump-administrationen.

- Om människor får intrycket att du inte talar i presidentens ställe, så som det var med Rex Tillerson, skadar det ditt anseende. Alla kommer att veta att då Pompeo talar gör han det med presidentens stöd, säger Michel Allen som bland annat jobbade som rådgivare åt president George W. Bush.

Det anses också möjligt att Pompeo kan ha mer inflytande än företrädaren Rex Tillerson då det gäller frågor Trump inte har så stort intresse för och som har lidit av för lite uppmärksamhet.

- Gud välsigna honom om han kan sitta ner med presidenten och få honom att lyssna. Jag var rätt oroad över det. Om Mike klarar det och engagerar presidenten är det mycket viktigt för presidentens förmåga att sköta sin uppgift, sade före detta CIA-chefen Leon Panetta.

Kommer han att kunna styra upp utrikesdepartementet?

Om det faktum att Pompeo har förmågan att engagera presidenten i sin tur innebär att det blir ordning på den amerikanska utrikespolitiken är fortfarande ett frågetecken.

Utrikesministeriet har lidit stort av att en lång rad ledarskapsposter, ambassadörsposter och andra viktiga politiska utnämningar fortfarande väntar på kandidater.

Trump har varit långsam med att fylla de tomma stolarna, vilket i sin tur har betytt att USA:s vänner och allierade redan länge har haft svårt att koordinera med USA.

Många, också Pompeos vänner och partikamrater, har anonymt varit skeptiska.

Också sådana experter som uppskattar hans ledarskap vid CIA ifrågasätter om han är rätt man att leda utrikesministeriet.

- Pompeo har förespråkat en mycket hård linje vad gäller säkerhetsfrågor. Han är smart men också bombastisk och det passar väl i Trumps administration. Men det innebär inte nödvändigtvis en god grund för en balanserad utrikespolitik, säger Ian Bremmer på Eurasia Gruop.

Andra är rädda för att Pompeo kan göra Trump ännu mer konfrontationslysten utrikespolitiskt.

- Jag känner Mike, jag gillar honom. Men jag kan inte säga att han i kongressen skulle ha varit känd som någon som talade för amerikansk diplomati framom amerikansk militärmakt, säger demokratiska senatorn Mike Murphy till NBC.

- Om han låter ideologin styra, kommer det inte att gå bra. Utrikesministern borde kunna lägga landets intressen före allt annat, sade demokratiska senatorn Bill Nelson.

Källor: BBC, ABC, NBC News, CBS News, National Review, The Atlantic, Salon, The New Republic, Fox News, CNN, WSJ, Business Insider, The New Yorker, Washington Post, The New York Times

Diskussion om artikeln