Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Cancersjuka barn rör på sig alltför lite - kan videospel vara lösningen?

Från 2018
en flicka i sjukhussäng med en ipad
Bild: Mostphotos

Cancersjuka barn rör på sig alltför lite, eller egentligen lika lite som andra barn.

En färsk doktorsavhandling vid Åbo universitet visar att aktiverande videospel kan vara lösningen för att öka den fysiska aktiviteten.

Barn som har fått cancer rör väldigt lite på sig under behandlingen. En fjärdedel av dem kan få motoriska problem, eller de har redan svårt med vissa rörelser, som balans, att kasta och ta emot bollar och med rörelser där de behöver fingerfärdighet.

– Mängden motion inverkar inte på om barnen insjuknar i cancer eller inte, men en god kondition har stor betydelse för vården och rehabiliteringen. Det är särskilt viktigt att redan från början ha en bra kondition för att bättre klara av vården, säger doktoranden Lotta Hamari.

Rätt sorts spel vid rätt tid kan hjälpa barnen

De aktiverande videospelen visade sig i denna undersökning ändå inte i sig öka barnens fysiska aktivitet.

Hamari kommer däremot till den slutsatsen att rätt sorts spel under rätt tid av behandlingen kan aktivera barnen och få dem mer intresserade av att motionera såväl på sjukhuset som hemma.

Lotta Hamari.
Bildtext Lotta Hamari.
Bild: Åbo universitet

– Barnen var ivriga att spela spel och att använda aktivitetsmätare. Ju positivare tankar barnen hade om sig själva, desto mer troligt var det att de var aktiva på fritiden. Det märktes särskilt i 15-årsåldern och uppåt, som annars är en tid då ungdomar rör på sig alltför lite, säger Hamari.

Lotta Hamaris doktorsavhandling i vårdvetenskap granskas på fredag den 6 april vid Åbo universitet.

I Finland insjuknar varje år cirka 200 ungdomar under 20 år i cancer.

Diskussion om artikeln